Completed theses

null Todellista musiikkia: kokeellisuuden idea musiikin avantgardemanifesteissa

Tiekso, Tanja
HY
16 Nov 2013 - 00:00:00

Taideteoreettinen väitöskirja Todellista musiikkia: kokeellisuuden idea musiikin avantgardemanifesteissa tutkii musiikillisen kokeellisuuden käsitettä. Tutkimus tarkastelee esimerkiksi äänitaidetta, vapaata improvisaatiota, noisea ja elektronista musiikkia, jotka kaikki kytkeytyvät niin sanottuun kokeelliseen musiikkiin. Tutkimuksen esittämä musiikkikäsitys on kuitenkin ylirajainen. Kokeellisuuden näkökulmasta mitään lopullista musiikin määritelmää ei voida esittää, vaan tärkeää on oivaltaa, että mikä tahansa äänellinen – tai äänetönkin – toiminta voidaan ymmärtää musiikkina. Tässä mielessä tutkimuksen edustama musiikkikäsitys itsessäänkin on kokeellinen.

Avantgardistisille taidemanifesteille, avantgardeteorioille ja kokeellisen musiikin tutkimukselle perustuen tutkimus esittää, että musiikillinen kokeellisuus on radikaali ja vastakulttuurinen musiikin tekemistä ohjaava eetos, joka toimii musiikin tekemisen tekniikkana, todellisuuden tarkastelemisen tapana ja yhteiskuntaa muuttavana voimana. Tutkimus hyödyntää taideteorian muotoilemisessa etenkin Herbert Marcusen ja Martin Heideggerin filosofioita ja väittää, että musiikillinen kokeellisuus on pikemminkin maailmassaolemisen tapa kuin jonkin tietynlaisen musiikin harjoittamista. Se on tietoinen ja tarkoituksellinen normien, tarpeiden ja arvojen kumous, joka voi estää musiikkikulttuuria eriytymästä ja vakiintumasta toistoksi, joka on täysin unohtanut, mikä sen alun perin sysäsi liikkeelle.

Musiikillisen kokeellisuuden eetoksen pyrkimyksenä on musiikin ja maailman muuttaminen. Se vaatii kulttuurista täyskäännettä. Paitsi että on pohdittava uudenlaisia ja eettisesti kestäviä tapoja esittää, kokea, kuunnella ja ymmärtää musiikkia on myös luotava aivan uudenlaisia elämäntavan malleja. Käsitteet musiikki, hyvä elämä ja menestys on määriteltävä uudelleen.

Tutkimuksen avainaineistoon lukeutuu yli 50 vuodesta 1913 vuoteen 2004 ajoittuvaa avantgardemanifestia eli taidekäsitysten julistusta. Keskeisimpiä kirjoittajista ovat esimerkiksi säveltäjä Edgard Varèse (1883–1965), kuvataiteilija Luigi Russolo (1883–1947), elokuvantekijä Dziga Vertov (1896–1954), säveltäjä John Cage (1912–1992), kirjailija William S. Burroughs (1914–1997), säveltäjä Alvin Lucier (1931–), säveltäjä Pauline Oliveros (1932–), äänimaisematutkimuksen teoreetikko R. Murray Schafer (1933–), säveltäjä Frederik Rzewski (1938–), äänitaiteilija Hildegard Westerkamp (1946–) sekä muusikko Brian Eno (1948–).

Kuva: Marja Viitahuhta.