Studerandes vardag och välmående

Opiskelijan arki ja hyvinvointi:

Studerandes utkomst

 

STUDIESTÖD

(mer information: FPA)

Det är studiestödet som i första hand ska trygga en studerandes försörjning, och största delen av studenterna lyfter studiestöd för att finansiera sina studier. Studiestödet består av studiepenning och statsgaranti för studielån samt studiestödets bostadstillägg (om man studerar utomlands). Studerande kan få, förutom studiestöd, även allmänt bostadsbidrag.

ALLMÄNT BOSTADSBIDRAG

(mer information: FPA)

Studerande får allmänt bostadsbidrag på samma villkor som alla andra. Bostadsbidraget påverkar inte beviljandet av studiestöd. FPA betalar bostadsbidraget för hela hushållet gemensamt. Bruttoinkomsterna för alla som hör till hushållet påverkar bostadsbidragets belopp. Om du arbetar under studietiden och dina inkomster varierar, meddela förändringar i inkomster till FPA.

FRIVILLIGA STUDIER MED ARBETSLÖSHETSFÖRMÅN

(mer information: Arbets- och näringsbyrån)

Arbetslöshetsförmån beviljas endast för studier på heltid. Inga krav ställs på studiernas längd, men arbetslöshetsförmån som stöder studierna kan beviljas i högst 24 månader per studiehelhet. Den maximala tiden för inkomstrelaterad dagpenning och grunddagpenning förbrukas också under studierna.

VUXENUTBILDNINGSSTÖD

(mer information: Sysselsättningsfonden)

Om du har varit i arbetslivet i minst 8 år och anställd hos nuvarande arbetsgivare eller bedrivit företagsverksamhet under minst ett år, kan du vara berättigad till vuxenutbildningsstöd.
Gå till Sysselsättningsfondens webbsida för att bekanta dig med möjligheterna för stöd.

GRUNDLÄGGANDE UTKOMSTSTÖD TILL STUDERANDE

(mer information: FPA)

Utkomststödet är den form av utkomstskydd som kommer i sista hand. Om dina inkomster och tillgångar och sociala förmåner inte räcker till för de nödvändiga dagliga utgifterna, kan du ansöka om grundläggande utkomststöd hos FPA. Det är studiestödet som i första hand ska trygga en studerandes försörjning. Innan du ansöker om grundläggande utkomststöd ska du ta reda på dina möjligheter att få studiestöd och allmänt bostadsbidrag.

Välmåendetjänster

Välmåendetjänster

Den studerandes välmående påverkas av faktorer som eget välbefinnande och egen studieförmåga samt en funktionell och trygg studiemiljö. För studerande erbjuds stöd som främjar välmående och förebygger problem samt hjälp genom korrigerande åtgärder vid problemsituationer. Under studietiden är det möjligt att man har perioder då man behöver lite extra stöd i studier och i livet i allmänhet. Att spela och öva kan leda till både mental och fysisk stress och relaterade symptom. Man behöver inte klara av dessa situationer ensam. Konstuniversitetets studerande stöds av hälsofrämjande och problemförebyggande arbete. Inga frågor eller problem är för stora eller för små.

Konstuniversitetets välmåendemodell: https://artsi.uniarts.fi/sv/web/guest/studier/studiesociala-arenden-utkomst-och-valmaende/valmaende

Bete dig som folk – Konstuniversitetets förhållningsregler

Konstuniversitetets värden är talang, mod och öppenhet.

Konstuniversitetet vill:

  • värna om sina studerandes och anställdas välmående,
  • säkra en trygg och jämlik studie- och arbetsmiljö samt
  • främja en positiv växelverkan i det akademiska samfundet.

Varje medlem i universitetssamfundet ansvarar för sin egen del för den allmänna atmosfären och medlemmarnas välmående. Var och en har även rätt till sakligt bemötande eftersom detta är en grundläggande förutsättning för ett fungerande arbets- och studiesamfund. På Konstuniversitetet råder nolltolerans för osakligt bemötande.

Universitetet har godkänt en anvisning som är avsedd som stöd för samtliga av universitetssamfundets medlemmar, för såväl studerande som anställda. Syftet med riktlinjerna är att stärka ett snabbt och effektivt ingripande i osakligt bemötande och beteende. Riktlinjerna ger också vägledning för personer som utsatts för osakligt bemötande. Anvisningen ingår i introduktionen för alla anställda och studerande.

