Lapset tekemässä ympäristötaidetta. Kuvan on tehnyt Eeva Vanhanen.

Observatoriet för konst- och kulturfostran i Finland

Projektet sammanställer och delar information om praxis, forskning och verksamhetspolitik inom konst- och kulturfostran i Finland, stärker sambandet mellan forskning och praktiskt arbete, stöder samarbetet mellan aktörer inom konst- och kulturfostran och verksamhetsförutsättningarna i branschen samt det internationella samarbetet.

null Harrastamisen Suomen mallin toinen avustushaku on käynnissäKunnat voivat hakea avustuksia Suomen mallin mukaiseen harrastustoimintaan lukuvuodelle 2021-2022. Haku on parhaillaan käynnissä aluehallintavirastojen sähköisessä palvelussa ja päättyy 15.4.2021. Päätökset avustuksista pyritään tekemään toukokuun loppuun mennessä.

Suomen mallin päätavoitteena on lisätä lasten ja nuorten hyvinvointia mahdollistamalla jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteyteen. Harrastustarjonta määräytyy lasten ja nuorten toiveiden mukaan, joiden kartoittamiseksi kunnat voivat hyödyntää mm. Koululaiskyselyn 2020 sekä kyselyä täydentäviä kevään 2021 osallistumiskierroksen tuloksia. Toiminnan tulee olla pääsääntöisesti viikoittaista ja jatkuvaa. Suomen taide- ja kulttuurikasvatuksen observatorio on ollut aktiivinen tekijä mallin valmistelussa ja korostanut kannanotoissaan harrastusten pedagogista laatua.

Harrastamisen Suomen mallin pilotti on tavoittanut jo 232 000 koululaista mukaan harrastustoimintaan. Pilottivaiheessa kuluvana vuonna mukana on ollut 117 kuntaa ja 1100 koulua.

Lue lisätietoa Suomen mallista Opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilta.