Studier

 

 

     
Opera seminar Torsdagsforum Musikhistorisk litteraturcirkel
     
Metoder för musikhistoria (nästa gång 2018–19)  Presentationen av musiken i det historiska sammanhanget  Berättelsen och minnet som del av kulturen