Konstuniversitetets Historiaforum

Konstuniversitetets historieforum

I Konstuniversitetets strategi (2017–2020) bildar Konstuniversitetets historieforum ett av forskningens profileringsområden. Det främjar i synnerhet historisk forskning kring musik men även andra konstarter och stödjer forskarna inom branschen i att skapa nationella och internationella nätverk samt etablera sig på historievetenskapens fält.

Historieforumets centrala uppgift är att fördjupa den metodologiska kompetensen inom historieforskning och medvetenheten om de nyaste forskningsmetoderna och om nya sätt att utnyttja källor. Forumet fungerar även som en sporrande gemenskap vid beredningen av forskningsprojekt. Vid historieforum arbetar kontinuerligt forskare som finansieras av forumet, och därtill har Konstuniversitetets forsknings- och konstnärliga personal samt projektforskare med extern finansiering bildat nätverk med det.

Konstuniversitetets historieforum genomför sina uppgifter bland annat på följande sätt:

  • sammanträder omkring en gång i månaden vid torsdagsforumet, till vilket inhemska och utländska experter inom historieforskning bjuds in som huvudtalare. I samband med torsdagsforumet ordnas även ett seminarium, där branschens doktorander och historieforskare som redan har doktorerat kan delta
  • ordnar Konstuniversitetets Operaföreläsningsserie och -seminarium tillsammans med doktorandskolan DocMus
  • ordnar utbildningstillfällen inom branschens forskningsfärdigheter (bland annat databaser, gamla handstilar)
  • samordnar undervisning inom historieforskningen
  • upprätthåller en lista med e-postadresser och informerar via den om konferenser, föreläsningar, stipendier, disputationer och publikationer i anslutning till historieforskning. 

Forskningscentret kännetecknas av sin nätverkslika uppbyggnad och sin kollegialitet samt verksamhetens smidighet: historieforumet skaffar sådana resurser, gäster, utbildningar och så vidare som forumets medlemmar meddelar att de behöver.

Forskningscentrets verksamhet leds av professor Anne Kauppala och en ansvarsgrupp har utsetts för styrningen av den. Gruppens medlemmar är:

Anne Kauppala, ordförande 

Kaarina Kilpiö

Vesa Kurkela

Markus Mantere, vice ordförande

Saijaleena Rantanen

Johanna Rauhaniemi, koordinator

 

Tillbaka

CFP: Agents and Actors: Networks in Music History. Sibelius Academy, Helsinki, June 3–5, 2020The Sixth Sibelius Academy Symposium on Music History will focus on issues relating to agents, actors and networks and the ways in which they relate to music in order to discuss changes in focus towards more collective and complex objects of study. The symposium will concentrate on networks and music, while the seventh symposium will focus on questions of heritage

The keynote speakers of the symposium are
Annegret Fauser (University of North Carolina, Chapel Hill, US)
Antoine Hennion (Mines ParisTech, FR)
Benjamin Piekut (Cornell University, US)

Read more about the CFP: https://sites.uniarts.fi/web/networks2020

Contact for inquiries (no proposal submissions): networks2020(at)uniarts.fi