Results

null Julkaisu: Vaikuttavaa? Taiteen hyvinvointivaikutusten tarkasteluaArtsEqualissa työskentelevä Liisa Laitinen on koonnut yhteen tutkimustietoa taiteen ja kulttuurin moninaisista vaikutuksista ihmisten ja yhteisöjen hyvinvointiin.

Taiteen vaikutuksia on tutkittu esimerkiksi suhteessa fyysiseen ja koettuun terveyteen, subjektiiviseen hyvinvointiin, elämänlaatuun ja yleiseen elämäntyytyväisyyteen sekä mielenterveyteen ja mielen hyvinvointiin. Runsaasti tutkimustietoa on tuotettu myös taiteen sosiaalisiin vaikutuksiin liittyen sekä taiteen merkityksestä elin- ja asuinympäristön kehittämisessä.

Turun ammattikorkeakoulun julkaisema tutkimuskatsaus on syntynyt tarpeesta koota yhteen ja jäsentää erilaisia tutkimusnäkökulmia liittyen taiteen, kulttuurin ja hyvinvoinnin välisiin yhteyksiin. Katsaus tiivistää aiheeseen liittyvää tutkimustietoa helppotajuiseen muotoon siten, että tieto on mahdollisimman monen aihepiiristä kiinnostuneen ulottuvilla ja hyödynnettävissä.

Julkaisun voi ladata veloituksetta tämän linkin takaa.