Lokaler och system

Information om Konstuniversitetes lokaler, IT- tjänster och program, samt om deras andvändning.

Lokaler och system:

Lokaler

Konsuniversitetet ligger till två campusområden, i Tölö och i Sörnäs. Därtill har Sibelius-Akademin en avdelning i Kuopio.

OBS! Mera information om coronas inverkan på lokaler hittas  på Konstuniversitetets websidor.

Sibelius-Akademin har verksamhet förutom i Helsingfors också i Kuopio:

 • M-huset, dvs. Musikhuset (Tölöviksgatan 16 C)
 • N-huset (Nervandergatan 13)
 • R-huset (Norra Järnvägsgatan 9)
 • Kuopio-enheten (Kuopionlahdenkatu 23 C, 70100 Kuopio) 
 • Seinäjoki-enheten (Nyykoolinkatu 25, Seinäjoki)

Teaterhögskolans lokaler ligger på Aspnäsgatan 6 ("Kookos") och Sörnäs strandväg 19 ("Mylly").

Bildkonstakademin ligger på Sörnäs strandväg 19 ("Mylly"). Dessutom har Bildkonstakademin en utställningslokal, Project Room, som ligger på adressen Lönnrotsgatan 35.

Ytterligare information och öppettider finns på Artsi.

Mera information om Bildkonstakademins lokaler

Lokaler och tillträdesrätter

Bildkonstakademin flyttar till nya lokaler på Sörnäs campus under sommaren 2021.

Under hösten lär de studerande sig att använda utrymmena på ett tryggt sätt med personalens handledning och deltar i utbildning i första hjälpen och primärsläckning.

Studerandes arbetsutrymmen

Grundexamensstuderande vid utbildningsprogrammet i bildkonst har rätt att använda ett arbetsutrymme under den föreskrivna målsatta tiden för examen (5,5 eller 2 år). Ett arbetsutrymme är ett rum där man kan driva självständigt konstnärligt arbete. Första årets kandidatstuderande arbetar i de arbetsutrymmen som tilldelas till dem under höstterminens studieperiod Introduktion till självständigt konstnärligt arbete och studieområden.

När den studerande har valt sitt studieområde kommer studieområdet att tilldela hen ett arbetsutrymme som är lämpligt för hens arbete under den första vårterminen. Magisterstuderande tilldelas sitt eget lämpliga arbetsutrymme vid början av studier av sitt respektive studieområde. Även utbytesstuderande tilldelas sitt eget arbetsutrymme. När Bildkonstakademins studerande åker på utbyte utomlands ska de däremot lämna sitt arbetsutrymme så att andra personer kan använda det.

De studerande kan arbeta i sina arbetsutrymmen vanligen dygnet runt alla veckodagar förutom de dagar då Bildkonstakademin håller helt stängt.

Arbetsutrymmet kan användas endast för studier. Bildkonstakademins utrymmen är begränsade, och det är inte möjligt att lagra verk där. När verken blir färdiga ska de tas bort från akademins utrymmen.

Arbetsmästarna ansvarar för studieområdenas arbetsutrymmen.

Bildkonstakademins utställningslokaler

Läs mer om utställningar på Exhibition Laboratorys hemsida

Utställningarna och andra offentliga framträdanden är en viktig del av Konstuniversitetets Bildkonstakademis undervisning. Kuvan Kevät är Bildkonstakademins examensutställning för blivande magistrar i bildkonst.

Utställningslokalerna är öppna under utställningarna från tisdag till söndag kl. 11–18.

 

Project Room (Lönnrotsgatan 35)

Bildkonstakademins andra utställningslokal, Project Room, ligger på adressen Lönnrotsgatan 35. Utställningslokalen har en yta på 186m2 och den görs tillgänglig på basis av ansökningar och besöksturer i arbetsutrymmena där verken presenteras.

Taskugalleria

På femte våningen i Bildkonstakademins verksamhetsställe finns galleriet Tasku, som är avsett för informella utställningsprojekt. Studerande har möjligheten att ordna alla slags utställningar och föreställningar i galleriet. Tasku är öppet även för allmänheten.

 

Mera information om Sibelius-Akademins lokaler

Sibelius-Akademin har verksamhet i tre lokaler i Helsingfors: Musikhuset, N-huset och R-huset.