Mer information:

Studiepsykolog

Man kan kontakta studiepsykologen om man har problem med att göra framsteg i studierna. Olika saker, såsom livssituationen, miljön och människorelationer, kan fördröja studierna. Olika inlärningssvårigheter eller en lång paus i studierna kan också medföra utmaningar. Med psykologen kan du diskutera frågor som rör motivation, orkande, kreativitet, tidshantering och studieproblem. Tillsammans kan vi komma överens om vad vi ska fokusera på. Antalet träffar är vanligen 1–5 beroende på behovet. Tjänsten är avgiftsfri för studerande.

Mer information på Artsi: https://artsi.uniarts.fi/sv/studier/studiesociala-arenden-utkomst-och-valmaende/studiepsykolog

Speciellt om du behöver mer långvarigt stöd och långvarig vård, kan du gärna kontakta även SHVS.

Universitetspräst

Med universitetsprästen kan man prata om glädje, sorg och den vanliga vardagen. Du väljer temat, och prästen har tystnadsplikt. Konstuniversitetets präst står till tjänst för hela universitetet, för både studerande och anställda. Med prästen kan du prata om allt mellan himmel och jord: människorelationer, livskriser, ångest och depression samt andra problem i ditt personliga liv. Vid behov kan du diskutera teologiska och filosofiska teman med prästen eller prata om olika frågor kring utkomst, gemenskap och kulturell mångfald. Du kan kontakta prästen oavsett om du hör till kyrkan eller inte – förutom religiösa teman har prästen kompetens även när det gäller att hjälpa andra och föra diskussioner.

Det bästa sättet att ta kontakt är via e-post, telefon eller genom att rycka prästen i ärmen, men du kan också komma till mottagningen utan tidsbeställning om det finns lediga tider. Du kan boka tid för samtal även utanför mottagningstiderna.

Se universitetspräst Lisa Enckells presentationsvideo här: https://www.youtube.com/watch?v=RFSven69RNE. Du kan välja undertexten på svenska om du vill.

Mer information på Artsi: https://artsi.uniarts.fi/sv/studier/studiesociala-arenden-utkomst-och-valmaende/universitetsprast

Nyyti

Nyyti ry främjar studerandes mentala hälsa och inlärningsförmåga. Nyyti organiserar bl.a. chatter för studerandena. Du kan läsa mera här: https://www.nyyti.fi/sv/

Hälsovård

 


Studenternas hälsovårdsstiftelse (SHVS)


Det allra viktigaste är att du tar hand om ditt eget välmående. Under studietiden kan du vända dig till Studenternas hälsovårdsstiftelse i hälso- och sjukdomsfrågor.

SHVS är en expert inom studerandehälsovård och ger dig som universitetsstuderande allmänna hälso-, munhälso- och psykiatriska tjänster och främjar välbefinnandet i studiesamfunden. Läs om tjänster https://www.yths.fi/sv/tjanster/

Du kan använda SHVS-tjänster på höstterminen 2021 om du studerar vid ett universitet för en grundexamen och du har betalat höstens medlemsavgift till FPA (Finlands folkpensionsanstalten) .

Användning av tjänster ‒ också på distans

Tidsbeställning till alla SHVS tjänster sker via bedömning av vårdbehovet, läs mera https://www.yths.fi/sv/anvanda-tjanster/tidsbestallning/ Kontaktuppgifter och öppettider för våra serviceställen finns på https://www.yths.fi/sv/servicestallen/

Du kan också göra affärer med SHVS på webben och på distans. Self är en din egen webb-tjänst genom vilken du kan uppdatera dina kontaktuppgifter, hantera kommande mottagningstider, chatta eller komma till en distansmottagning. Läs mera om Self yths.fi/sv/self-info och logga in som användare direkt i början av studieåret.

Högskolestuderandes hälsovårdsavgift betalas till FPA

Högskolestuderandes hälsovårdsavgift betalas till FPA och SHVS producerar hälsovårdstjänster till studerande. SHVS tar inte betalt för mottagningar. Läs mera https://www.yths.fi/sv/anvanda-tjanster/serviceavgifter/

Information om studerandehälsa online

Du kan också hitta hälsoinformation i SHVS:s hälsodatabanken https://www.yths.fi/sv/halsokunskap/halsodatabanken/ där finns ett brett utbud av artiklar relaterade till studerandehälsa, sjukdom, mental hälsa och munhälsa.


Serviceställen:

Helsingfors - Adress: Tölögatan 37 A, 00260 Helsingfors. Serviceställets öppettider: må-to kl. 8-15, fre 8–14.

Kuopio - Niiralankatu 23, 70600 Kuopio. Serviceställets öppettider: må-to kl. 8-15, fre 8–14.


Introduktionsvideo - Välkommen till SHVS!

