Completed theses

null Kelluntamusiikki – Improvisoinnin opetusmenetelmä

Kide, Teemu
Uniarts / SibA
16 Jan 2014 - 00:00:00

Teemu Kide esittelee tohtorintutkinnossaan käytännöllisiä innovaatioita, joiden avulla omakohtainen improvisointi pianolla helpottuu selvästi. Osana tutkintoa julkaistaan kirja Kelluntamusiikki – Improvisoinnin opetusmenetelmä, joka sisältää kiehtovan näköalan improvisointitapahtumaan.

Kelluntamusiikin opetusfilosofian Kide kehitti tutkimalla vuoden ajan eri-ikäisten piano-oppilaiden improvisointitunteja. Improvisoinnin hetki on niin monisäikeinen, ettei sitä hänen mukaansa kannata lähestyä yksinomaan musiikillisesti. Tutkimuksessa löytyneitä ilmiöitä on kuvattu kirjassa käyttäen psykoanalyyttisia käsitteitä. Projektissa syntyi myös käytännöllinen sovellus, jota kutsutaan improvisointipohjaksi. Se tarjoaa improvisointiin tähän asti puuttuneen väylän, jossa musiikillinen tietämys korvataan intuitiolla.

- Improvisointi ei edellytä pitkiä opintoja eikä runsasta musiikillista tietämystä. Sen sijaan improvisoija voi tarvita kokonaisvaltaisen näkökulman muutoksen, jonka myötä hän ei enää itse koe olevansa vastuussa improvisaatiostaan. Tämä auttaa suhtautumaan omaan musiikkiin. Kelluntamusiikin soittaminen luo parhaimmillaan musiikillisen tilan, joka ikään kuin sulkee soittajan sisäänsä. Kelluntamusiikki ei kuulosta "nykymusiikilta". Sen sijaan luonnehtisin sitä improvisoiduksi ambientiksi, johon voi liueta, kuvailee Kide.

Opettajan tehtävänä on luoda improvisoinnille sopivat olosuhteet

Tutkimusraportissaan Kide pohtii myös opettajan roolia improvisoinnin oppimisessa. Hän toteaa, että improvisointia on mahdollista opettaa luopumalla "opettajamaisuudesta".

- Opettaja voi olemisellaan tarjota puitteet, joissa oppilaan oma ilmaisukieli pääsee esiin. Tarvitaan myös musiikillisia puitteita: pysyvyyttä ja harmonioita, jotka on irrotettu siitä musiikista, jota kuulemme päivittäin. Kelluntamusiikissa käytettävä sointumaailma tukee tietynlaista asettautumista. Tapahtumassa luodaan saareke, jossa improvisoija tuntee voivansa olla ja toimia.

Diplomipianisti Teemu Kide on toiminut improvisoinnin ja vuorovaikutustaitojen opettajana Sibelius-Akatemiassa vuodesta 2010. Hän on luennoinut Kelluntamusiikista muun muassa Islannissa ja Hollannissa.

Lisätietoja:
Teemu Kide
tkide@siba.fi