Kurser

I kurskalendern finns Öppna universitetets kurser, fortbildningskurserna och specialiseringsutbildningar. I öppna universitetets kursutbud finns kurser från alla Konstuniversitetets konstområden och undervisningen baseras på universitetets examensfordringar.

Ansökningsperioden för vårens kurser har avslutats. Anmälan till sommarkurser 2020 pågår 7-23 april.

Samarbetsläroanstalternas kurser har andra ansökningstider, du hittar dessa tider i kurskalendern nedtill.

Innehåll med Ämnen Gemensamma studier i bildkonst .

Öppna universitetet

Kurssi Ajankohta Ilmoittautuminen Kategoriat
Piirustusluokka 16.1.2020 - 27.2.2020 Ilmoittautuminen päättynyt 16.12.2019
Väri fokuksessa 25.2.2020 - 3.4.2020 Ilmoittautuminen päättynyt 10.12.2019
Paperin filosofia ja historia 25.2.2020 - 3.4.2020 Ilmoittautuminen päättynyt 10.12.2019
Perspectives on artistic research 25.2.2020 - 3.4.2020 Ilmoittautuminen päättynyt 10.12.2019
Exhibition studies, advanced course 25.2.2020 - 17.4.2020 Ilmoittautuminen päättynyt 10.12.2019
Taidefilosofian syventävä jakso 13.1.2020 - 20.4.2020 Ilmoittautuminen päättynyt 10.12.2019
Introduction to the philosophy of art 13.1.2020 - 20.4.2020 Ilmoittautuminen päättynyt 10.12.2019
Nykytaiteen historian ja teorian perusteet 13.1.2020 - 20.4.2020 Ilmoittautuminen päättynyt 10.12.2019
Työelämävalmiudet (kuvataiteilijoille) 13.1.2020 - 20.4.2020 Ilmoittautuminen päättynyt 10.12.2019
Working life skills (for visual artists) 9.9.2019 - 25.11.2019 Ilmoittautuminen päättynyt 20.8.2019
Piirustus ja havainto: Piirustusluokka 5.9.2019 - 12.12.2019 Ilmoittautuminen päättynyt 20.8.2019
Taidefilosofian perusteet 26.8.2019 - 18.11.2019 Ilmoittautuminen päättynyt 20.8.2019
Philosophy of art, advanced course 26.8.2019 - 25.11.2019 Ilmoittautuminen päättynyt 20.8.2019

Specialiseringsutbildning

Kurssi Ajankohta Ilmoittautuminen Kategoriat
Erikoistumiskoulutus: Soveltavan ja osallistavan taiteen asiantuntija (40 op) 2.9.2018 - 30.4.2020 Ilmoittautuminen päättynyt 30.4.2018
Erikoistumiskoulutus: Julkisen taiteen taideasiantuntija (40 op) 2.9.2018 - 30.4.2020 Ilmoittautuminen päättynyt 30.4.2018