Forskning

Historieforumets forskningsagendor

Grundidén med Konstuniversitetets historieforum är att även ett konstnärligt arbete, det vill säga en levande tolkning av historien, är tätt sammankopplat med historisk forskning kring olika konstarter. En ansvarsfull och framåtblickande historieforskning kommer enligt forumets mål att vara ett fast och viktigt inslag i alla konstuniversitets natur framöver.

Forumet stödjer universitetets forskningsstrategi när det gäller samarbetet mellan dess centrala kompetensområden, akademier och avdelningar samt dess internationalisering. Historieforskningen och -kännedomen bör sträcka sig från den grundläggande utbildningen vid Konstuniversitetet till de allra mest framstående forskningsstrukturerna och till kunskapsproduktionen.

Den centrala frågan vid Historieforumet – som vid de övriga av Konstuniversitetets forskningscenter CERADA and Center for Artistic Research (CfAR) – anses vara på vilket sätt konstarterna och konstnärerna kan verka i samhället som berikande, ansvarsbärande aktörer.