Torsdagsforum

Vilket Torsdagsforum?

Historieforumets månatliga sammanträden bär namnet Torsdagsforum, efter den veckodag som mötet hålls. Syftet med tillställningarna är att förbättra kompetensen hos de som forskar i konstens historia och deras kunskap om historieforskningen.

Inom ramarna för dessa möten, som har ordnats sedan 2013, har vi hört och konsulterat externa representanter för olika historieämnen och olika angreppssätt. Vårt mål är att utveckla vår metodiska kompetens inom historieforskningen samt vår förståelse för olika sätt att behandla historieämnena.

Sammankomsterna hålls på eftermiddagen från klockan 13 och framåt. Vi samlas i Sibelius-Akademins konferensrum T327 på Tölögatan 28. Tillställningarna har i huvudsak haft formen 1,5 timme föredrag inklusive diskussioner + 1,5 timme diskussion kring den forskningstext som rör dagens tema (så kallad “tilläggstid”). 

Gästerna får själva bestämma rubriker och angreppssätt. Det förutsätts inte att man vid sammankomsterna fokuserar uttryckligen på konstarternas historia – vanligtvis har de gästande experterna fokuserat på att belysa det egna specialområdets sätt att närma sig den historiska forskningen.