Kurser

I kurskalendern finns Öppna universitetets kurser, fortbildningskurserna och specialiseringsutbildningar.

 

Ansökningstiden till vårens kurser börjar den 28.11.2018. Kontrollera ansökningstidens slut för varje kurs i kurskalendern.

 

I öppna universitetets kursutbud finns kurser från alla Konstuniversitetets konstområden och undervisningen utgår från universitetets examensfordringar.

Innehållet kunde inte hittas.