Lapset tekemässä ympäristötaidetta. Kuvan on tehnyt Eeva Vanhanen.

The Ob­ser­va­tory for Arts and Cul­tural Ed­u­ca­tion, Fin­land

The project collects and disseminates information on the practices, research and policies in the field of arts and cultural education in Finland, reinforces the connections between research and practical work, and supports cooperation between operators in the field of arts and cultural education and the operating conditions of the field as well as international cooperation.

null Lapin yliopisto: Uusi projektipedagogiikan käsikirja opastaa kuvataidekasvatuksen ja soveltavan taiteen työhönLapin yliopiston taiteiden tiedekunnassa on julkaistu käsikirja Kuvataidekasvatuksen ja soveltavan taiteen projektiosaajaksi. Se antaa projektitoiminnan suuntaviivoja opettajankouluttajille, opiskelijoille, projektityöntekijöille ja yhteistyökumppaneille. Käsikirjassa esitetty teoreettinen tausta ja projektiesimerkit antavat virikkeitä uusien projektien suunnitteluun ja toteutukseen sekä innostavat kokeilemaan jotain sellaista, mitä ei ole vielä tehty.

Lapin yliopiston taiteiden tiedekunta on yksi Suomen taide- ja kulttuurikasvatuksen observatorion kumppaneista. 

Lue lisää Kuvataidekasvatuksen ja soveltavan taiteen projektiosaajaksi -käsikirjasta