Sibelius-Akademins minnesprojekt

(Foto:Grünberg Constantin/Helsingfors stadsmuseum)

Historieforumet startade i september 2018 ett minnesprojekt vars syfte var att samla in och spara minnen ur Sibelius-Akademins förflutna. Minneprojekts koordinator är university forskare, docent Riku Hämäläinen. I det första stadiet kartläggs vilka personer som är centrala för insamlingen av minnesinformation och dessa personer intervjuas om minnen. Genom att intervjua de som har gått i pension från Akademin och de som blivit färdiga med sina studier samlas det in minnesinformation från många olika faser under flera årtionden i Akademins historia.

Det insamlade intervjumaterialet sparas i arkivet och kan utnyttjas av andra forskare. När minnesmaterialet växer kommer vi att fundera på hur hela arkivet kan göras tillgängligt. Detta har att göra med en annan tyngdpunkt i projektet, nämligen med planen att utveckla arkivet och att göra det äldre materialet i Akademins arkiv mer tillgängligt med hjälp av bl.a. digitalisering.

Utöver att genomföra intervjuerna är syftet att lokalisera olika dokument och föremål och att i mån av möjlighet samla in dem ur privata samlingar till Akademins arkiv där den kan utnyttjas i kommande undersökningar. Projektets sista och slutliga syfte är att samla in övergripande information som har att göra med Sibelius-Akademins historia i form av minnen, dokument och föremål. Detta material bör göras tillgängligt för forskning