PDA event 27.2.2020

 

Neuvoa kysymässä: Taiteellista tutkimusta tubettamalla

Keskustelua ja kotivideoita

 
Isäntänä: Pekka Kantonen 
Aika: Torstai 27.2. klo 17.30
Paikka: Teatterikorkeakoulu, Auditorio 3, Haapaniemenkatu 6, Helsinki
 
Olen aloittamassa kymmenen vuotta kestävän tutkimusprojektin Kolme kertaa vuosikymmen, joka toteutuu internetissä. Ryhdyn tubettajaksi maaliskuun 2020 puolivälissä, kun perheemme videopäiväkirja täyttää 30 vuotta. Lataan päivittäin vuosikymmenen ajan päiväkirjavideota kolmelta vuosikymmeneltä, 1990-, 2000- ja 2020-luvuilta. Näin syntyy kolme rinnakkaista ajallista jatkumoa, joiden ajallinen etäisyys toisistaan säilyy samana.  
 
Ennen astumista tuntemattomaan haluan kysyä kollegoilta neuvoa. Neuvoa kysymässä on taiteellinen metodi, joka loi perustan tohtorintyölleni Generational filming – Video diary as experimental and participatory research. 
 
Metodin mukaisesti pyydän osallistujilta lupaa tallentaa se videolle tutkimuskäyttöön. Tilaisuus on vapaamuotoinen keskustelu pienen purtavan parissa. Avaan teille tubetuskanavan koeversion muutaman päivän osalta niin, että vuoden 2020 videon sijasta katsomme vuoden 2018 vastaavia päiväkirjaotoksia. Olen pyytänyt muutamalta kolleegalta puheenvuoron aiheista, jotka minua askarruttavat tubettamisessa. 
 
Tubetus ymmärretään videokanavan pitämiseksi YouTubessa. Onko YouTubelle olemassa toimivaa vaihtoehtoa? Mitä eettisiä kysymyksiä liittyy toimimiseen monopoliaseman saavuttaneessa YouTubessa? Mitä ratkaisuja on näihin eettisiin kysymyksiin? Mitä mahdollisuuksia sosiaalinen media tarjoaa taiteelliselle tutkimukselle?
 
 

27.2.2020 PostDocArt event

Asking for Advice: Artistic Research in YouTube

Home videos and conversation

Venue: Theatre Academy, Auditorium 3, Uniarts Helsinki (Haapaniemenkatu 6, Helsinki)

Time: 17:30 

Host: Pekka Kantonen

 
I´m starting an internet research project Three Times a Decade that is supposed to last ten years. In middle March, when the video diary of my family turns 30, I´ll start as a video blogger. I will download daily diary videos from the 1990s, 2000s, and 2020s. Three parallel timelines will be created. Before entering the unknown territory I want to ask advice from my colleagues. Asking for Advice is an artistic method, that was the base for my doctoral work, Generational filming – Video diary as experimental and participatory research. 
 
Following the method, I ask the participants the permission to film the event for research purposes. The event will be informal with a snack. First I will open the proof version of my YouTube channel showing some diary days. Instead of the clips of 2020 I will show corresponding clips from 2018. I have asked some colleagues to comment issues concerning artistic activities in YouTube and in social media in general.
 
Has YouTube any real alternatives for video bloggers? What ethical issues should be considered when producing material in YouTube? What kind of solutions we have in these ethical questions? What kind of opportunities does social media offer for artistic research?