Julkaisut

Tutkimusartikkelit

Heikkinen, Olli & Rantanen, Saijaleena 2018. Itämeren kaupunkien muusikot kaupunginmuusikkoinstituution jälkeen. Vaasan ja Porin orkesteritoiminta 1860- ja 1870-luvuilla. Trio 7 (2), 77–97. 

Heikkinen, Olli 2017. Tuning the Nation. Textual strategies in collecting folk songs in Finland. In Historical Sources of Ethnomusicology in Contemporary Debate. Eds. Susanne Ziegler, Gerda Lechleitner, Ingrid Åkesson & Susana Sardo. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing. 202–213.

Koivisto, Nuppu 2017. "Viulun Sarah Bernhardt" – ruhtinatar Lilly Dolgoruki (1850–1897), kansallinen julkisuuskuva ja kansainväliset varieteeverkostot. Musiikki 47 (1–2), 11–40. 

Kurkela, Vesa 2018. Konserttikurin lähettiläät. Näkökulma helsinkiläiseen musiikkikritiikkiin 1800-luvulla ja 1900-luvun alussa. Kriittinen piste. Tekstejä kritiikistä 2018, toim. Ville Hänninen. Helsinki: Suomen arvostelijain liitto, 42–54.

Kurkela, Vesa 2017. Helppotajuista arvokkutta ja mandoliininsoittoa. Suomalaisen keskimusiikin juurilla. Etnomusikologian vuosikirja 2017, 1–37. Verkkolähde: https://etnomusikologia.journal.fi

Kurkela, Vesa 2017. Suomen synty musiikkikulttuurissa. Orkesterimusiikki ja julkisuus Helsingissä 1860–1910. Musiikki 47 (1–2), 41–85.

Kurkela, Vesa & Olli Heikkinen 2017. Sibelius as Popular Composer. Music by Sibelius in Kajanus’s Popular Concerts. In Jean Sibelius’s Legacy. Research on his 150thAnniversary, eds. Daniel Grimley & al. Cambridge Scholars Press 2017, 159–169.

Kurkela, Vesa & Rantanen, Saijaleena 2017. Germany as a Cultural Paragon. Transferring Modern Musical Life from Central Europe to Finland. In Cultural Mediation in Europe 1800–1950. Eds. Reine Meylaerts, Lieven D'hulst & Tom Verschaffel. Leuven: Leuven University Press. 177–194.

Mantere, Markus 2018. Two Means of Averting the Gaze from the Fatherland: Ilmari Krohn and Armas Launis as Cosmopolitan Musicologists in the Early Twentieth-Century Finland. In Confronting the National in the Musical Past. Eds. Elaine Kelly, Markus Mantere & Derek B. Scott. London: Routledge.

Mantere, Markus 2018. From World Exhibitions to Sunrise Avenue: A Short History of Music Exportation and Research in Finland”. Proceedings of XVI Internationaler Kongress der GesellSchaft für Musikforschung 2016. Mainz, Germany. Schott Publishing Company. In print.

Mantere, Markus 2017. Ilmari Krohn, Otto Andersson, Armas Otto Väisänen ja tieteen suuri tehtävä. Suomalaisen musiikintutkimuksen suhteet Saksaan 1930–1940-luvuilla. Musiikki 47 (1–2), 86–112.

Mantere, Markus 2016. Musiikki kasvun, muistamisen ja tuhoavan läsnäolon merkkinä. J.S. Bachin Goldberg-variaatioiden merkitys Hannibal Lecterin fiktiivisen hahmon rakentumisessa”. WiderScreen 3–4/2016.

Mäkelä, Janne 2019. Muusikko tukee muusikkoa. Avustuskassat etujärjestön toiminnassa. Muusikko edellä: Muusikkojen liiton satavuotisjuhlakirja. Toim. Pekka Nissilä ja Lasse Lehtonen. Helsinki: Selvät Sävelet, 33–48.

Mäkelä, Janne 2019. Muusikkojärjestö yli rajojen. Muusikko edellä: Muusikkojen Liiton satavuotisjuhlakirja. Toim. Pekka Nissilä ja Lasse Lehtonen. Helsinki: Selvät Sävelet, 295–314.

