Bildkonstakademin

Tjänster

Bildkonstakademin stöder sina studerandes självständiga arbete, internationella och nationella nätverkande samt konstnärliga verksamhet. Mer detaljerad information om studerandes arbetsutrymmen finns här.

Bildkonstakademins stipendier

Stipendierna beviljas till studierelaterade ändamål. Stipendierna kan beviljas för materialkostnader i samband med självständigt konstnärligt arbete eller för att finansiera den konstnärliga delen av lärdomsprovet. Därtill kan det beviljas ett allmänt Bildkonstakademin-stipendium.

Internationalisering och studier

Det är möjligt att genomföra en del av bildkonststudierna vid olika samarbetsuniversitet runt om i världen genom ett utbytesprogram (i huvudsak i Europa, Erasmus utbyte) eller som enskilda kurser vid konsthögskolor inom KUNO nätverket.

Arbetspraktik

Bildkonstakademins studerande kan ansöka om Bildkonstakademins praktikstöd för en arbetspraktik inom konstbranschen (tredje/fjärde års kandidatstuderande och första/andra års magisterstuderande). Stödet kan sökas under våren. Ett annat alternativ är att ansöka om Erasmus-praktikstöd för en arbetspraktikperiod som genomförs i Europa.

Residensverksamhet

Under sin studietid eller efter utexamineringen har Bildkonstakademins studerande möjlighet att ansöka om en residensperiod i Bildkonstakademins olika destinationer, t.ex. i Utö, Berlin och New York.