NEWS

null Uusia tutkijoita CfARiin - New researchers at CfARUusia tutkijoita Taideyliopiston tutkimuskeskuksiin

Taideyliopiston kolmeen tutkimuskeskukseen on valittu tänä keväänä 13 uutta tutkijaa eri pituisiin ja -aikaisiin työsuhteisiin.

Taiteellisen tutkimuksen tutkimuskeskus CfARiin tuli 39 hakemusta, joista neljä hyväksyttiin.

Yksi heistä on oopperalaulaja Jenni Lättilä Taideyliopiston Sibelius-Akatemiasta. Hän perehtyy tutkimuksessaan oopperalaulajien emotionaaliseen työhön osana parasosiaalista työyhteisöä. Emotionaaliseksi työksi kutsutaan työtä, jossa työntekijän kuuluu esittää tiettyä tunnetilaa, esimerkiksi myyjän kuuluu hymyillä asiakkaalle osana työrooliaan. Tutkimuksissa emotionaalinen työ on liitetty usein stressiin ja jopa työuupumukseen. Oopperalaulajat saattavat esittää työssään hyvin äärimmäisiä ja tuhoisiakin tunteita ja vielä tavalla, joka vaatii heidän koko äänensä ja kehonsa. Samalla he ovat osa työyhteisöä, jossa heillä on kollegojen lisäksi parasosiaalinen suhde roolihahmoihinsa.

Taideyliopiston Kuvataideakatemiasta tohtoriksi valmistunut Elina Saloranta puolestaan käy tulevassa CfARin tutkimusprojektissaan kirjeenvaihtoa suomalaisen laulajan Elli Forssellin (1871-1943) kanssa. Salorantaa kiinnostaa, millaista elämää naiset elivät 1800-luvulla ja miten se vaikuttaa meidän elämäämme 2000-luvulla. Saloranta vastaa Forssellin kirjoittamiin kirjeisiin videoilla sekä kirjoittamalla hänelle yksin tai kollektiivisesti.

CfArissa aloittaa lisäksi espanjalainen taiteilija, filosofi ja taidekasvattaja Luis Rene Guerra Mirand tutkimuksellaan “The Attempt of the Undomiciled, a study about Fernand Deligny’s performative philosophy and pedagogy” sekä saksalainen koreografi Jana Unmüßig tutkimuksellaan ”Towards breathing”.

[…] LUE ARTIKKELI LOPPUUN

 

***

In brief in English from news item in Finnish/

CfAR – Centre for artistic research has four new postdoctoral researchers

In the spring call CfAR received all together 39 applications and four persons were chosen. In the spring of 2019 there will be 13 researchers in total that start their work at the Uniarts Helsinki´s three different research centres.

The new postdoctoral researcher at CfAR are: opera singer Jenni Lättilä, doctor in Fine Arts Elina Saloranta, artist, philosopher and art pedogog Luis Rene Guerra Mirand and choreographer Jana Unmüßig.