null Suomen Akatemia rahoittaa kulttuurienvälisen musiikinopettajakoulutuksen tutkimushankkeenTaideyliopiston Sibelius-Akatemian professori Heidi Westerlundin johtama tutkimushanke Globaaleja visioita verkostoitumalla: Interkulttuurisen musiikinopettajakoulutuksen kehittämistutkimus Suomessa, Israelissa ja Nepalissa on saanut Suomen Akatemian rahoituksen.

Kolmen instituution välinen kansainvälinen tutkimus käynnistyy syyskuussa 2015. Yhteistyöverkostoon kuuluvat Taideyliopiston lisäksi Tel Avivin Levinsky College ja Kathmandussa sijaitseva Nepal Music Center. Tutkimuksen piiriin kuuluu laaja Kathmandun alueen koulujen verkosto.

Tutkimus tarkastelee musiikinopettajien koulutukseen liittyviä paikallisia visioita sekä pyrkii luomaan näiden pohjalta uusia globaaleja näköaloja. Aineisto kootaan yksilö- ja ryhmähaastatteluin tutkimukseen osallistuvien maiden opettajankouluttajien verkostossa.

Musiikkiperinteiden moninaisuutta edistävästä ja monikulttuurisen kasvatuksen malleja luovasta tutkimuksesta huolimatta tiedetään vain vähän siitä, minkälaiset mahdollisuudet musiikin opettajilla on vastata paikallisiin ja globaaleihin tarpeisiin. Syyskuussa käynnistyvä tutkimus lähtee siitä, että jakamisen ja toisilta oppimisen kautta voidaan ymmärtää erilaisia paikallisia visioita opettajankoulutuksesta ja hahmottaa entistä dynaamisempi globaali mahdollisuuksien viitekehys musiikin opetukselle.

Suomen Akatemian kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunta myönsi rahoituksen kaikkiaan 39 uudelle akatemiahankkeelle. Toimikunnalle osoitettiin 388 hakemusta, joista rahoitettiin noin 13 prosenttia. Yhteensä toimikunta rahoittaa akatemiahankkeita lähes 24 miljoonalla eurolla. Hankkeiden tavoitteena on vahvistaa suomalaisen tutkimuksen korkeaa kansainvälistä tasoa, luovuutta, suorituskykyä ja vaikuttavuutta. Rahoitusta myönnetään tutkimusryhmille, jotka tekevät tieteellisesti kunnianhimoista tutkimustyötä ja tavoittelevat uusia avauksia. Hankkeet aloittavat työnsä syyskuussa ja kestävät pääsääntöisesti neljä vuotta.

Lisätietoja:
Professori Heidi Westerlund
heidi.westerlund@uniarts.fi