Studierna vid Konstuniversitetet

Opinnot Taideyliopistossa:

Allmän information

 

Mer information om studier i akademier:

Studier planeras på basis av akademispecifika examensfordringar. Som stöd för studierna utarbetar den studerande en ISP (individuell studieplan) som innehåller en plan över studierna och när de ska utföras. Bekanta dig med undervisningsplaner här.

Förutom studier vid sin egen akademi kan studeranden inkludera även Konstuniversitetets gemensamma studier och mobilitetsstudier i sin examen.

Första läsåret

Studierna vid Konstuniversitet börjar med orientation i augusti. Tidtabeller hittar du under "Inledningsperiod/orienterande studier". Bekanta dig med både gemensamma evenemang och schemat för din egen akademi. 

Konstuniversitetets läsår börjar den 1 augusti och slutar den 31 juli. Undervisningen börjar vecka 35. Öppningen av läsåret äger rum de 2 september.

I veckorna 42 och 8 ges vanligtvis inte kontaktundervisning. Jullovet är vecka 52-1 och påsklovet 14-20.4.2022.

Konstuniversitets gemensamma studier

Konstuniversitetet arrangerar också undervisning som från början planerats som gemensam undervisning för examensstuderande från alla akademierna. Den gemensamma undervisningen kan bestå av enskilda kurser, men man erbjuder också gemensam nätverksundervisning inom akademierna som kan ha formen av studiehelheter.

Konstuniversitetets mobilitetsstudier

Varje läsår kartlägger akademierna vilka kurser inom det egna utbudet som kan öppnas för examensstuderande från de andra akademierna. Kurser valda inom andra akademier eller akademiernas gemensamma kurser godkänns i den individuella studieplanen. Studeranden måste vid behov diskutera studieperiodernas lämplighet för sin examen vid sin akademi. Utgångspunkten för mobiliteten är att kurserna kan inkluderas i minimikraven för examina vid hemakademin.

Konstuniversitetets studerandes konstnärliga verksamhet

Bildkonstakademins utställningar, Sibelius-Akademins konserter och Teaterhögskolans föreställningar är en central del av undervisningen. Följ med evenemangskalendern för aktuell information om vad som händer på universitetet. Konstuniversitetets studerande får med studentkort eller närvarointyg gratis inträde till evenemang som ordnas i universitetets egna lokaler (med några undantag).