null Musiikkikasvatusta yli rajojen 25.8.2016Minkälaisia mahdollisuuksia kansainvälinen opetusyhteistyö tarjoaa? Mitä se tarkoittaa oppimisen, kasvatuksen ja kulttuurienvälisen vuorovaikutuksen näkökulmista? Mitä maiden ja instituutioiden välisellä yhteistyöllä voidaan saada aikaan musiikin opettamisessa ja musiikkikasvatuksessa? Taiteiden yönä rajat ylittävästä kasvatuksesta ja opetuksesta keskustelivat yliopistonlehtori Inkeri Ruokonen Helsingin yliopistosta sekä tutkijatohtori Heidi Partti ja lehtori, tohtorikoulutettava Vilma Timonen Taideyliopistosta. Keskustelua johdatteli professori Heikki Ruismäki Helsingin yliopistosta.

Linkki keskusteluun: https://www.helsinki.fi/fi/unitube/video/31fc7904-a8b0-48d8-8807-56b9db67c926