Teaterhögskolan

Service


Du hittar närmare information om Teaterhögskolans service i Artsi. Här finns några exemplen.

 

Internationalisering
 

Tanken är att varje studerande vid Teaterhögskolan ska få internationella inslag i sina studier. Den internationella delen kan till exempel omfatta studerandeutbyte eller praktik i utlandet, deltagande i mästarkurser, workshopar, utställningar och festivaler.

Internationella verksamhet förbereder den studerande för arbete och nätverkande i en internationell miljö.
Teaterhögskolan samarbetar med flera utländska teater- och danshögskolor och med ett antal teatrar/professionella grupper och branschorganisationer. Samarbetet sker bl.a. som studentutbyte, internationell praktik, samproduktioner, multimediaprojekt, intensivkurser och festivaler.

På höstterminen ges information om den internationella verksamheten, och studerande som har varit på utlandspraktik berättar om sina erfarenheter. Dessutom berättar planeraren för internationella ärenden, hur man söker till studentutbyte och praktiker utomlands samt om stipendier.  

 

Internationella utbytestudier

Studentutbyte kan vara studier under en termin eller ett läsår vid ett utländskt lärosäte som en del av examen i hemlandet. Studentutbytet varar minst 3 månader och högst 12 månader, det vill säga en termin eller ett läsår vid det mottagande universitetet. 


Arbetspraktik i Finland och/eller utomlands

Teaterhögskolan förmedlar praktikplatser via flera kanaler; oftast den studerande, kursansvariga eller en professor. Praktik är ett utmärkt tillfälle att arbeta i en intressant grupp och/eller med en intressant regissör/koreograf.
För praktiktjänstgöringen ska alltid ett praktikavtal ingås, men i de flesta fall även ett arbetsavtal.

I undervisningsplanen för vissa utbildningsprogram vid Teaterhögskolan ingår obligatorisk arbetspraktik. Arbetspraktik kan också genomföras utomlands. Praktikplatsen kan vara till exempel en professionell teater eller någon av TeaKs partnerskolor. Praktiktiden är 2−12 månader.

 

Kort studentmobilitet

Studerande vid Teaterhögskolan kan även delta i kortare studentutbyten, till exempel kurser som pågår 1−2 veckor.

 

Mera info: Artsi.


 

Stipendier
 

TeaKs stipendier

Det finns två ansökningstider per år (1-15.3 och 1-15.9).
Angående studerandes ansökningar prioriteras sådana ändamål som man får studiepoäng för eller som annars främjar studierna.
•    Praktik i hemlandet eller utomlands
•    Utlandsstudier
•    Deltagande i kurs, seminarium, konferens o.dyl. i hemlandet eller utomlands

 

Utbildningsprogrammens stipendier

Utbildnings-/magisterprogrammen har egna stipendieförfaranden. Mera information om dem ges av respektive programs planerare/kordinator.


Mera info om stipendier: Artsi.