Aktiviteter

Verksamhetsprinciper

Historieforumets många verksamhetsformer förenas av målet att ha ett så öppet och interaktivt förhållande som möjligt till den historiska forskningen kring “all mänsklig verksamhet”. Intresset omfattar således konstarternas och konstlivets kopplingar och randområden, även om de objekt som bildar forskningens kärnområden inte överges.

Forumets verksamhet omfattar allt från individuell forskningshandledning till metodikstudier, från temaseminarier till internationella, storskaliga konferenser. I menyn till vänster finns en lista över verksamhetens huvudområden. Om enskilda evenemang som ordnas informeras på sidan Nyheter.  

Forskning vid Konstuniversitetet