Lapset tekemässä ympäristötaidetta. Kuvan on tehnyt Eeva Vanhanen.

Observatoriet för konst- och kulturfostran i Finland

Projektet sammanställer och delar information om praxis, forskning och verksamhetspolitik inom konst- och kulturfostran i Finland, stärker sambandet mellan forskning och praktiskt arbete, stöder samarbetet mellan aktörer inom konst- och kulturfostran och verksamhetsförutsättningarna i branschen samt det internationella samarbetet.

null Pedagogisen osaamisen koulutuksen opetusvideot julkaistu aoe.fi-palvelussa



Kahdeksan tiivistä opetusvideota Pedagogisen toiminnan perusteet lasten ja nuorten harrastustoiminnassa -koulutuksesta on nyt julkaistu! Näillä videoilla pääset tutustumaan muun muassa vahvuuspedagogiikkaan, osallisuuden tukemiseen, lapsen oikeuksiin, inkluusioon harrastustoiminnassa ja kulttuuritietoiseen harrastustoimintaan.

Videot ovat tiivistelmiä kahdeksasta luennosta, jotka olivat osa kansallista lapsistrategiaa toteuttavaa Pedagogisen toiminnan perusteet lasten ja nuorten harrastustoiminnassa -verkkokoulutusta. Yhteensä koulutuksessa kuultiin 14 eri luentoa suomalaisilta alan huippuasiantuntijoilta. Koulutuksen järjestivät Suomen taide- ja kulttuurikasvatuksen observatorio ja Taideyliopiston Avoin kampus yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön ja Olympiakomitean kanssa.