Nya studerande får under inledningsperioden inpasseringsbrickor som de kan använda för att komma till lokaler som är låsta. Inpasseringsbrickorna är personliga och var och en är ansvarig för att de egna brickorna används sakligt. Man får inte låna en inpasseringsbricka till någon annan eller släppa in någon annan till lokalerna med dem.

Du får din egen inpasseringsbricka från infodisken i M- och N-/R-husen från måndag till fredan kl. 8-16. Med inpasseringsbrickan från N-huset kan du röra dig i N- och R-husen. M-huset har en egen inpasseringsbricka.

Studerande kan reservera utrymmen för egen användning genom Peppi-systemet. Peppi hittas i adressen student.peppi.uniarts.fi. Det går att logga in med egna uniarts-lösenord. Info och anvisningar till hur systemet används får du under inledningsperioden.

 

Mera information om Teaterhögskolans lokaler

Teaterhögskolans lokaler
 

TeaK-Kookos

Besöksadress: Aspnäsgatan 6
Postadress: PB 20, 00097 Konstuniversitetet
Öppettider:
må–fre kl. 8–22
lö kl. 10-18
sö kl. 10–17

Under sommaren 2021 är Teaterhögskolan-Kookos stängd 3.7 - 1.8.


I Teak-Kookos lokaler finns förutom verksamhet för utbildnings-/magisterprogram bl.a.:

   • Konstuniversitetets bibliotek som är ett konstbibliotek öppet för alla, specialiserat på de olika konstarterna inom universitetets undervisning och forskning. Konstuniversitetets bibliotek erbjuder sina tjänster i fyra olika verksamhetsställen: Bildkonstakademin, Teaterhögskolan och Sibelius-Akademin både i Helsingfors och i Kuopio.

    • Studerande och personalrestaurang Food & Co.
        

 

Tillträdesrätter och användning av lokalerna

I Teaterhögskolans lokaler används elektronisk nyckel. Den elektroniska nyckeln och nycklar till klädskåp delas ut i början av studierna av lokalförvaltningen. Med den elektroniska nyckeln kan du vistas i undervisningslokalerna under öppettiderna, i administrationsvåningen kl. 8.30–16.15. Den elektroniska nyckeln slutar att fungera en halv timme innan huset stängs. Öppettiderna finns alltid uppdaterade på Artsi.

Du kan prata med lokaltjänstens vaktmästare vid infodisken på Teaterhögskolan-Kookos eller nå dem per telefon: 0400-792007. Vaktmästarna hjälper dig med allt som har med lokaler och tillträdesrätter att göra. Du kan fråga vaktmästarna nästan vad som helst och de styr dig i rätt riktning.

Teaterhögskolans studerande kan använda Teaterhögskolans lokaler för sin egen övning och konstnärliga verksamhet. Utrymmesbokningar görs elektroniskt i Peppi, där man kan logga in med uniarts-användarnamnet. Bokningsrätten sträcker sig fem dagar framåt i tiden och gäller maximalt tio timmar per vecka.

Studerande får använda ett gym på Kookos under lokalens öppettider.

 

Användarnamn

Användarnamnen för nya studeranden skapas automatiskt efter studierätten har registrerats och trätt i kraft.

Du kan aktivera ditt användarkonto och byta ditt lösenord själv på adressen https://losenord.uniarts.fi/ genom autentisering med finska nätbankskoder.

Konstuniversitetets användarnamn har formen abc12345, och det används för att logga in på Konstuniversitetets IT-tjänster (datorer och internettjänster). Ditt uniarts-användarnamn och ditt lösenord är personliga. Berätta aldrig ditt lösenord för någon! Använd inte Konstuniversitetets användarnamn och lösenord i några tjänster utanför universitetet.

Det är bra om du läser användningsreglerna för Konstuniversitetets IT-tjänster här före du aktiverar användarnamnet, eftersom användingen kräver att du känner till reglerna och att du iakttar dom.

Dokumenter: Användnisregler, regler för e-post, påföljder vid överträdelse av IT-regler.

Studerandes nättjänster

Du kan finna alla nättjänster på Artsi intranet (välj Verktyg).

Epost

webmail.uniarts.fi

Peppi (i bruk fr.om. 3.8.)

