Kurser

I kurskalendern finns Öppna universitetets kurser, fortbildningskurserna och specialiseringsutbildningar. I öppna universitetets kursutbud finns kurser från alla Konstuniversitetets konstområden och undervisningen baseras på universitetets examensfordringar.

Sommarkurserna 2020 har publicerats, och anmälan pågår 7-23 april.

Vi följer med utvecklingen av koronavirusläget. Ifall kurser inte kan hållas som kontaktundervisning meddelar vi om eventuella ändringar.

Samarbetsläroanstalternas kurser har andra ansökningstider, du hittar dessa tider i kurskalendern nedtill.

Öppna universitetet

Kurssi Ajankohta Ilmoittautuminen Kategoriat
Äänitys ja äänituotanto 25.9.2019 - 25.3.2020 Ilmoittautuminen päättynyt 25.8.2019 Äänitys ja äänituotantoKoulutusalat: Musik och ljudkonst Oppiaineet: Musikteknologi Tyyppi: general Koulutustyyppi: Öppna universitetet
Äänitekniikan perusteet 17.8.2020 - 22.8.2020 Ilmoittaudu 23.4.2020 mennessä Äänitekniikan perusteetKoulutusalat: Musik och ljudkonst Oppiaineet: Musikteknologi Koulutustyyppi: Öppna universitetet
Äänenkäyttö ja -huolto 1.9.2019 - 23.4.2020 Ilmoittautuminen päättynyt 19.8.2019 Äänenkäyttö ja -huoltoKoulutusalat: Musik och ljudkonst Oppiaineet: Kyrkomusik Oppiaineet: Sång Oppiaineet: Kroppsvård Koulutustyyppi: Öppna universitetet Tyyppi: general
Äänellisen ja kehollisen liikeilmaisun tutkimusryhmä 4.9.2019 - 29.4.2020 Ilmoittautuminen päättynyt 19.8.2019 Äänellisen ja kehollisen liikeilmaisun tutkimusryhmäKoulutusalat: Musik och ljudkonst Koulutustyyppi: Öppna universitetet Koulutusalat: Övriga Oppiaineet: Tid- och rumkonst Oppiaineet: Ljudkonst Tyyppi: general
Yleispedagoginen luentosarja 4.2.2020 - 17.3.2020 Ilmoittautuminen päättynyt 9.12.2019 Yleispedagoginen luentosarjaKoulutusalat: Musik och ljudkonst Oppiaineet: Musikpedagogik Koulutustyyppi: Öppna universitetet Koulutusalat: Pedagogik och konstfostran Tyyppi: general
Yleispedagoginen luentosarja 1.10.2019 - 10.3.2020 Ilmoittautuminen päättynyt 19.8.2019 Yleispedagoginen luentosarjaKoulutusalat: Musik och ljudkonst Oppiaineet: Musikpedagogik Koulutustyyppi: Öppna universitetet Koulutusalat: Pedagogik och konstfostran Tyyppi: general
Workshop on Finnish & Irish Music Styles 12.7.2020 - 13.7.2020 Ilmoittaudu 23.4.2020 mennessä Workshop on Finnish & Irish Music StylesKoulutusalat: Musik och ljudkonst Oppiaineet: Folkmusik Koulutustyyppi: Öppna universitetet
Väri fokuksessa 24.2.2020 - 2.4.2020 Ilmoittautuminen päättynyt 9.12.2019 Väri fokuksessaKoulutusalat: Bildkonst Koulutustyyppi: Öppna universitetet Oppiaineet: Gemensamma studier i bildkonst Oppiaineet: Måleri Tyyppi: general
Vocal art, Introduction to working life 3.9.2019 - 11.2.2020 Ilmoittautuminen päättynyt 19.8.2019 Vocal art, Introduction to working lifeKoulutusalat: Musik och ljudkonst Oppiaineet: Motion och dans Koulutustyyppi: Öppna universitetet Oppiaineet: Tidig musik Tyyppi: general
Varhaisiän musiikkikasvatus syventymiskohteena 11.9.2019 - 22.4.2020 Ilmoittautuminen päättynyt 19.8.2019 Varhaisiän musiikkikasvatus syventymiskohteenaKoulutusalat: Musik och ljudkonst Oppiaineet: Musikpedagogik Koulutustyyppi: Öppna universitetet Koulutusalat: Pedagogik och konstfostran Tyyppi: general
Varhaisiän musiikkikasvatus 15.1.2020 - 25.3.2020 Ilmoittautuminen päättynyt 15.12.2019 Varhaisiän musiikkikasvatusKoulutusalat: Musik och ljudkonst Oppiaineet: Musikpedagogik Koulutustyyppi: Öppna universitetet Koulutusalat: Pedagogik och konstfostran Tyyppi: general
Vapaan säestyksen perusteet 4.2.2020 - 14.4.2020 Ilmoittautuminen päättynyt 15.12.2019 Vapaan säestyksen perusteetKoulutusalat: Musik och ljudkonst Koulutustyyppi: Öppna universitetet Tyyppi: general
Vanhan musiikin seminaari 5.9.2019 - 29.4.2020 Ilmoittautuminen päättynyt 19.8.2019 Vanhan musiikin seminaariKoulutusalat: Musik och ljudkonst Koulutustyyppi: Öppna universitetet Oppiaineet: Tidig musik Tyyppi: general
Valkoisuus 18.5.2020 - 22.5.2020 Ilmoittaudu 23.4.2020 mennessä ValkoisuusKoulutusalat: Teater och dans Oppiaineet: Teaterkonst Koulutustyyppi: Öppna universitetet
Työelämävalmiudet (kuvataiteilijoille) 12.1.2020 - 19.4.2020 Ilmoittautuminen päättynyt 9.12.2019 Työelämävalmiudet (kuvataiteilijoille)Koulutusalat: Bildkonst Oppiaineet: Arbetslivsfärdigheter Koulutustyyppi: Öppna universitetet Oppiaineet: Gemensamma studier i bildkonst Tyyppi: general
Tempera- ja öljyvärin sekatekniikka 2.6.2020 - 12.6.2020 Ilmoittaudu 23.4.2020 mennessä Tempera- ja öljyvärin sekatekniikkaKoulutusalat: Bildkonst Oppiaineet: Måleri Koulutustyyppi: Öppna universitetet
Tekstintulkinta 1.9.2019 - 23.4.2020 Ilmoittautuminen päättynyt 19.8.2019 TekstintulkintaKoulutusalat: Musik och ljudkonst Oppiaineet: Kyrkomusik Oppiaineet: Sång Koulutustyyppi: Öppna universitetet Tyyppi: general
Tekijänoikeudet ja sopimusjuridiikka 3.3.2020 - 17.3.2020 Ilmoittautuminen päättynyt 9.12.2019 Tekijänoikeudet ja sopimusjuridiikkaKoulutusalat: Ledning och företagande i konstbrancherna Oppiaineet: Konstförvaltning Oppiaineet: Arbetslivsfärdigheter Koulutustyyppi: Öppna universitetet Koulutusalat: Övriga Oppiaineet: Konstförvaltning Oppiaineet: Konstförvaltning och företagande Tyyppi: general
