Completed theses

null Musikerröster i Betsy Jolas musik – dialoger och spelerfarenheter i analys

Korhonen-Björkman, Heidi
Uniarts / SibA
09 Apr 2016 - 00:00:00

MuL, FM Heidi Korhonen-Björkman on kehittänyt väitöstutkimuksessaan uudenlaisen, soittamista ja keskustelua yhdistävän analyysimenetelmän. Hän on tehnyt tutkimuksessaan ns. "muusikon analyysin" (performer's analysis) neljästä ranskalais-amerikkalaisen säveltäjän Betsy Jolasin (1926–) sooloteoksesta. Jolasin musiikkia esitetään melko harvoin, ja hänestä ja hänen sävellyksistään on hyvin vähän tutkimusta. Yksi väitöstutkimuksen tehtävistä onkin tuottaa tietoa Jolasista ja hänen musiikistaan.

Tutkimuksessaan Korhonen-Björkman on tehnyt yksityiskohtaisen analyysin neljästä Jolasin teoksesta ja pohtinut myös, mikä merkitys soittamisella on tutkimusmenetelmänä. Hänen työnsä keskeinen käsite on "muusikon analyysi", jossa soittokokemuksia voidaan integroida nuottikuvasta luettavissa oleviin analyyttisiin havaintoihin. Muusikon analyysi liittyy viime aikoina ajankohtaiseksi nousseeseen muusikkoustutkimukseen, missä musiikin eri ilmiöitä tarkastellaan muusikon näkökulmasta. Tutkimustaan varten Korhonen-Björkman haastatteli kolmea muusikkoa. Lisäksi hän käytti materiaalina ja metodina omia kokemuksiaan Jolasin teosten esittämisestä.

– Kehittämäni analyysimetodi yhdistää kaksi eri lähestymistapaa: omat muusikkouskokemukseni ja muusikoiden haastattelut. Uuden metodin ruotsinkielinen nimi on "tvåvägsmetoden" – suomeksi esimerkiksi "kaksoismetodi". Se voi auttaa kehittämään ja organisoimaan musiikin esittämisen liittyviä tutkimusmenetelmiä, Korhonen-Björkman kertoo.

Uusi analyysimenetelmä on käyttökelpoinen silloin, kun soittaminen yhdistyy puheeseen ja tavoitteena on yhdistää monen eri ihmisen näkökulmat. Kaksoismetodia ja muusikon analyysia voidaan kehittää edelleen esimerkiksi pedagogisissa ja taiteellisissa viitekehyksissä.