Mäkelä, Janne & Kärjä, Antti-Ville 2019. Musiikin ulkomaalaiskysymys Suomessa. Muusikko edellä: Suomen Muusikkojen Liiton satavuotisjuhlakirja. Toim. Pekka Nissilä ja Lasse Lehtonen. Helsinki: Selvät Sävelet, 589–634.

Rantanen, Saijaleena 2019. Laulu- ja soittojuhlien politisoituminen – Viipuri 1908. Politiikan ja jännitteiden Viipuri 1880–1939. Toim. Anu Koskivirta ja Aleksi Mainio. Viipurin Suomalaisen Kirjallisuusseuran toimitteita 21. Helsinki: VSKS, 139–141.

Rantanen, Saijaleena 2019. Sisällissodan 1918 punaiset laulut Viipurissa. Politiikan ja jännitteiden Viipuri 1880–1939. Toim. Anu Koskivirta ja Aleksi Mainio. Viipurin Suomalaisen Kirjallisuusseuran toimitteita 21. Helsinki: VSKS, 237–238. 

Rantanen, Saijaleena 2019. Music and migration. John Rosendahl as a musical entrepreneur in the United States in the 1920s and early 1930s. In Transnational Finnish mobilities: proceedings of Finn Forum XI. Eds. Johanna Leinonen & Auvo Kostiainen. Turku: The Migration Institute. 85–103. 

Rantanen, Saijaleena 2017. Raittiusliikkestä haalisosialismiin. Musiikin harrastustoiminnan muotoutuminen amerikansuomalaisissa siirtolaisyhteisöissä Yhdysvalloissa 1900-luvun vaihteessa. Musiikki 47 (3), 38–59. 

Rantanen, Saijaleena 2017. Taiteen harrastajia vai toivottomia poropeukaloita? Musiikin harrastustoiminta Suomessa varhaisista orkesteriyhdistyksistä laulu- ja soittojuhliin. Musiikki 47 (1–2), 113–140. 

Rantanen, Saijaleena 2017. Suomalaisten ”tuplajuulaisten” laulut. Ennen ja nyt 4/2017. Materiaalinen 1800-luku, osa II. Toim. Taneli Hiltunen. Verkkolähde: http://www.ennenjanyt.net/2017/12/suomalaisten-tuplajuulaisten-laulut/

Rantanen, Saijaleena 2016. Lähtökohtia amerikansuomalaisten siirtolaisten musiikkikultturin tutkimukseen. Musiikin suunta 38 (1). Verkkolähde: http://musiikinsuunta.fi/2016/01/lahtokohtia-amerikansuomalaisten-siirtolaisten-musiikkikulttuurin-tutkimukseen/ 

 

Kirjat ja toimitetut teokset

 

Mantere, Markus (with Elaine Kelly and Derek. B Scott) 2018. Confronting the National in the Musical Past. London: Routledge.

Mantere, Markus & Rantanen, Saijaleena (toim.) 2017. Musiikki-lehti. Musiikin historiantutkimuksen teemanumero. 1–2 (47). Helsinki: Suomen musiikkitieteellinen seura.  

Mäkelä, Janne & Ramstedt, Kim & Hytönen-Ng, Elina 2018. Etnomusikologian vuosikirja vol. 30. Helsinki: Suomen Etnomusikologinen Seura. Verkkolähde: https://etnomusikologia.journal.fi/issue/view/4837

Mäkelä, Janne 2019. Nubbenin levyt – Taiteilija Lars-Gunnar Nordström jazzkeräilijänä. Helsinki: Kansalliskirjasto. Verkkolähde: https://www.doria.fi/handle/10024/168145

Mäkelä, Janne 2019. Vanhimmat suomalaiset nuotit verkkoon. Pilottihanke. Kansalliskirjaston raportteja ja selvityksiä 20. Kansalliskirjasto: Helsinki. Verkkolähde: http://urn.fi/URN:ISBN: 978-951-51-5089-9

Mäkelä, Janne & Haapoja-Mäkelä, Heidi & Ahlsved, Kaj & Auvinen, Tuomas & Hytönen-Ng, Elina 2019. Etnomusikologian vuosikirja vol. 31. Helsinki: Suomen Etnomusikologinen Seura (tulossa).