Completed theses

null Laulamisen tapoja. Esitysareena, rekisteri ja paikallinen laji länsi-inkeriläisessä kalevalamittaisessa runossa

Kallio, Kati
HY
14 Dec 2013 - 00:00:00

Inkeristä on tallennettu yksi laajimmista ja monipuolisimmista itämerensuomalaisen vanhan runon aineistoista. Länsi-inkeriläisiä runokulttuureja ei ole kuitenkaan aiemmin lähestytty laulamisen tapojen, esitystilanteiden ja paikallisten yhteisöjen näkökulmista. Alueelta vuonna 1906 äänitettyä varhaista fonogrammiaineistoa ei liioin ole juuri hyödynnetty. Väitöskirjatutkimuksessa avataankin paikallisia laulukulttuureita uusilla tavoilla.

Erilaisia runoaiheita, sävelmiä ja esittämistapoja oli Länsi-Inkerissä käytössä huomattavan paljon. Kaiken laulullisen moninaisuuden ja variaation keskellä tärkeimmät rituaaliset laulut esitettiin tallennustilanteissakin hyvin yksinkertaisin ja pysyvin rakentein. Tässä yhteydessä yksinkertaisuus ei tarkoittanutkaan monotonisuutta tai tylsyyttä, vaan rituaalista, merkittävää, pysyvää ja painokasta. Aineiston luonteesta johtuen päähuomio on inkeroisnaisten juhlalauluissa.

Työssä lähestytään laulettuja rakenteita ja merkityksiä kolmesta näkökulmasta: millä tavoilla runoja laulettiin (rekisteri), minkälaisissa tilanteissa niitä käytettiin (esitysareena) sekä miten laulajat itse laulujaan ja laulamistaan nimesivät ja määrittivät (paikallinen laji). Näiden kautta hahmotellaan paikallisyhteisöjen jakamia runon rakentumisen ja tulkinnan tapoja, joiden kautta on mahdollista päästä lähemmäs sitä, mitä ja miten nämä länsimaisesta nykynäkökulmasta katsottuna hyvinkin vieraan tuntuiset laulut laulajilleen merkitsivät.

Työ yhdistää kansanrunouden- ja kansanmusiikintutkimuksen traditioita nykyisiin folkloristiikan, etnomusikologian, lingvistisen antropologian ja suullisen runon tutkimuksen suuntauksiin. Tutkimusta on tehty Helsingin yliopiston, Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran, Suomen Akatemian hankkeiden, Kulttuuristen tulkintojen tutkijakoulun, Kansanmusiikin ja populaarimusiikin tutkijakoulun sekä Wihurin rahaston ja Suomen Kulttuurirahaston eri tavoin tukemissa puitteissa.

Lisätietoja:

Kati Kallio
p. 0503724233
kati.kallio@finlit.fi

Kallio Helsingin yliopiston tutkimustietokanta Tuhatissa.