null Den finländska modellen som främjar barns och ungas möjligheter till hobbyverksamhet förverkligas!Beredningsgruppen som utarbetat modellen överlämnade i dag sitt förslag till forsknings- och kulturminister Hanna Kosonen. För den finländska modellen för hobbyverksamhet reserveras tio miljoner euro för i år. Från och med nästa år är finansieringen enligt ramen 14,5 miljoner euro per år.

I förslaget som gäller modellens första skede konstateras att dess huvudsakliga mål är att öka barnens och de ungas välbefinnande.

"Syftet är att ge alla barn och unga möjlighet att ha en givande och kostnadsfri hobby i anslutning till skoldagen: i regel före eller efter skoldagen. Enligt den finländska modellen ska barn och unga ges tillfälle att berätta vad de vill syssla med, befintliga och bra förfaringssätt och verksamhetssätt bör samordnas och skolan och anordnarna av hobbyverksamhet bör samarbeta.”

Observatoriet för konst- och kulturfostran i Finland har i sin verksamhet aktivt betonat att om den nationella modellen för hobbyverksamhet lyckas kan den ha stor betydelse för barns och ungas välbefinnande. Observatoriet har i sina ställningstaganden lyft fram vikten av jämlika möjligheter till fritidssysselsättningar, givande och barnorienterade hobbyer samt av den pedagogiska kvaliteten på hobbyverksamheten. Observatoriet har bland annat föreslagit att alla barn ska garanteras lika möjligheter till hobbyverksamhet i anslutning till skolan, så att barnen kan prova på olika hobbyer och hitta sådana som känns lämpliga och intressanta, till exempel inom konst och idrott.

https://yle.fi/uutiset/3-11396512