Taiteilijan yhteisöllinen ja yhteiskunnallinen toimijuus 25.5.2020 - 29.5.2020 Ilmoittaudu 23.4.2020 mennessä Taiteilijan yhteisöllinen ja yhteiskunnallinen toimijuusKoulutusalat: Teater och dans Oppiaineet: Teaterkonst Koulutustyyppi: Öppna universitetet
Taiteen tuottamisen ABC 5.5.2020 - 9.6.2020 Ilmoittautuminen päättynyt 9.12.2019 Taiteen tuottamisen ABCKoulutusalat: Musik och ljudkonst Koulutusalat: Bildkonst Koulutusalat: Teater och dans Koulutusalat: Ledning och företagande i konstbrancherna Oppiaineet: Konstförvaltning Oppiaineet: Arbetslivsfärdigheter Koulutustyyppi: Öppna universitetet Koulutusalat: Övriga Koulutusalat: Pedagogik och konstfostran Tyyppi: general
Taiteen tuottamisen ABC 6.5.2020 - 10.6.2020 Ilmoittaudu 23.4.2020 mennessä Taiteen tuottamisen ABCKoulutusalat: Ledning och företagande i konstbrancherna Oppiaineet: Konstförvaltning Oppiaineet: Arbetslivsfärdigheter Oppiaineet: Konstförvaltning Oppiaineet: Konstförvaltning och företagande Koulutustyyppi: Öppna universitetet
Taidefilosofian syventävä jakso 12.1.2020 - 19.4.2020 Ilmoittautuminen päättynyt 9.12.2019 Taidefilosofian syventävä jaksoKoulutusalat: Bildkonst Koulutustyyppi: Öppna universitetet Oppiaineet: Gemensamma studier i bildkonst Tyyppi: general
Taide, ääni, teoria 15.9.2019 - 5.4.2020 Ilmoittautuminen päättynyt 19.8.2019 Taide, ääni, teoriaKoulutusalat: Teater och dans Oppiaineet: Teaterkonst Koulutustyyppi: Öppna universitetet Oppiaineet: Äänisuunnittelu Tyyppi: general
Sähköpostienglanti 6.1.2020 - 30.5.2020 Ilmoittautuminen päättynyt 9.12.2019 SähköpostienglantiOppiaineet: Språk och kommunikation Koulutustyyppi: Öppna universitetet Koulutusalat: Övriga Tyyppi: general
Säestä viululla 2 12.1.2020 - 7.3.2020 Ilmoittautuminen päättynyt 9.12.2019 Säestä viululla 2Koulutusalat: Musik och ljudkonst Oppiaineet: Folkmusik Koulutustyyppi: Öppna universitetet Tyyppi: general
Säestä viululla 1 12.1.2020 - 7.3.2020 Ilmoittautuminen päättynyt 9.12.2019 Säestä viululla 1Koulutusalat: Musik och ljudkonst Oppiaineet: Folkmusik Koulutustyyppi: Öppna universitetet Tyyppi: general
SuperCollider 3.9.2019 - 28.4.2020 Ilmoittautuminen päättynyt 19.8.2019 SuperColliderKoulutusalat: Musik och ljudkonst Oppiaineet: Musikteknologi Koulutustyyppi: Öppna universitetet Tyyppi: general
Suomalaisen jazzmusiikin historian perusteet 3.2.2020 - 26.3.2019 Ilmoittautuminen päättynyt 9.12.2019 Suomalaisen jazzmusiikin historian perusteetKoulutusalat: Musik och ljudkonst Oppiaineet: Jazz Oppiaineet: Musikhistoria Koulutustyyppi: Öppna universitetet Tyyppi: general
Subteksti 8.6.2020 - 12.6.2020 Ilmoittaudu 23.4.2020 mennessä SubtekstiKoulutusalat: Teater och dans Oppiaineet: Teaterkonst Koulutustyyppi: Öppna universitetet
Studiotekniikka ja äänituotanto sivuaineena 1 24.8.2020 - 4.9.2020 Ilmoittaudu 23.4.2020 mennessä Studiotekniikka ja äänituotanto sivuaineena 1Koulutusalat: Musik och ljudkonst Oppiaineet: Musikteknologi Koulutustyyppi: Öppna universitetet
Strategic management in the arts 15.1.2020 - 18.3.2020 Ilmoittautuminen päättynyt 9.12.2019 Strategic management in the artsKoulutusalat: Ledning och företagande i konstbrancherna Oppiaineet: Konstförvaltning Oppiaineet: Arbetslivsfärdigheter Koulutustyyppi: Öppna universitetet Oppiaineet: Konstförvaltning Oppiaineet: Konstförvaltning och företagande Tyyppi: general
Stophatrednow 11.5.2020 - 16.5.2020 Ilmoittaudu 23.4.2020 mennessä StophatrednowKoulutusalat: Teater och dans Oppiaineet: Teaterkonst Koulutustyyppi: Öppna universitetet
Sovitus 2 2.9.2019 - 27.4.2020 Ilmoittautuminen päättynyt 19.8.2019 Sovitus 2Koulutusalat: Musik och ljudkonst Oppiaineet: Jazz Koulutustyyppi: Öppna universitetet Tyyppi: general
Sovitus 1 3.9.2019 - 28.4.2020 Ilmoittautuminen päättynyt 19.8.2019 Sovitus 1Koulutusalat: Musik och ljudkonst Oppiaineet: Jazz Koulutustyyppi: Öppna universitetet Tyyppi: general
SoundShare 19.1.2020 - 31.3.2020 Ilmoittautuminen päättynyt 9.12.2019 SoundShareKoulutusalat: Musik och ljudkonst Koulutusalat: Bildkonst Koulutusalat: Teater och dans Koulutustyyppi: Öppna universitetet Oppiaineet: Ljudkonst Tyyppi: general
SoundShare 10.9.2019 - 31.3.2020 Ilmoittautuminen päättynyt 19.8.2019 SoundShareKoulutusalat: Musik och ljudkonst Koulutustyyppi: Öppna universitetet Oppiaineet: Ljudkonst Tyyppi: general
Sooloillaan yhdessä 1.6.2020 - 5.6.2020 Ilmoittaudu 23.4.2020 mennessä Sooloillaan yhdessäKoulutusalat: Teater och dans Oppiaineet: Teaterkonst Koulutustyyppi: Öppna universitetet
Soitinrakennus ja -huolto 2 5.9.2019 - 23.4.2020 Ilmoittautuminen päättynyt 19.8.2019 Soitinrakennus ja -huolto 2Koulutusalat: Musik och ljudkonst Oppiaineet: Instrumentbygge och -vård Koulutustyyppi: Öppna universitetet Tyyppi: general
