Musikhistorisk litteraturcirkel

Under detta och följande läsår behandlas verket The Oxford Handbook of the New Cultural History of Music (ed. Jane F. Fulcher, 2011) i litteraturcirkeln. Cirkeln samlas klockan 10 på förmiddagen samma dag som Torsdagsforumet ordnas, i konferensrum S-4107 i Musikhuset.

Under de tidigare läsåren har litteraturcirkeln tagit upp The Cambridge History of Twentieth-Century Music (edit. Nicholas Cook, Anthony Pople); det verk i samma Cambridge-serie som behandlar 1800-talet, The Oxford History of Western Music -seriens fem delar, skrivna av Richard Taruskin, samt Jonathan Kregors verk Program Music

Litteraturcirkelns tillvägagångssätt är livlig diskussion om de första kapitlen i den bok som behandlas samt användning av tilläggsmaterial och ljudupptagningar när vi fördjupar oss i ämnena. Doktorander, postdoktorala forskare och professorer både från Sibelius-Akademin och andra universitet deltar i cirkeln. Studeranden kan få studiepoäng för deltagande i litteraturcirkeln.