Aktivitetsarkiv

 

Musikhistoriska symposier
     
Institutionalization in Music History
(Juni 2018)
Music History and Cosmopolitanism
(Juni 2016)
Confronting the National in the Music Past
(Maj 2014) 
     

 

Radical Music History Symposium 
(December 2011)

 

De-canonizing Music History
(November 2007)

 

 

 

Andra konferensen

Traces of Performance: Opera, Music Theatre, and Theatre Music in the Long 19th Century

(Dec 2013)

 

 

Torsdagsforum program

2019–2020

12.9.2019 Katharine Ellis (University of Cambridge): titeln tillkännages senare

10.10.2019 Marjaliisa Hentilä (Arbetararkivet): Työväenliikkeen johtajien Matti Paasivuoren ja Hilja Pärssisen suhteesta taiteeseen

14.11.2019 Seppo Hentilä (emeritus, Helsingfors Universitet): Juhlakulttuuri Sosialistisessa työläisurheiluinternationaalissa 1920- ja 1930-luvuilla  

12.12.2019 Olli Kleemola (University of Turku) och Silja Katriina Pitkänen (University of Jyväskylä): Valokuvat historiantutkimuksen lähteinä

16.1.2020  Henrik Meinander (Helsingfors Universitet): Suomi 1968: Aatteiden ja kulttuurin sosiaalihistoriaa ajallisena läpileikkauksena

13.2.2020 Hannu Salmi: Musiikin historia ja digitaalisten ihmistieteiden menetelmät

12.3.2020 Janne Lahti: Historiantutkimus kolonialismin näkökulmasta

16.4.2020 Oula Silvennoinen: Ensimmäisen tasavallan katveessa – itsenäisyyden alkuvuosikymmenten harhapolkuja ja umpikujia

ANNULLERAS: 14.5.2020 Susan Schmidt Horning (professor, St. John’s University, history): Chasing Sound

 

2018–2019

20.9.2018 Eva Moreda Rodriguez (University of Glasgow): Researching early recordings and their cultures: between Performance Studies, Cultural History and Sound Studies (ATT: Dr. Moreda Rodriguez will also be presenting on Fri Sept 21, 10–12 am at Ackté hall: Inventing the recording in Spain: gabinetes fonográficos and urban geography in Madrid and Barcelona, 1896–1904)

27.9. ”bonusmöte”: Jeff Benjamin (Columbia University): The Listening Act

25.10.2018 Derek Scott (University of Leeds): Studying Older Forms of Popular Music

15.11.2018 Aimo Ruusunen: Opin haussa ja kaukokaipuussa -teoksen taustatutkimus, metodologia ja synty

13.12.2018 Ville Lukkarinen (HU): Taiteen ymmärtäminen historiallisessa kontekstissaan

17.1.2019 Hanna Järvinen (TaiY/TeaK): Composition vs. Performance: Historical Changes in Dance Authorship

21.2.2019 Tiina Kinnunen (OY): Historiantutkimuksen "käänteet" ja niiden vaikutus: kuinka kirjoittaa feminismin ja sodan historiasta?

21.3.2019 Johanna Vakkari (TaiY/KuvA): Kysymyksiä ja vastauksia Suomen ensimmäisen taidehistorian professorin J.J. Tikkasen henkilöarkistosta

25.4.2019 Ulrik Volgsten (Örebro universitet): Everyday Devices – Mediatization of Music and the Musicalization of Media and Everyday Life

9.5.2019 Janne Lahti (HY): Historiantutkimuksen lähestyminen kolonialismin näkökulmasta

 

2017–2018

18.1.2018 Semi Purhonen: Kulttuuristen hierarkioiden muutos eurooppalaisissa laatusanomalehdissä 1960–2010: populaarikulttuurin legitimoituminen ja korkeakulttuurin popularisoituminen

15.2.2018 Kuisma Korhonen (OY): Kumpujen yöstä veren ja maan ideologioihin: kulttuurinen muisti ja kuulumisen maasidonnaiset metaforat

15.3.2018 Pertti Haapala (TaY): Taiteen sosiaalihistoria (pohjaksi voi halutessaan silmäillä teoksia Arnold Hauser: Social History of Art / Arthur Danton: Connections to the World)

19.4.2018 Juha Siltala (HY): Psykohistoriallisia tulokulmia tutkimukseen

17.5.2018 Tiago de Oliveira Pinto (University of Music Franz Liszt Weimar, DE): Music and Intangible Heritage: Rethinking the Role of Musicology