Ruotsi, toinen kotimainen kieli (musiikkiala, intensiivikurssi) 23.4.2020 - 14.5.2020 Ilmoittautuminen päättynyt 9.12.2019 Ruotsi, toinen kotimainen kieli (musiikkiala, intensiivikurssi)Oppiaineet: Språk och kommunikation Koulutustyyppi: Öppna universitetet Koulutusalat: Övriga Tyyppi: general
Ruotsi, toinen kotimainen kieli (musiikkiala) 12.1.2020 - 5.4.2020 Ilmoittautuminen päättynyt 9.12.2019 Ruotsi, toinen kotimainen kieli (musiikkiala)Oppiaineet: Språk och kommunikation Koulutustyyppi: Öppna universitetet Koulutusalat: Övriga Tyyppi: general
Ritualistinen teatteri ja esitystaide 18.8.2020 - 14.9.2020 Ilmoittaudu 23.4.2020 mennessä Ritualistinen teatteri ja esitystaideKoulutusalat: Teater och dans Oppiaineet: Teaterkonst Koulutustyyppi: Öppna universitetet
Ritual and Sound 2.2.2020 - 19.4.2020 Ilmoittautuminen päättynyt 9.12.2019 Ritual and SoundKoulutusalat: Musik och ljudkonst Koulutustyyppi: Öppna universitetet Oppiaineet: Ljudkonst Tyyppi: general
Puhallinyhtyeen johtamisen perusteet 15.8.2020 - 17.8.2020 Ilmoittaudu 23.4.2020 mennessä Puhallinyhtyeen johtamisen perusteetKoulutusalat: Musik och ljudkonst Oppiaineet: Dirigering Koulutustyyppi: Öppna universitetet
Preparatory course in electroacoustic music 3.9.2019 - 28.4.2020 Ilmoittautuminen päättynyt 19.8.2019 Preparatory course in electroacoustic musicKoulutusalat: Musik och ljudkonst Oppiaineet: Musikteknologi Koulutustyyppi: Öppna universitetet Tyyppi: general
Polymeerigravyyrin peruskurssi 24.8.2020 - 28.8.2020 Ilmoittaudu 23.4.2020 mennessä Polymeerigravyyrin peruskurssiKoulutusalat: Bildkonst Oppiaineet: Konstgrafik Koulutustyyppi: Öppna universitetet
Perspectives on artistic research 24.2.2020 - 2.4.2020 Ilmoittautuminen päättynyt 9.12.2019 Perspectives on artistic researchKoulutusalat: Bildkonst Koulutustyyppi: Öppna universitetet Oppiaineet: Gemensamma studier i bildkonst Tyyppi: general
Performative Wellbeing 13.1.2020 - 6.4.2020 Ilmoittautuminen päättynyt 15.12.2019 Performative WellbeingKoulutusalat: Teater och dans Koulutustyyppi: Öppna universitetet Koulutusalat: Övriga Tyyppi: general
Performance and learning coaching 1 6.1.2020 - 27.4.2020 Ilmoittautuminen päättynyt 9.12.2019 Performance and learning coaching 1Koulutusalat: Musik och ljudkonst Oppiaineet: Uppträdande- och inlärningsträning Koulutustyyppi: Öppna universitetet Koulutusalat: Övriga Tyyppi: general
Pellen putsaus - neutraalinaamion ja punanenän risteyksessä 12.3.2020 - 14.3.2020 Ilmoittautuminen päättynyt 15.12.2019 Pellen putsaus - neutraalinaamion ja punanenän risteyksessäKoulutusalat: Teater och dans Koulutustyyppi: Öppna universitetet Tyyppi: general
Paperinvalmistuksen perusteet 3.8.2020 - 7.8.2020 Ilmoittaudu 23.4.2020 mennessä Paperinvalmistuksen perusteetKoulutusalat: Bildkonst Oppiaineet: Konstgrafik Koulutustyyppi: Öppna universitetet
Paperin filosofia ja historia 24.2.2020 - 2.4.2020 Ilmoittautuminen päättynyt 9.12.2019 Paperin filosofia ja historiaKoulutusalat: Bildkonst Koulutustyyppi: Öppna universitetet Oppiaineet: Gemensamma studier i bildkonst Oppiaineet: Konstgrafik Tyyppi: general
Nykytaiteen historian ja teorian perusteet 12.1.2020 - 19.4.2020 Ilmoittautuminen päättynyt 9.12.2019 Nykytaiteen historian ja teorian perusteetKoulutusalat: Bildkonst Koulutustyyppi: Öppna universitetet Oppiaineet: Gemensamma studier i bildkonst Tyyppi: general
Nykyesitykset ja kritiikki 8.2.2020 - 18.4.2020 Ilmoittautuminen päättynyt 15.12.2019 Nykyesitykset ja kritiikkiKoulutustyyppi: Öppna universitetet Koulutusalat: Övriga Tyyppi: general
Musiikkianalyysin teoria ja praktikum 4 7.1.2020 - 28.4.2020 Ilmoittautuminen päättynyt 9.12.2019 Musiikkianalyysin teoria ja praktikum 4Koulutusalat: Musik och ljudkonst Oppiaineet: Komposition och musikteori Koulutustyyppi: Öppna universitetet Tyyppi: general
Musiikkianalyysin teoria ja praktikum 2 7.1.2020 - 28.4.2020 Ilmoittautuminen päättynyt 9.12.2019 Musiikkianalyysin teoria ja praktikum 2Koulutusalat: Musik och ljudkonst Oppiaineet: Komposition och musikteori Koulutustyyppi: Öppna universitetet Tyyppi: general
Musiikkiakustiikka 8.9.2019 - 26.4.2020 Ilmoittautuminen päättynyt 19.8.2019 MusiikkiakustiikkaKoulutusalat: Musik och ljudkonst Oppiaineet: Musikteknologi Koulutustyyppi: Öppna universitetet Tyyppi: general
Musiikin tietotekniikka 6.1.2020 - 29.4.2020 Ilmoittautuminen päättynyt 9.12.2019 Musiikin tietotekniikkaKoulutusalat: Musik och ljudkonst Oppiaineet: Musikteknologi Koulutustyyppi: Öppna universitetet Tyyppi: general
Musiikin tietotekniikka Ilmoittautuminen päättynyt 19.8.2019 Musiikin tietotekniikkaKoulutusalat: Musik och ljudkonst Oppiaineet: Musikteknologi Koulutustyyppi: Öppna universitetet Tyyppi: general
Musiikin oppimisen ja opettamisen perusteet 2.9.2019 - 20.4.2020 Ilmoittautuminen päättynyt 19.8.2019 Musiikin oppimisen ja opettamisen perusteetKoulutusalat: Musik och ljudkonst Oppiaineet: Musikpedagogik Koulutustyyppi: Öppna universitetet Oppiaineet: Konstfostran Tyyppi: general