Andra vårdtjänster

Om du har ett europeiskt sjukförsäkringskort kan du få samma akuta medicinska behandling i offentliga vårdtjänster som lokala medborgare. När du bor i Helsingfors kan du söka akutvård på en av Helsingfors folkhälsostationer.

Om du har en mer omfattande privat försäkring kan du också använda tjänsterna från privata hälsokliniker som Terveystalo, Mehiläinen eller Aava.

Se information om hälso- och sjukvården i Finland och Helsingfors på Info Finland-webbsidan, webbsidan EU-hälsovård.fi och Helsingfors stad.

Hörselvård


Konstuniversitetets anställda, studerande och gäster har alla rätt att bevara sin hörsel. Detta baserar sig på arbetarskyddslagstiftningen och universitetslagen som säger att de studerande har rätt till en trygg studiemiljö. Konstuniversitetet ordnar också många evenemang där man kan utsättas för starka ljud.

Hörseln är ett verktyg som man ska skyddas redan från första början. Konstuniversitetet har ett hörselskyddsprogram som går ut på att stödja studerande med köp av hörselskydd.

Alla nya studerande får standardhörselskydd (så kallade HIFI-/kuusimalli öronproppar på finska) gratis under det första studieåret. Alternativt kan den studerande delta i universitetets gemensamma upphandling av formgjutna hörselskydd.

https://artsi.uniarts.fi/sv/personalarenden/arbetshalsa-och-arbetstrivsel/skydd-av-horseln-

Sport och motion

Sport och motion

UniSport

Konstuniversitetet stöder de examensstuderande som anmält sig som närvarande genom att delta i kostnaderna för Unisport-tjänster.

UniSport erbjuder sina motionstjänster på sex campus: Helsingfors centrum, Gumtäkt, Mejlans, Otnäs, Tölö och Vik.

Detaljerad information om tjänster och priser hittar du på Unisports webbsida: http://www.unisport.fi

Motionstjänster i Kuopio

SYKETTÄ erbjuder mångsidiga motionstjänster med låg tröskel för högskolestuderande, inklusive Konstuniversitetets studerande, i Kuopio. Studerande får använda 2 idrottshallar och 4 gym.
SYKETTÄ erbjuder:
- Över 60 gruppmotionstimmar varje vecka (zumba, spinning, bodypump osv.)
- Över 30 allmänna hallturer (innebandy, volleyboll, badminton osv.)

- Motionskurser och möjligheter att pröva olika grenar
- Olika kostrådgivnings- och välmåendetjänster

Konstuniversitetets egna välmåendestudier 

Konstuniversitetet ordnar studieperioder som är kopplade till välmående (sinnet, kroppen, motion, uppträdande).

Sibelius-Akademin erbjuder olika välmående- och motionskurser, som du hittar t.ex. Mer information från  din HOPS planerare och studieguiden (guide på finska här, guide på engelska här). Mera information om ergnomi hittas i Artsi (på finska här:https://artsi.uniarts.fi/fi/siba-ergonomia , på engelska här: https://artsi.uniarts.fi/en/siba-ergonomia).

Teaterhögskolan:
 - Morgonyoga för studerande och personal.
 - Studerande och personal får använda gymmet.

 

Studentolycksfall och försäkringar

 

Lagstadgad olycksfallsförsäkring

Grundexamens-, doktorand- samt utbytesstuderande som har anmält sig närvarande vid Konstuniversitetet är försäkrade med en lagstadgad olycksfallsförsäkring (arbetsolycksfallsförsäkring).

If Skadeförsäkringsbolag ersätter, enligt beslut från fall till fall, kostnaderna för studentolycksfall som inträffar under praktisk undervisning, en föreställning eller praktik som ingår i examen.

Skador kan ibland uppstå under studierna på Teaterhögskolan. Konstuniversitetets lagstadgade olycksfallsförsäkring täcker en del av fallen, men ibland är skadan av den art att försäkringsbolaget inte betraktar den som olycksfall. Den studerande bör överväga om han eller hon ska skaffa sig en egen försäkring, till exempel en sjukkostnadsförsäkring, som täcker andra slags skador och sjukdomsfall än de som täcks av Konstuniversitetets lagstadgade olycksfallsförsäkring.

Mera info i Artsi: https://artsi.uniarts.fi/sv/studier/studiesociala-arenden-utkomst-och-valmaende/studentolycksfall-och-forsakringar 

Reseförsäkring

De examensstuderande har en löpande reseförsäkring under inrikesresor och resor utomlands med anknytning till studier (grund- och påbyggnadsexamensstuderande som har anmält sig närvarande vid Konstuniversitetet).

https://artsi.uniarts.fi/sv/studier/studiesociala-arenden-utkomst-och-valmaende/studentolycksfall-och-forsakringar