null Uutta vapaasti hyödynnettävää materiaalia pedagogisen osaamisen kehittämisen tueksiPedagogisen toiminnan perusteet lasten ja nuorten harrastustoiminnassa -koulutus on tuottanut jälleen uutta vapaasti hyödynnettävää materiaalia! Avointen oppimateriaalien kirjastoon (Aoe.fi) on nyt julkaistu kuusi uutta videota sekä lukuisia uusia oppilaiden kehittämistehtäviä. Kaikki videot ovat katsottavissa Aoe.fi-palvelussa sekä suomen- että englanninkielisillä tekstityksillä, ja lisää kieliversioita on tulossa. Videot ovat tiivistelmiä koulutuksen luennoista, ja niitä on tällä hetkellä sivustolla 14 kappaletta. Kestoltaan ne ovat 10–15 minuuttia. Videot on suunnattu erityisesti lasten ja nuorten harrastustoiminnan ohjaajille.

Videot käsittelevät seuraavia aiheita:

 • Ohjaajan pedagoginen toiminta oppivan ja hyvinvoivan lapsen ja nuoren harrastusta tukemassa
 • Vahvuudet pedagogiseksi voimavaraksi
 • Osallisuuden tukeminen harrastusympäristössä
 • Erityisen haavoittuvassa asemassa olevien lasten ja nuorten harrastustoiminta
 • Kuunteleva, kunnioittava ja kannustava kohtaaminen harrastustoiminnan ohjaajan pedagogisen osaamisen ytimenä
 • Kulttuuritietoinen harrastustoiminta. Käsitteitä ja käytäntöjä.
 • Lapsen ja nuoren yhdenvertainen oikeus harrastukseen – mitä sillä oikeudellisesti tarkoitetaan?
 • Oppijalähtöisyys – avain inkluusioon
 • Ratkaisukeskeiset keinot lasten ja nuorten pedagogisessa ohjaamisessa
 • Tunteet ja motivaatio nuoren harrastajan elämässä
 • Kohti ihmistä laajempaa pedagogiikkaa
 • Olemisesta ja ihmiskäsityksestä – pohdintoja ja kokemuksia kohtaamisen tiloista
 • Harrastuksen ohjaaja lapsen ja nuoren kiintymyskohteena
 • Nonverbaalin viestinnän merkitystä ohjaaja–ohjattava-vuorovaikutussuhteeseen ja positiivisen johtajuuden rakentumiseen


Suomen taide- ja kulttuurikasvatuksen observatorio on ollut mukana sekä käynnistämässä että järjestämässä OKM:n ja Taideyliopiston Avoimen kampuksen harrastustoiminnan ohjaajille suunnattua pedagogisen osaamisen kehittämiseen tähtäävää koulutusta vuodesta 2022 lähtien.

Lisätietoa: observatorio@uniarts.fi