Service för studerande

Opiskelijan palvelut:

Studentkort och studeranderabatter

Studentkort

Med ett giltigt studentkort kan du bevisa att du är studerande t.ex. i VR:s tåg, när du uppdaterar ditt resekort med studeranderabatt i HRT:s kontor och när du äter i studentrestauranger. Studentkortet måste också visas vid besök till Studenternas hälsovårdsstiftelse (SHVS). De lokala och nationella förmåner som studentkortet ger har samlats i Franks nättjänst.

Studentkortet måste uppdateras med termins-/läsårsdekalen för att få del av förmånerna (studentkåren delar ut läsårsdekaler varje höst). Studeranderabatter och förmåner erbjuds endast till studerande som anmält sig som närvarande.

Studentkortet beställs från Franks nättjänst: www.frank.fi. Från sidan hittar du instruktioner för hur du beställer ett kort samt detaljerad information om studentkortet.
Innan du beställer kortet måste du anmäla dig till universitetet genom att betala studentkårens medlemsavgift. Det är enkelt att beställa kortet, du behöver bara ett elektroniskt foto, och kortet betalas i samband med beställningen. Du kan beställa kortet tidigast 7.8.2020. (Nya studerande som börjar sina studier i januari, kan beställa kortet tidigast 11.1.2021.)

Studiekortet kan fås med eller utan betalningsfunktion eller som digital version. Mera information: www.frank.fi.

Studeranderabatt på VR:s tåg

Du får studentrabatt på VR:s tåg genom att visa upp ditt Frank studentkort i plast eller det digitala studentkortet. Innan du får ditt studentkort kan du använda VR:s tillfälliga studieintyg, som gäller tre månader och ska vara försedd med studiebyråns underskrift och stämpel. Du kan ladda ner ett tillfälligt intyg från VR: https://www.vr.fi/cs/vr/sv/studeranden_ny -> Tillfälligt intyg

Studeranderabatt på Matkahuolto:s bussar

Du får studeranderabatt på bussar genom att visa upp ditt Frank studentkort i plast eller det digitala studentkortet. Alternativt kan du skaffa dig Matkahuoltos eget studentkort (pris: 10€ / läsår). För att skaffa Matkahuoltos studentkort ska du fylla i Matkahuoltos studentintyg och be om underskrift och stämpel på blanketten hos din akademis studiebyrå: https://www.matkahuolto.fi/studentbiljett-och-studentkort-> Intyg för erhållande av rabattkort för studenter

HRT:s (Helsingforsregionens trafik) studeranderabatt

HRT beviljar studerande rabatt på HRT-områdets kollektivtrafikbiljetter, om den studerande är fast bosatt i HRT-området. Du kan uppdatera din studerandestatus på ditt resekort på HRT:s servicepunkt. Du behöver ta med dig en ifylld ansökan om rabattbiljett för studerande med studiebyråns underskrift och stämpel: https://www.hsl.fi/sv/biljetter-och-priser/rabattbiljetter/studerande -> Ansökan om rabattbiljett för studerande. Mera information: https://www.hsl.fi/sv/biljetter-och-priser/rabattbiljetter/studerande

Andra studeranderabatter

Många museer, teatrar, musikevenemang, idrottsställen, caféer, affärer osv. beviljar studentrabatt. Med studiekort får du studentrabatt på lunch i studentrestauranger runtom i Finland. Det lönar sig alltid att fråga om man kan få rabatt. Konstuniversitetets studerande har fritt inträde till nästan alla studentföreställningar, -konserter och -utställningar som ordnas på universitetet.

Studentkåren

 

Konstuniversitetets studentkår (KonSt) hälsar dig välkommen som studerande vid Konstuniversitetet! Varje universitet i Finland har en egen studentkår, och KonSt verkar som intresse- och serviceorganisation för alla studerande vid Konstuniversitetet. Varje närvarande grundexamensstuderande som avlägger kandidat- eller magisterexamen är automatiskt medlem i studentkåren. Också forskarstuderande, utbytesstuderande och några andra kan om de vill bli medlem. Studentkårens syfte är att vara en förenande länk för sina medlemmar att företräda studerandenas gemensamma intressen och att erbjuda service och förmåner för sina medlemmar.

Läs studentkårens hälsning till nya studerande och presentation i ett nötskal!
 

Kolla in KonSts Guide för nya studerande! Guiden är ett duktigt informationspaket om Konstuniversitetet, dess praxis, studentens vardag och studentkåren.

Läs mer om studentkårens aktiviteter, om att studera vid Konstuniversitetet och studentlivet på KonSts webbplats.

 

Internationalisering

 

Det är möjligt att inkludera en internationaliseringsperiod i studierna. Internationaliseringen kan vara t.ex. studentutbyte eller arbetspraktik utomlands, deltagande i mästarkurser, verkstäder eller utställningar och festivaler osv. Mera information i Artsi.

Bibliotek

 

Konstuniversitetets bibliotek omfattar Bildkonstakademins, Sibelius-Akademins och Teaterhögskolans bibliotek. Det är ett specialiserat konstbibliotek för akademisk undervisning och forskning inom de olika konstområdena. Konstuniversitetets bibliotek är öppet för alla. Konstuniversitetets bibliotek erbjuder sina tjänster på fyra olika verksamhetsställen: Bildkonstakademin, Teaterhögskolan och Sibelius-Akademin i såväl Helsingfors som Kuopio.

Bibliotekets aktiviteter presenteras under orientation för nya studerande.

Kolla bibliotekets tjänster här.