Peppi hittar du på adressen student.peppi.uniarts.fi. Man loggar in med sitt uniarts användarnamn och löseonord. Du hittar viktiga verktyg och service gällande planering av dina studier i Peppi:

 • Planering av studier
  • Studieguide (svensk version på kommande): studieplaner, kursbeskrivningar och kursuppgifter)
  • individuell studieplan (ISP)
  • Anmälning till undervisning (kurser och individuell undervisning)
  • Läsordningar
  • Viktiga datum och tidtabeller under läsåret
  • Närvaroanmälan
  • Information om egna studierätter, personuppgifter samt kontaktuppgifter
  • Information om individuell undervisning
 • Studieprestationer
  • Studieprestationer
  • Tillgodoräknande av studier
  • Avtal
  • Tentamina
 • Studerandeintyg
  • studieintyg
  • studieprestationsutdrag
 • Ansökningar och blanketter
 • Utexaminering
 • Rumsreservering

Peppi anvisningar

Tuudo

Tuudo är en mobilapp som du kan använda för att komma in i studieinformationssystemet Peppi med din mobil eller surfplatta. Du kan ladda ner Tuudo gratis i appbutiken (AppStore/Google Play). Utöver Peppis tjänster innehåller Tuudo även Tuudo-spesifika tjänster, såsom studerandens digitaliska identifierare samt kursutvärderingen. Sidan för de nya studerandena är öppen utan inloggning. Efter att du fått Konstunis användarnamn, kan du logga in i Tuudo och få tillgång till andra innehållen.

Tuudo ger push up -notifikationer om viktiga meddelanden och påminner dig om dina tidtabeller. Tillåt notifikationer när du laddar Tuudo!

 • Innehållet för de nya studerandena
 • Digitalisk identifierare
  • digitalisk identifierare som du kan använda för att bevisa din studerandestatus t.ex. på studentrestauranger samt HRT och VR.
 • Studier
  • kurserna som är på gång, som du följer och som börjar snart
  • kurssökning
  • anmälning till kurser
  • kompletterade studier
 • Läsordning
  • dina bokningar av lokaler
  • kurser som du har anmält dig till
 • Bokning av lokaler
 • Välmående
 • Kursutvärdering (kommer i bruk under hösten 2021)
 • Biblioteket (kommer i bruk fr.o.m. 2022)
 • Restauranger
  • Menyer på studentrestaurang
 • Kollektivtrafik
  • tidtabeller
  • Personer och service
  • De viktigaste kontaktuppgifterna

Tuudo Guide (in English)

Tuudo-opas (suomeksi)

Nyttiga länkar (användarnamn behövs):

Studerandes blanketter i Artsi

Intranätet Artsi

Konstuniversitetets intranät Artsi är den viktigaste kanalen för kommunikation. På Artsi hittar du aktuell information om såväl undervisning, läsårets tidtabell, tjänster inom studieförvaltning som Konstuniversitetets evenemang.

Information om studierna finns också på Konstuniversitetets webbplats.

IT-tjänster och användarstöd

IT-helpdesk och kundservice

Konstuniversitetets IT-helpdesk hjälper dig med alla IT-frågor

Telefon: 0294 47 2200 (+358 294 47 2200) – öppet vardagar kl. 8:30-16:00

E-post: help@uniarts.fi

IT-personalen betjänar på akademierna vardagar kl. 10:00-15:00.

Trådlöst nätverk för dina egna enheter

Nätverket UniartsPublic är tillgängligt på dina personliga enheter. Vissa IT-tjänster, såsom säker utskrift, är inte tillgängliga när man är ansluten till UniartsPublic.

Du kan också använda det globala roamingsystemet Eduroam, som stöder och främjar studerandes mobilitet vid universitet och högskolor. Du kan logga in på Eduroam med ditt uniarts-användarnamn genom att använda formen abc12345@uniarts.fi.

Läs mer om Eduroam: http://www.eduroam.org

Datorer

Alla datasalar och bibliotek har följande program:

 • Microsoft Office-paketet (Word, Excel, Powerpoint)
 • Adobe Acrobat DC
 • Chrome, Firefox

Datasalarna har även speciella program som är nödvändiga på respektive akademi, såsom notationsprogram, modelleringsprogram, bildbehandlingsprogram och videoredigeringsprogram.

