Biennial Symposia on Music History

Vid symposiet om musikhistoria som ordnas med två års mellanrum i Helsingfors samlas en stor mängd ledande forskare inom musikhistoria från hela världen. Det totala antalet föreläsningar som hålls vid evenemanget ligger runt 40–50 stycken. Största delen av föreläsarna kommer från utlandet, från alla världsdelar. 

På basis av föreläsningarna har redan två böcker publicerats av brittiska, akademiska förlag (De-canonizing Music History, editerad av Kurkela & Väkevä, Cambridge Scholars Press 2009; Critical Music Historiography, editerad av Kurkela & Mantere, Routledge 2015). Den tredje, Music History and Cosmopolitanism, är editerad av Belina & Kilpiö & Scott, baserad på 2016 års symposium och ges ut av Routledge 2019.

Sibelius-Akademins symposium om musikhistoria har etablerat sig som ett av de mest ansedda evenemangen inom sitt område. Antalet inkomna föreläsningsförslag har varit stort. Den nästa evenemangen organiseras i juni 2020, med rubriken Agents and Actors: Networks in Music History.

Symposiet är ett utmärkt tillfälle att presentera finländsk forskning inom musikhistoria för utländska experter. Samtidigt får finländska forskare och doktorander lyssna på de senaste forskningsresultaten och teoretiska öppningarna inom musikhistoria.

Symposium Series

Agents and Actors Networks in Music History
(June 2020)
   
     

Institutionalization in Music History

(Juni 2018)

Music History and Cospolitanism

(Juni 2016)

Confronting the National in the Musical Past

(Maj 2014) 
     

Radical Music History Symposium 
(December 2011)

De-canonizing Music History
(November 2007)