Musiikin historian teemakurssi: Oopperan historia 6.1.2020 - 27.4.2020 Ilmoittautuminen päättynyt 9.12.2019 Musiikin historian teemakurssi: Oopperan historiaKoulutusalat: Musik och ljudkonst Oppiaineet: Musikhistoria Koulutustyyppi: Öppna universitetet Tyyppi: general
Material studies in painting (lectures), part 1 5.2.2020 - 29.4.2020 Ilmoittautuminen päättynyt 9.12.2019 Material studies in painting (lectures), part 1Koulutusalat: Bildkonst Koulutustyyppi: Öppna universitetet Oppiaineet: Måleri Tyyppi: general
Material studies in painting (lectures and practical work), part 1 5.2.2020 - 29.4.2020 Ilmoittautuminen päättynyt 9.12.2019 Material studies in painting (lectures and practical work), part 1Koulutusalat: Bildkonst Koulutustyyppi: Öppna universitetet Oppiaineet: Måleri Tyyppi: general
Marketing the arts 24.2.2020 - 6.4.2020 Ilmoittautuminen päättynyt 9.12.2019 Marketing the artsKoulutusalat: Ledning och företagande i konstbrancherna Oppiaineet: Konstförvaltning Oppiaineet: Arbetslivsfärdigheter Koulutustyyppi: Öppna universitetet Koulutusalat: Övriga Oppiaineet: Konstförvaltning Oppiaineet: Konstförvaltning och företagande Tyyppi: general
Maalaustaiteen materiaalioppi (luennot), osa 1 4.2.2020 - 28.4.2020 Ilmoittautuminen päättynyt 9.12.2019 Maalaustaiteen materiaalioppi (luennot), osa 1Koulutusalat: Bildkonst Koulutustyyppi: Öppna universitetet Oppiaineet: Måleri Tyyppi: general
Maalaustaiteen materiaalioppi (käytännön työskentely + luennot) 4.2.2020 - 28.4.2020 Ilmoittautuminen päättynyt 9.12.2019 Maalaustaiteen materiaalioppi (käytännön työskentely + luennot)Koulutusalat: Bildkonst Koulutustyyppi: Öppna universitetet Oppiaineet: Måleri Tyyppi: general
Länsimaisen taidemusiikin historia 4: 1900- ja 2000-lukujen musiikki 15.1.2020 - 29.4.2020 Ilmoittautuminen päättynyt 9.12.2019 Länsimaisen taidemusiikin historia 4: 1900- ja 2000-lukujen musiikkiKoulutusalat: Musik och ljudkonst Oppiaineet: Musikhistoria Koulutustyyppi: Öppna universitetet Tyyppi: general
Länsimaisen taidemusiikin historia 2: Barokista klassisismiin 9.1.2020 - 23.4.2020 Ilmoittautuminen päättynyt 9.12.2019 Länsimaisen taidemusiikin historia 2: Barokista klassisismiinKoulutusalat: Musik och ljudkonst Oppiaineet: Musikhistoria Koulutustyyppi: Öppna universitetet Tyyppi: general
Luovan liiketoiminnan opintokokonaisuus 10.9.2019 - 14.4.2020 Ilmoittautuminen päättynyt 25.8.2019 Luovan liiketoiminnan opintokokonaisuusKoulutusalat: Ledning och företagande i konstbrancherna Oppiaineet: Konstförvaltning Oppiaineet: Arbetslivsfärdigheter Koulutustyyppi: Öppna universitetet Oppiaineet: Konstförvaltning Oppiaineet: Konstförvaltning och företagande Tyyppi: general
Luomus 4 24.5.2020 - 27.5.2020 Ilmoittautuminen päättynyt 9.12.2019 Luomus 4Koulutusalat: Musik och ljudkonst Oppiaineet: Kreativa musikerkunskaper Koulutustyyppi: Öppna universitetet Tyyppi: general
Luomus 4 25.5.2020 - 28.5.2020 Ilmoittaudu 23.4.2020 mennessä Luomus 4Koulutusalat: Musik och ljudkonst Oppiaineet: Uppträdande- och inlärningsträning Oppiaineet: Kreativa musikerkunskaper Koulutustyyppi: Öppna universitetet
Luomus 3 12.3.2020 - 20.3.2020 Ilmoittautuminen päättynyt 9.12.2019 Luomus 3Koulutusalat: Musik och ljudkonst Oppiaineet: Kreativa musikerkunskaper Koulutustyyppi: Öppna universitetet Tyyppi: general
Live Electronics Atelier 3.9.2019 - 28.4.2020 Ilmoittautuminen päättynyt 19.8.2019 Live Electronics AtelierKoulutusalat: Musik och ljudkonst Oppiaineet: Musikteknologi Koulutustyyppi: Öppna universitetet Tyyppi: general
Leadership in arts organisations 14.1.2020 - 17.3.2020 Ilmoittautuminen päättynyt 9.12.2019 Leadership in arts organisationsKoulutusalat: Ledning och företagande i konstbrancherna Oppiaineet: Konstförvaltning Oppiaineet: Arbetslivsfärdigheter Koulutustyyppi: Öppna universitetet Oppiaineet: Konstförvaltning Oppiaineet: Konstförvaltning och företagande Tyyppi: general
Lauluntekeminen 24.9.2019 - 25.3.2020 Ilmoittautuminen päättynyt 25.8.2019 LauluntekeminenKoulutusalat: Musik och ljudkonst Oppiaineet: Musikpedagogik Koulutustyyppi: Öppna universitetet Tyyppi: general
Käsikellojen soitto 24.5.2020 - 25.5.2020 Ilmoittautuminen päättynyt 9.12.2019 Käsikellojen soittoKoulutusalat: Musik och ljudkonst Oppiaineet: Kyrkomusik Koulutustyyppi: Öppna universitetet Tyyppi: general
Käsikellojen soitto 17.8.2020 - 18.8.2020 Ilmoittaudu 23.4.2020 mennessä Käsikellojen soittoKoulutusalat: Musik och ljudkonst Oppiaineet: Instrumentstudier Oppiaineet: Kyrkomusik Koulutustyyppi: Öppna universitetet
Kuoronjohto-opinnot, taso C 4.9.2019 - 16.4.2020 Ilmoittautuminen päättynyt 19.8.2019 Kuoronjohto-opinnot, taso CKoulutusalat: Musik och ljudkonst Koulutustyyppi: Öppna universitetet Oppiaineet: Dirigering Tyyppi: general
Kuoronjohto B 2.9.2019 - 20.4.2020 Ilmoittautuminen päättynyt 19.8.2019 Kuoronjohto BKoulutusalat: Musik och ljudkonst Koulutustyyppi: Öppna universitetet Oppiaineet: Dirigering Tyyppi: general
Kuoronjohdon perusteet 1.6.2020 - 18.8.2020 Ilmoittaudu 23.4.2020 mennessä Kuoronjohdon perusteetKoulutusalat: Musik och ljudkonst Oppiaineet: Kyrkomusik Oppiaineet: Sång Oppiaineet: Dirigering Koulutustyyppi: Öppna universitetet
