Studierna vid Teaterhögskolan

 

 

Information

 

LÄSÅR 2021-2022

Höstterminen 2021 (1.8-31.12)

Undervisningsschema 9.8–20.12
Kontaktundervisningsfri vecka (v 42)

Vårterminen 2022 (1.1-31.7)
Undervisningsschema 10.1-19.6
Kontaktundervisningsfri vecka (v 8)

 

Undervisningsplan

Studierna bedrivs enligt undervisningsplanen för utbildningsprogrammet. I undervisningsplanerna definieras examensstrukturen, studiehelheternas omfattning och innehåll samt kunskapsmålen.
Undervisningsplanerna bygger på en bedömning av de studerandes kunskapsbehov i arbetslivet samt  de centrala kunskapskraven och förändringsbehoven i respektive konstområde.
 


Undervisningsprogram

Undervisningsprogrammet innehåller information om den undervisning som ordnas under läsåret, dvs. undervisningsutbudet. De årliga undervisningsprogrammen erbjuder information om studieperiodernas tidtabeller, undervisningsmetoder, bedömning, innehåll, prestationssätt, eventuella förutsättningar för deltagande i studieperioden, målgrupper (mobilitet) samt lärare.


 


I Konstuniversitetets studiehandbok hittar du undervisningsplaner, beskrivningar av studieperioderna samt information om den undervisning som ordnas under läsåret 2021–2022 (undervisningsprogrammet).
 


 

Den veckovisa undervisningen (schemat)

Den veckovisa undervisningen (schemat) visar undervisningsprogrammets innehåll för en vecka och tar hänsyn till de förändringar som har gjorts i efterhand. De studerande använder undervisningsprogrammet och schemat för att bilda sig en uppfattning om hela läsårets studier och för att undvika överlappningar av valfria kurser.

 

Individuell studieplan (ISP)

Grundexamensstuderande genomför sina studier vid universitetet enligt en individuell studieplan. Den individuella studieplanen baserar sig på universitetets examensfordringar och undervisningsprogram.  

Varje examensstuderande gör sin individuella studieplan (eISP) i WebOodi. eISP utgår från tidtabellen för slutförandet av de studier som hör till examen inom ramen för examensstrukturen. Information om undervisningens tidtabeller och studiernas struktur (modellstudieplaner) är samlad i undervisningsprogrammen.

 

Förkortningar: 

TaiY = Konstuniversitetet

TeaK = Teaterhögskolan

YOK = Centret för gemensam undervisning

TTP = Konstnärliga verksamhetstjänsterna

Tepa = Produktionstekniska tjänster

Tupa = Producenttjänster

DNK = Utbildningsprogrammet i dramaturgi och skrivande av pjäser

DNKm = Magisterstudier i dramaturgi och skrivande av pjäser

ED = Föreställningsdramaturgi

N = Utbildningsprogrammet i skådespelarkonst (på Finska)

Nm = Magisterstudier i skådespelarkonst (på finska)

O = Utbildningsprogrammet i regi

Om = Magisterstudier i regi

S = Utbildningsprogrammet i skådespelarkonst (på svenska)

Sm = Magisteristudier i skådespelarkonst (på svenska)

Kma = Magisterprogrammet i skrivande

LAPS = MA Programme in Live Art and Performance Studies

T eller TA = Utbildningsprogrammet i dans

TT = Magisteriprogrammet i konstnärlig framställning i dans

TK = Magisteriprogrammet i koreografi

TAO = Magisteriprogrammet i danspedagogik

TEO = Magisteriprogrammet i teaterpedagogik

V = Utbildningsprogrammet i ljusdesign

Vm = Magisterstudier i ljusdesign

Ä = Utbildningsprogrammet i ljuddesign

Äm = Magisterstudier i ljuddesign