Man loggar in på datorn med sitt uniarts-användarnamn.

De filer som sparas lokalt på datasalarnas datorer raderas automatiskt varje dag. För att spara filer ska man använda en nätverkshemkatalog, molnlagringen O365 eller ens eget externt USB-minne.

Utskrifter och kopiering

Konstuniversitetet använder utskriftstjänsten kallad secure printing, där endast användaren själv kan ta ut sina utskrifter från vilken som helst av skrivarna på campus.

För att använda säker utskrift välj jobbtypen ”Turvatulostus” eller ”Secure print” .

Du kan logga in på multifunktionsskrivaren med ditt uniarts-användarnamn, och inloggning är snabb om du har registrerat ditt HRT resekort till tjänsten (registreringsinstruktioner hittar du på multifunktionsskrivaren).

Mobil utskriftstjänst gör det möjligt att skriva ut en fil också när man använder sin egen enhet, man ska bara skicka ett e-postmeddelande från en uniarts e-postadress. Filen ska skickas ut till adressen print@uniarts.fi varefter man kan skriva ut den på multifunktionsskrivaren.

Studerande har en gratiskvot för utskrifter och kopiering. Mer information om utskriftskvoter får du från IT-stödet eller Artsi.

Efter att du använt din gratiskvot kan du köpa mera utskriftsaldo på https://lataamo.uniarts.fi

 

Konstuniversitetets fillagringstjänster

Studerande kan välja mellan två olika fillagringstjänster för olika ändamål.

Nätverkshemkatalogen är den bästa lagringsplatsen för filer med tanke på datasäkerhet och pålitlighet. När man loggar in på datorn i en datasal, ansluts din personliga nätverkshemkatalog automatiskt. Nätverkshemkatalogen är tillgänglig endast i datasalar eller bibliotek. IT-personalen rekommenderar att studerande säkerhetskopierar alla sina viktiga studierelaterade filer till en personlig nätverksmapp.

OneDrive, som används i molntjänsten Office365 via webbläsaren, ger dig personlig molnlagring, medan grupperna kan använda samarbetstjänsten Groups. Det är lätt att dela och bearbeta filer med hjälp av Office365 ensam eller tillsammans med andra. Molntjänsten Office365 kan användas i sin helhet via webmail https://webmail.uniarts.fi

Dataskydd och datasäkerhet

Konstuniversitetet hanterar dina personuppgifter bl.a. när vi registrerar de studerandes läsårsanmälningar, kursanmälningar, studieprestationer, tillgodoräknande av kurser, studentutbyte, examina samt när vi utfärdar och skriver ut intyg och studieprestationsutdrag. Vi behöver personuppgifter även i samband med organiseringen av undervisning och handledning, den konstnärliga verksamheten som är kopplad till undervisning samt insamlingen av studerandefeedback. Dessutom förmedlar universitetet uppgifter om studentkårsmedlemskap till studentkåren. Syftet med behandling av personuppgifter är att möjliggöra studierna, undervisningen och universitetets övriga uppgifter i enlighet med universitetslagen samt universitetets myndighetsuppgifter.

Dataskyddsbeskrivningen och information om dataskydd för studerande: http://www.uniarts.fi/tietosuoja-taideyliopistossa  

 

Minneslista om datasäkerhet för studerande:

 • Ditt uniarts-användarnamn och ditt lösenord är personliga
 • Använd ditt uniarts-användarnamn och ditt lösenord endast för universitetets tjänster. Använd olika lösenord för olika tjänster!
 • Dela aldrig ut ditt lösenord till någon annan
 • Skicka aldrig användarnamn eller lösenord per e-post
 • Öppna inte misstänkta länkar
 • Öppna inte misstänkta e-postmeddelanden och skräppost
 • Alla meddelanden har inte nödvändigtvis skickats från den adress som de verkar ha skickats från
 • Använd säker utskrift
 • Ta hand om dina (person-)uppgifter noggrant och på så sätt att inga utomstående kan få tag på dem
 • Lämna inte din telefon eller dator på ett ställe där utomstående kan få tag på dem
 • Skydda din enhet med lösenord / PIN-kod
 • Bekanta dig med anvisningarna!
 • Har du frågor eller bekymmer som gäller datasäkerhet eller dataskydd? Du kan kontakta IT-stödet och be om råd!