Korut kansanmusiikissa 23.2.2020 - 18.4.2020 Ilmoittautuminen päättynyt 9.12.2019 Korut kansanmusiikissaKoulutusalat: Musik och ljudkonst Oppiaineet: Folkmusik Koulutustyyppi: Öppna universitetet Tyyppi: general
Klovneria II 8.6.2020 - 12.6.2020 Ilmoittaudu 23.4.2020 mennessä Klovneria IIKoulutusalat: Teater och dans Oppiaineet: Teaterkonst Koulutustyyppi: Öppna universitetet
Kansantanssin jatkokurssi 1.9.2019 - 23.4.2020 Ilmoittautuminen päättynyt 19.8.2019 Kansantanssin jatkokurssiKoulutusalat: Musik och ljudkonst Oppiaineet: Folkmusik Oppiaineet: Motion och dans Koulutustyyppi: Öppna universitetet Tyyppi: general
Kansansoittimiin tutustuminen (viulu) 15.1.2020 - 22.4.2020 Ilmoittautuminen päättynyt 9.12.2019 Kansansoittimiin tutustuminen (viulu)Koulutusalat: Musik och ljudkonst Oppiaineet: Instrumentstudier Oppiaineet: Folkmusik Koulutustyyppi: Öppna universitetet Tyyppi: general
Jazzsäveltapailu 3 1.9.2019 - 26.4.2020 Ilmoittautuminen päättynyt 19.8.2019 Jazzsäveltapailu 3Koulutusalat: Musik och ljudkonst Oppiaineet: Jazz Koulutustyyppi: Öppna universitetet Tyyppi: general
Jazzrytmiikka 1 2.9.2019 - 27.4.2020 Ilmoittautuminen päättynyt 19.8.2019 Jazzrytmiikka 1Koulutusalat: Musik och ljudkonst Oppiaineet: Jazz Koulutustyyppi: Öppna universitetet Tyyppi: general
Jazzlaulun perusteet 28.2.2020 - 3.4.2020 Ilmoittautuminen päättynyt 15.12.2019 Jazzlaulun perusteetKoulutusalat: Musik och ljudkonst Oppiaineet: Jazz Koulutustyyppi: Öppna universitetet Tyyppi: general
Jazzimprovisoinnin ja -teorian perusteet 4.9.2019 - 22.4.2020 Ilmoittautuminen päättynyt 19.8.2019 Jazzimprovisoinnin ja -teorian perusteetKoulutusalat: Musik och ljudkonst Oppiaineet: Jazz Koulutustyyppi: Öppna universitetet Tyyppi: general
Jazzharmonia 2 4.9.2019 - 22.4.2020 Ilmoittautuminen päättynyt 19.8.2019 Jazzharmonia 2Koulutusalat: Musik och ljudkonst Oppiaineet: Jazz Koulutustyyppi: Öppna universitetet Tyyppi: general
Jazzharmonia 1 2.9.2019 - 28.4.2020 Ilmoittautuminen päättynyt 19.8.2019 Jazzharmonia 1Koulutusalat: Musik och ljudkonst Oppiaineet: Jazz Koulutustyyppi: Öppna universitetet Tyyppi: general
Jazz- ja improvisointiworkshop 8.9.2019 - 26.4.2020 Ilmoittautuminen päättynyt 25.8.2019 Jazz- ja improvisointiworkshopKoulutusalat: Musik och ljudkonst Oppiaineet: Jazz Oppiaineet: Sång Koulutustyyppi: Öppna universitetet Tyyppi: general
Introduction to the philosophy of art 12.1.2020 - 19.4.2020 Ilmoittautuminen päättynyt 9.12.2019 Introduction to the philosophy of artKoulutusalat: Bildkonst Koulutustyyppi: Öppna universitetet Oppiaineet: Gemensamma studier i bildkonst Tyyppi: general
Introduction to Sound & Listening (online) 4.5.2020 - 8.6.2020 Ilmoittaudu 23.4.2020 mennessä Introduction to Sound & Listening (online)Koulutusalat: Musik och ljudkonst Oppiaineet: Ljudkonst Koulutustyyppi: Öppna universitetet
Introduction to Audio in Sound Arts & Sonic Arts 24.2.2020 - 16.4.2020 Ilmoittautuminen päättynyt 9.12.2019 Introduction to Audio in Sound Arts & Sonic ArtsKoulutusalat: Musik och ljudkonst Koulutustyyppi: Öppna universitetet Oppiaineet: Ljudkonst Tyyppi: general
International Creative Business Basics 24.3.2020 - 14.4.2020 Ilmoittautuminen päättynyt 9.12.2019 International Creative Business BasicsKoulutusalat: Ledning och företagande i konstbrancherna Oppiaineet: Konstförvaltning Oppiaineet: Arbetslivsfärdigheter Koulutustyyppi: Öppna universitetet Koulutusalat: Övriga Oppiaineet: Konstförvaltning Oppiaineet: Konstförvaltning och företagande Tyyppi: general
Inspiration Course in Global Choir Leadership, BASIC COURSE 25.9.2020 - 25.4.2021 Ilmoittaudu 23.4.2020 mennessä Inspiration Course in Global Choir Leadership, BASIC COURSEKoulutusalat: Musik och ljudkonst Oppiaineet: Sång Oppiaineet: Kreativa musikerkunskaper Oppiaineet: Dirigering Koulutustyyppi: Öppna universitetet
Inspiration Course in Global Choir Leadership, ADVANCED COURSE 25.9.2020 - 25.4.2021 Ilmoittaudu 23.4.2020 mennessä Inspiration Course in Global Choir Leadership, ADVANCED COURSEKoulutusalat: Musik och ljudkonst Oppiaineet: Sång Oppiaineet: Kreativa musikerkunskaper Oppiaineet: Dirigering Koulutustyyppi: Öppna universitetet
Inspiration course in global choir leadership (basic course) 26.9.2019 - 25.4.2020 Ilmoittautuminen päättynyt 24.4.2019 Inspiration course in global choir leadership (basic course)Koulutusalat: Musik och ljudkonst Oppiaineet: Sång Oppiaineet: Dirigering Tyyppi: general Koulutustyyppi: Öppna universitetet
Inspiration course in global choir leadership (advanced course) 26.9.2019 - 25.4.2020 Ilmoittautuminen päättynyt 24.4.2019 Inspiration course in global choir leadership (advanced course)Koulutusalat: Musik och ljudkonst Oppiaineet: Sång Oppiaineet: Dirigering Tyyppi: general Koulutustyyppi: Öppna universitetet