14.9.2017 Pekka Gronow: Äänitteet ja historiantutkimus

26.10.2017 Miikka Anttila (TT, Janakkalan srk): Musiikin mielihyvät ja kristillinen usko

16.11.2017 Anu Koskivirta ja Jari Eilola (JY): Historiantutkimuksen etiikka -teoksen taustoista ja alan ajankohtaisista tutkimuseettisistä kysymyksistä

14.12.2017 Kirsi Vainio-Korhonen (TY): Varhaismodernit kirjeet ja kirjetutkimus

 

2016–2017

19.1.2017: Johanna Ilmakunnas (HY): Arki, työ ja vapaa-aika 1700-luvulla

16.2.2017: Lars Berglund (Uppsalan yliopisto, Ruotsi) The Historicity of Musical Expression

23.3.2017: Vesa Vares (TY): Pehmeä tie. Kansallissosialistisen Saksan tiedekontaktit Pohjoismaiden suuntaan saksalaisten professorien ja dosenttien matkaraporteista nähtynä

6.4.2017: Pertti Alasuutari (TaY) / Uusinstitutionalismi, maailmanyhteiskunta ja musiikin maailma

4.5.2017: Anastasia Belina-Johnson (Royal College of Music, London): André Tchaikowsky (1935–1982): Polish, British, or Cosmopolitan?

15.9.2016 Josephine Hoegaerts (HY, tutkijakollegium): Constructing the larynx. On the application of ‘history of the body’ to music history

13.10.2016 Jukka Kortti (HY): Mediahistoria

10.11.2016 Petri Karonen (JY): Lähihistorian tutkimusmetodologiasta

15.12.2016 Taina Syrjämaa (TY): Tila ja toimijuus historiassa

 

2015–2016

14.1.2016 Lauri Suurpää (SibA, musiikinteorian professori): Historia musiikkianalyyttisen tutkimuksen kontekstina 

3.3.2016 Charlotta Wolff (HY, Euroopan historian dosentti): Musiikki ja eliittien omakuvat n. 1750–1920

7.4.2016 Simo Mikkonen (JY): Poikkikansallisen historian (transnational history) olemuksesta: kulttuuri ja taidealan verkostot kylmässä sodassa

12.5.2016 Sakari Heikkinen (HY): Suomalaisen kulttuurielämän taloushistoria

17.9.2015 kauden suunnittelu & Markku Lepistön harmonikkahistorian väitöksen loppuluvut

15.10.2015 Kirsti Salmi-Niklander (HY) ja Pirstaloituneet visiot -hankkeen tutkijat

10.12.2015 Päivikki Kallio (KuvA): Musiikki-ikonografia historiantutkimuksessa

 

2014–2015

15.1.2015 Risto Alapuro (HY): Verkostohistoria

12.3.2015 Jorma Kalela: Historiantutkimuksen mielestä

19.3.2015 Derek Scott (University of Leeds): 1) The growing interest in cosmopolitan perspectives as an alternative to national frameworks in historical methodology 2) The role that invention (as well as interpretation) has played in music historiography 

9.4.2015 Irma Sulkunen (TaY): Lähdekritiikki

19.5.2015 Markku Hyrkkänen (TaY): Aatehistoriallisen tutkimuksen ominaispiirteet ja anti historialle (ja nykyisyydellekin)

25.9.2014 suunnittelupalaveri 

23.10.2014 Nuppu Koiviston väitöskirjan tutkimussuunnitelma; Veijo Murtomäen ”Sibeliuksen verkostot”-teksti.

20.11.2014 Olga Panteleeva: (UC Berkeley): In Search for the Universal: positivism and idealism in the study of music in pre-revolutionary Russia

11.12.2014 Meri E. Herrala (HY) "Idän ja lännen välinen kulttuuriyhteistyö. Neuvostoliiton eliittimuusikot pehmeän diplomatian agentteina 1946–1983”


2013–2014

16.1.2014 Matti Peltonen (HY): Mikä mikrohistoriassa on mikroa? 

13.2.2014 Maarit Leskelä-Kärki (TY): Historioitsija ja elämän kerronta 

13.3.2014 Jyrki Pöysä (JY): Tarinoituneen historiallisen kerronnan analyysi 

10.4.2014 suunnittelupalaveri 

15.5.2014 Kari Teräs (TaY): Verkostot ja muistitietohistoria

26.9.2013 Hannu Salmi (TY): Mitä kulttuurihistoria on? Suomalainen näkökulma

24.10.2013 Marko Tikka (TaY): Historiantutkijan välineistä musiikinhistorian tutkimuksessa, erityisesti populaarimusiikissa 

14.11.2013 Pauli Kettunen (HY): Kansallinen katse historiantutkimuksessa 

12.12.2013 Ilona Pikkanen (SKS): Historia kerrontana ja kertomuksena