Materiabank

Databaser och nätverk


Databaser

 

Reprises databasen innehåller information om enskilda opera-, operett-, vaudeville- och övriga genomkomponerade musikteaterföreställningar in Finland.
 

Finlands Nationaloperas föreställningsdatabas


Konstuniversitetets biblioteks samlingar
 

Söktjänst for Nationalbiblioteket
 

Nätverk

 

Finnish Doctoral Network for Music Research (bara på finska och engelska)
 

SELMA - Center for the Study of Storytelling, Experiantiality and Memory (bara på engelska)
 

Finska musiketnologiska sällskapett
 

The Finnish Musicological Society (bara på finska och engelska)
 

Forskningsföreningen Suoni rf