History of Western Art Music 4: Music of the 20th and 21st centuries 6.1.2020 - 27.4.2020 Ilmoittautuminen päättynyt 9.12.2019 History of Western Art Music 4: Music of the 20th and 21st centuriesKoulutusalat: Musik och ljudkonst Oppiaineet: Musikhistoria Koulutustyyppi: Öppna universitetet Tyyppi: general
History of Western Art Music 2: From Baroque to Classical 8.1.2020 - 29.4.2020 Ilmoittautuminen päättynyt 9.12.2019 History of Western Art Music 2: From Baroque to ClassicalKoulutusalat: Musik och ljudkonst Oppiaineet: Musikhistoria Koulutustyyppi: Öppna universitetet Tyyppi: general
History of Music theme unit: Finnish Music 7.1.2020 - 28.4.2020 Ilmoittautuminen päättynyt 9.12.2019 History of Music theme unit: Finnish MusicKoulutusalat: Musik och ljudkonst Oppiaineet: Musikhistoria Koulutustyyppi: Öppna universitetet Tyyppi: general
Gregoriaanisen laulun kurssi 5.8.2020 - 9.8.2020 Ilmoittaudu 23.4.2020 mennessä Gregoriaanisen laulun kurssiKoulutusalat: Musik och ljudkonst Oppiaineet: Kyrkomusik Koulutustyyppi: Öppna universitetet
Global Rhythmics 1 9.9.2019 - 27.4.2020 Ilmoittautuminen päättynyt 19.8.2019 Global Rhythmics 1Koulutusalat: Musik och ljudkonst Koulutustyyppi: Öppna universitetet Oppiaineet: Global Music Tyyppi: general
Generative Arts Café 12.9.2019 - 16.4.2020 Ilmoittautuminen päättynyt 19.8.2019 Generative Arts CaféKoulutusalat: Musik och ljudkonst Oppiaineet: Musikteknologi Koulutustyyppi: Öppna universitetet Tyyppi: general
Freedom of the press 23.2.2020 - 2.4.2019 Ilmoittautuminen päättynyt 9.12.2019 Freedom of the pressKoulutusalat: Bildkonst Koulutustyyppi: Öppna universitetet Oppiaineet: Konstgrafik Tyyppi: general
Exhibition studies, advanced course 24.2.2020 - 16.4.2020 Ilmoittautuminen päättynyt 9.12.2019 Exhibition studies, advanced courseKoulutusalat: Bildkonst Koulutustyyppi: Öppna universitetet Oppiaineet: Gemensamma studier i bildkonst Tyyppi: general
Esittävien taiteiden organisaatioiden johtaminen 15.3.2020 - 8.12.2020 Ilmoittautuminen päättynyt 15.12.2019 Esittävien taiteiden organisaatioiden johtaminenKoulutusalat: Teater och dans Koulutusalat: Ledning och företagande i konstbrancherna Koulutustyyppi: Öppna universitetet Tyyppi: general
Esiintymis- ja oppimisvalmennus 2 31.12.2019 - 30.7.2020 Ilmoittautuminen päättynyt 9.12.2019 Esiintymis- ja oppimisvalmennus 2Oppiaineet: Uppträdande- och inlärningsträning Koulutustyyppi: Öppna universitetet Koulutusalat: Övriga Tyyppi: general
Esiintymis- ja oppimisvalmennus 1 6.1.2020 - 27.4.2020 Ilmoittautuminen päättynyt 9.12.2019 Esiintymis- ja oppimisvalmennus 1Koulutusalat: Musik och ljudkonst Oppiaineet: Uppträdande- och inlärningsträning Koulutustyyppi: Öppna universitetet Tyyppi: general
Email English 6.1.2020 - 30.5.2020 Ilmoittautuminen päättynyt 9.12.2019 Email EnglishOppiaineet: Språk och kommunikation Koulutustyyppi: Öppna universitetet Koulutusalat: Övriga Tyyppi: general
Electroacoustic music seminar 9.9.2019 - 21.4.2020 Ilmoittautuminen päättynyt 19.8.2019 Electroacoustic music seminarKoulutusalat: Musik och ljudkonst Oppiaineet: Musikteknologi Koulutustyyppi: Öppna universitetet Tyyppi: general
Digiteatteri ja vapaasukellus dataan 1.6.2020 - 5.6.2020 Ilmoittaudu 23.4.2020 mennessä Digiteatteri ja vapaasukellus dataanKoulutusalat: Teater och dans Oppiaineet: Teaterkonst Koulutustyyppi: Öppna universitetet
Dance, music and song from Tanzania as expression 1.9.2019 - 26.4.2020 Ilmoittautuminen päättynyt 19.8.2019 Dance, music and song from Tanzania as expressionKoulutusalat: Musik och ljudkonst Oppiaineet: Folkmusik Oppiaineet: Sång Oppiaineet: Motion och dans Koulutustyyppi: Öppna universitetet Tyyppi: general
Curating in Performing Arts 18.5.2020 - 22.5.2020 Ilmoittaudu 23.4.2020 mennessä Curating in Performing ArtsKoulutusalat: Teater och dans Oppiaineet: Danskonst Oppiaineet: Teaterkonst Koulutustyyppi: Öppna universitetet
Barokkiakatemia: Renessanssin consort- ja kaksoiskuoromusiikki 23.4.2020 - 25.4.2020 Ilmoittautuminen päättynyt 15.12.2019 Barokkiakatemia: Renessanssin consort- ja kaksoiskuoromusiikkiKoulutusalat: Musik och ljudkonst Koulutustyyppi: Öppna universitetet Oppiaineet: Tidig musik Tyyppi: general
Barokkiakatemia: Barokkimusiikin satsi- ja analyysityöpaja Ilmoittautuminen päättynyt 19.8.2019 Barokkiakatemia: Barokkimusiikin satsi- ja analyysityöpajaKoulutusalat: Musik och ljudkonst Oppiaineet: Komposition och musikteori Koulutustyyppi: Öppna universitetet Oppiaineet: Tidig musik Tyyppi: general
Aikamme musiikin luentosarja, kevät 2020 8.1.2020 - 29.4.2020 Ilmoittautuminen päättynyt 9.12.2019 Aikamme musiikin luentosarja, kevät 2020Koulutusalat: Musik och ljudkonst Oppiaineet: Musikhistoria Oppiaineet: Komposition och musikteori Koulutustyyppi: Öppna universitetet Tyyppi: general

Avoin yliopisto yhteistyöoppilaitoksissa

Kurssi Ajankohta Ilmoittautuminen Kategoriat
Työväen Akatemia: Näyttelijäntaide (20 op), 2019-20 25.8.2019 - 21.5.2020 Ilmoittautuminen päättynyt 27.6.2019 Työväen Akatemia: Näyttelijäntaide (20 op), 2019-20Koulutusalat: Teater och dans Oppiaineet: Teaterkonst Koulutustyyppi: Avoin yliopisto yhteistyöoppilaitoksissa Tyyppi: general
Turun kesäyliopisto: Tanssipedagogiikan perusteet, 2019-20 27.9.2019 - 30.5.2020 Ilmoittautuminen päättynyt 31.8.2019 Turun kesäyliopisto: Tanssipedagogiikan perusteet, 2019-20Koulutusalat: Teater och dans Oppiaineet: Motion och dans Oppiaineet: Danskonst Oppiaineet: Danspedagogik Koulutusalat: Pedagogik och konstfostran Koulutustyyppi: Avoin yliopisto yhteistyöoppilaitoksissa Tyyppi: general
Tampereen kesäyliopisto: Varhaisiän musiikkikasvatus 23.1.2020 - 15.5.2020 Ilmoittautuminen päättynyt 9.1.2020 Tampereen kesäyliopisto: Varhaisiän musiikkikasvatusKoulutusalat: Musik och ljudkonst Oppiaineet: Musikpedagogik Koulutustyyppi: Avoin yliopisto yhteistyöoppilaitoksissa Tyyppi: general
Tampereen kesäyliopisto: Tanssipedagogiikan perusteet (25 op) 31.1.2020 - 12.12.2020 Ilmoittautuminen päättynyt 18.1.2020 Tampereen kesäyliopisto: Tanssipedagogiikan perusteet (25 op)Koulutusalat: Teater och dans Oppiaineet: Danskonst Oppiaineet: Danspedagogik Koulutustyyppi: Avoin yliopisto yhteistyöoppilaitoksissa Tyyppi: general
Tampereen kesäyliopisto: Klovnerian perusteet 26.3.2020 - 4.4.2020 Ilmoittautuminen päättynyt 11.3.2020 Tampereen kesäyliopisto: Klovnerian perusteetKoulutusalat: Teater och dans Oppiaineet: Teaterkonst Koulutustyyppi: Avoin yliopisto yhteistyöoppilaitoksissa Tyyppi: general
Tampereen kesäyliopisto: Bouffon 15.6.2020 - 17.6.2020 Ilmoittaudu 31.5.2020 mennessä Tampereen kesäyliopisto: BouffonKoulutusalat: Teater och dans Oppiaineet: Teaterkonst Tyyppi: general Koulutustyyppi: Avoin yliopisto yhteistyöoppilaitoksissa
Riveria kansanopisto: Näyttelijäntyö (40 op), 2019-20 18.8.2019 - 28.5.2020 Ilmoittautuminen päättynyt 31.7.2019 Riveria kansanopisto: Näyttelijäntyö (40 op), 2019-20Koulutusalat: Teater och dans Oppiaineet: Teaterkonst Koulutustyyppi: Avoin yliopisto yhteistyöoppilaitoksissa Tyyppi: general
Länsi-Suomen opisto: Tanssitaiteen perusteet (20 op), 2019-20 1.9.2019 - 7.5.2020 Ilmoittautuminen päättynyt 25.8.2019 Länsi-Suomen opisto: Tanssitaiteen perusteet (20 op), 2019-20Koulutusalat: Teater och dans Oppiaineet: Motion och dans Koulutustyyppi: Avoin yliopisto yhteistyöoppilaitoksissa Tyyppi: general
Helsingin seudun kesäyliopisto: Ääni ja keho 5.6.2020 - 9.6.2020 Ilmoittaudu 26.5.2020 mennessä Helsingin seudun kesäyliopisto: Ääni ja kehoKoulutusalat: Musik och ljudkonst Oppiaineet: Sång Oppiaineet: Kroppsvård Koulutustyyppi: Avoin yliopisto yhteistyöoppilaitoksissa
Helsingin seudun kesäyliopisto: Toiminta ja tunne 10.8.2020 - 14.8.2020 Ilmoittaudu 4.8.2020 mennessä Helsingin seudun kesäyliopisto: Toiminta ja tunneKoulutusalat: Teater och dans Oppiaineet: Teaterkonst Koulutustyyppi: Avoin yliopisto yhteistyöoppilaitoksissa
Helsingin seudun kesäyliopisto: Teatteri ja kasvatus, perusopinnot (25 op), 2019-20 29.8.2019 - 24.4.2020 Ilmoittautuminen päättynyt 11.8.2019 Helsingin seudun kesäyliopisto: Teatteri ja kasvatus, perusopinnot (25 op), 2019-20Koulutusalat: Teater och dans Oppiaineet: Teaterkonst Oppiaineet: Konstfostran Koulutusalat: Pedagogik och konstfostran Koulutustyyppi: Avoin yliopisto yhteistyöoppilaitoksissa Tyyppi: general
Helsingin seudun kesäyliopisto: Tanssipedagogiikan perusteet, 2019-20 13.9.2019 - 16.5.2020 Ilmoittautuminen päättynyt 5.9.2019 Helsingin seudun kesäyliopisto: Tanssipedagogiikan perusteet, 2019-20Koulutusalat: Teater och dans Oppiaineet: Danskonst Oppiaineet: Danspedagogik Koulutustyyppi: Avoin yliopisto yhteistyöoppilaitoksissa Tyyppi: general
Helsingin seudun kesäyliopisto: Runolaulun perusteet 11.6.2020 - 16.6.2020 Ilmoittaudu 2.6.2020 mennessä Helsingin seudun kesäyliopisto: Runolaulun perusteetKoulutusalat: Musik och ljudkonst Oppiaineet: Sång Koulutustyyppi: Avoin yliopisto yhteistyöoppilaitoksissa
Helsingin seudun kesäyliopisto: Nukke- ja esineteatterin alkeet 8.6.2020 - 11.6.2020 Ilmoittaudu 2.6.2020 mennessä Helsingin seudun kesäyliopisto: Nukke- ja esineteatterin alkeetKoulutusalat: Teater och dans Oppiaineet: Teaterkonst Koulutustyyppi: Avoin yliopisto yhteistyöoppilaitoksissa
Helsingin seudun kesäyliopisto: Musiikkiterapian perusopinnot (40 op), 2020-21 28.1.2020 - 1.6.2021 Ilmoittautuminen päättynyt 9.1.2020 Helsingin seudun kesäyliopisto: Musiikkiterapian perusopinnot (40 op), 2020-21Koulutusalat: Musik och ljudkonst Oppiaineet: Musikterapi Koulutustyyppi: Avoin yliopisto yhteistyöoppilaitoksissa Tyyppi: general
Helsingin seudun kesäyliopisto: Lauluääntä kestävämmäksi: Laulun perusopinnot 1.6.2020 - 4.6.2020 Ilmoittaudu 26.5.2020 mennessä Helsingin seudun kesäyliopisto: Lauluääntä kestävämmäksi: Laulun perusopinnotKoulutusalat: Musik och ljudkonst Oppiaineet: Sång Koulutustyyppi: Avoin yliopisto yhteistyöoppilaitoksissa
Helsingin seudun kesäyliopisto: Klovnerian perusteet 1.6.2020 - 5.6.2020 Ilmoittaudu 26.5.2020 mennessä Helsingin seudun kesäyliopisto: Klovnerian perusteetKoulutusalat: Teater och dans Oppiaineet: Teaterkonst Koulutustyyppi: Avoin yliopisto yhteistyöoppilaitoksissa
Helsingin seudun kesäyliopisto: Johdatus draaman kirjoittamiseen 1.6.2020 - 11.6.2020 Ilmoittaudu 26.5.2020 mennessä Helsingin seudun kesäyliopisto: Johdatus draaman kirjoittamiseenKoulutusalat: Teater och dans Oppiaineet: Skrivande Koulutustyyppi: Avoin yliopisto yhteistyöoppilaitoksissa
Helsingin seudun kesäyliopisto: Jazzlauluohjelmisto: jazzstandardit 8.6.2020 - 17.6.2020 Ilmoittaudu 26.5.2020 mennessä Helsingin seudun kesäyliopisto: Jazzlauluohjelmisto: jazzstandarditKoulutusalat: Musik och ljudkonst Oppiaineet: Jazz Oppiaineet: Sång Koulutustyyppi: Avoin yliopisto yhteistyöoppilaitoksissa
Helsingin seudun kesäyliopisto: Improvisaation peruskurssi 8.6.2020 - 12.6.2020 Ilmoittaudu 2.6.2020 mennessä Helsingin seudun kesäyliopisto: Improvisaation peruskurssiKoulutusalat: Teater och dans Oppiaineet: Teaterkonst Koulutustyyppi: Avoin yliopisto yhteistyöoppilaitoksissa
Helsingin seudun kesäyliopisto: Improvisaation jatkokurssi 17.8.2020 - 21.8.2020 Ilmoittaudu 11.8.2020 mennessä Helsingin seudun kesäyliopisto: Improvisaation jatkokurssiKoulutusalat: Teater och dans Oppiaineet: Teaterkonst Koulutustyyppi: Avoin yliopisto yhteistyöoppilaitoksissa
Helsingin seudun kesäyliopisto: Contemporary dance (open level) 10.8.2020 - 26.8.2020 Ilmoittaudu 4.8.2020 mennessä Helsingin seudun kesäyliopisto: Contemporary dance (open level)Koulutusalat: Teater och dans Oppiaineet: Danskonst Koulutustyyppi: Avoin yliopisto yhteistyöoppilaitoksissa
Helsingin seudun kesäyliopisto: Butoh Aesthetics Workshop (beginner course) 3.8.2020 - 7.8.2020 Ilmoittaudu 28.7.2020 mennessä Helsingin seudun kesäyliopisto: Butoh Aesthetics Workshop (beginner course)Koulutusalat: Teater och dans Oppiaineet: Teaterkonst Koulutustyyppi: Avoin yliopisto yhteistyöoppilaitoksissa
Helsingin seudun kesäyliopisto: Butoh Aesthetics Workshop (advanced course) 10.8.2020 - 14.8.2020 Ilmoittaudu 4.8.2020 mennessä Helsingin seudun kesäyliopisto: Butoh Aesthetics Workshop (advanced course)Koulutusalat: Teater och dans Oppiaineet: Teaterkonst Koulutustyyppi: Avoin yliopisto yhteistyöoppilaitoksissa
Helsingin seudun kesäyliopisto: Balettikurssi 2 (keskitaso) 27.7.2020 - 13.8.2020 Ilmoittaudu 21.7.2020 mennessä Helsingin seudun kesäyliopisto: Balettikurssi 2 (keskitaso)Koulutusalat: Teater och dans Oppiaineet: Danskonst Koulutustyyppi: Avoin yliopisto yhteistyöoppilaitoksissa
Helsingin seudun kesäyliopisto: Balettikurssi 1 (alkeistaso) 1.6.2020 - 18.6.2020 Ilmoittaudu 26.5.2020 mennessä Helsingin seudun kesäyliopisto: Balettikurssi 1 (alkeistaso)Koulutusalat: Teater och dans Oppiaineet: Danskonst Koulutustyyppi: Avoin yliopisto yhteistyöoppilaitoksissa
Helsingin seudun kesäyliopisto: Argentinian Tango 1: Basics 6.7.2020 - 22.7.2020 Ilmoittaudu 30.6.2020 mennessä Helsingin seudun kesäyliopisto: Argentinian Tango 1: BasicsKoulutusalat: Teater och dans Oppiaineet: Danskonst Koulutustyyppi: Avoin yliopisto yhteistyöoppilaitoksissa

Specialiseringsutbildning

Kurssi Ajankohta Ilmoittautuminen Kategoriat
Erikoistumiskoulutus: Soveltavan ja osallistavan taiteen asiantuntija (40 op) 1.9.2018 - 29.4.2020 Ilmoittautuminen päättynyt 29.4.2018 Erikoistumiskoulutus: Soveltavan ja osallistavan taiteen asiantuntija (40 op)Koulutusalat: Musik och ljudkonst Koulutusalat: Bildkonst Koulutusalat: Teater och dans Koulutusalat: Ledning och företagande i konstbrancherna Oppiaineet: Arbetslivsfärdigheter Oppiaineet: Danskonst Oppiaineet: Teaterkonst Koulutustyyppi: Specialiseringsutbildning Koulutusalat: Övriga Oppiaineet: Gemensamma studier i bildkonst Oppiaineet: Konstförvaltning Oppiaineet: Konstförvaltning och företagande Oppiaineet: Tillämpad konst Koulutusalat: Pedagogik och konstfostran Tyyppi: general
Erikoistumiskoulutus: Julkisen taiteen taideasiantuntija (40 op) 1.9.2018 - 29.4.2020 Ilmoittautuminen päättynyt 29.4.2018 Erikoistumiskoulutus: Julkisen taiteen taideasiantuntija (40 op)Koulutusalat: Musik och ljudkonst Koulutusalat: Bildkonst Koulutusalat: Teater och dans Koulutusalat: Ledning och företagande i konstbrancherna Oppiaineet: Arbetslivsfärdigheter Oppiaineet: Danskonst Oppiaineet: Teaterkonst Koulutustyyppi: Specialiseringsutbildning Koulutusalat: Övriga Oppiaineet: Gemensamma studier i bildkonst Oppiaineet: Tid- och rumkonst Oppiaineet: Ljudkonst Oppiaineet: Konstförvaltning Oppiaineet: Konstförvaltning och företagande Tyyppi: general

Fortbildning

Kurssi Ajankohta Ilmoittautuminen Kategoriat
Taidelähtöiset menetelmät laaja-alaisen oppimisen mahdollistajana 5.9.2019 - 15.11.2019 Ilmoittautuminen päättynyt 29.8.2019 Taidelähtöiset menetelmät laaja-alaisen oppimisen mahdollistajanaKoulutustyyppi: Fortbildning Koulutusalat: Pedagogik och konstfostran Tyyppi: general
Loistavasti johdettu, kasvatusalan johtaja! 15 op 1.10.2018 - 30.12.2019 Ilmoittautuminen päättynyt 20.9.2018 Loistavasti johdettu, kasvatusalan johtaja! 15 opKoulutusalat: Ledning och företagande i konstbrancherna Koulutustyyppi: Fortbildning Koulutusalat: Pedagogik och konstfostran Tyyppi: general