Taidekasvatusseminaarit:

Taidekasvatus ja -koulutus yhteiskunnassa: Millaista tutkimusta tarvitaan? 25.9.2023

 

Suomen taidekasvatuksen tutkimusseura, Suomen taide- ja kulttuurikasvatuksen observatorio ja Suomen InSEA järjestävät syysseminaarin Taidekasvatus ja -koulutus yhteiskunnassa: Millaista tutkimusta tarvitaan?

 

Maanantai 25.9.2023 klo 10–16

Aalto-yliopisto, Otakaari 1 U523 Neuvottelutila (aivan metroaseman vieressä) 

Zoom-etäyhteys aamupäivällä klo 10–12.15

Osallistuminen on ilmaista ja seminaari on suunnattu kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Ilmoittautuminen tapahtumaan on päättynyt.

 

Suomessa on vahva kulttuurinen ja sivistyksellinen perusta, ja ainutlaatuiset mahdollisuudet tarjota laadukasta taideopetusta kaikille. Alueella tehdään monimuotoista tutkimusta, joka on vahvasti käytäntöön sidoksissa. Saavutettavaa taidekasvatusta on pidetty hyvinvoivan yhteiskunnan edellytyksenä.Yhteiskunnallisen arvopohjan muuttuessa ja resursoinnin kiristyessä tarvitaan jatkossa sekä perustutkimusta että soveltavaa tutkimusta, jolla voidaan perustella taidekasvatuksen merkitystä ja vaikuttavuutta. 

 

Taidekasvatuksen ja -koulutuksen tutkimuksella ja vaikuttamistoiminnalla pyritään muun muassa: 

 

  • vahvistamaan taideaineiden asemaa perusopetuksessa taidelajien monipuolinen kirjo huomioiden,

  • kehittämään eri toimijoiden välistä yhteistyötä taide- ja kulttuurikasvatuspalveluiden tarjoajina,

  • parantamaan yhdenvertaisia osallistumisen mahdollisuuksia taide- ja kulttuurikasvatukseen, ja

  • kehittämään pitkäkestoisia tutkimuksellisia rakenteita ja niiden resursoimista.

 

Millaista taidekasvatuksen tutkimusta tarvitaan, jotta näihin tavoitteisiin päästään? Miten sitä tulisi resursoida ja edistää? Miten varmistetaan yhtäältä tutkimuksen yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja toisaalta ymmärrys taidekasvatuksen laaja-alaisesta merkityksellisyydestä? Taidekasvatuksen tutkimuksen edunvalvontajärjestöt kutsuvat alan toimijoita keskustelemaan näistä kysymyksistä monialaisten alustusten pohjalta. 

 

Iltapäivällä työskentelyä jatketaan temaattisissa työpajoissa, joissa työstetään ja konkretisoidaan taidekasvatuksen visioita ja kärkiteemoja. Seminaariin osallistujille tarjotaan lounas.

 

Taustatietoa järjestäjistä:

 

Taidekasvauksen tutkimusseura

 

Taidekasvatuksen tutkimusseuran jäsen: Maksathan Taidekasvatuksen tutkimusseuran vuosijäsenmaksun ilmoittautuessasi:

20€ / 10 € opiskelijat, FI25 4730 0010 5765 01 (POP Pankki), viitenumero: 1009

 

InSEA Suomi

***


OHJELMA

 

Klo 10.00–12.15

klo 10.00 Tervetuloa, Tuulikki Laes, Taideyliopisto ja Anniina Suominen, Aalto yliopisto

Taidekoulutuksen ja -kasvatuksen edistämisen näkökulma: mitä ja minkälaista tutkimusta tarvitaan, jotta päästään vaikuttamaan taidekasvatuksen asemaan yhteiskunnassa?

 

Alustamassa ja keskustelemassa: 

10.15 Taru Koivisto, tutkijatohtori, Taideyliopisto 

10.30 Eeva Siljamäki, tutkijatohtori, Jyväskylän yliopisto 

10.45 Minna Karvonen, johtaja, Opetus- ja kulttuuriministeriö

11.00 Jussi-Pekka Rode, elinkeinopoliittinen asiantuntija, Sivistystyönantajat Sivista 

11.15 Annika Lyytikäinen, yhteiskuntasuhdevastaava, Kulta ry

11.30 Keskustelua 

12.15–13.30 Tarjoamme lounaan seminaariin osallistujille

13.30–15.30 Iltapäivän työryhmät/ Learning cafe-menetelmällä

15.30–16.00 Seminaarin loppukoonti 

Taidekasvatus, tulevaisuus, (epä)toivo? -seminaari 23.5.2022

 

Suomen taidekasvatuksen tutkimusseuran ja Suomen taide- ja kulttuurikasvatuksen observatorion kevätseminaari 2022

Yhteistyössä Suomen INSEA:n ja Taideyliopiston CERADA-tutkimuskeskuksen kanssa

Maanantaina 23.5. klo 10-17 Teatterikorkeakoulu, auditorio 1 (Haapaniemenkatu 6, Helsinki) / Zoom

UNESCO:n kansainvälisellä taidekasvatuksen viikolla järjestettävä seminaari kokoaa yhteen taidekasvatuksen tutkijoita ja taidekasvattajia keskustelemaan toivon pedagogiikasta taidekasvatuksessa nykyajan epävarmassa maailmassa. Seminaarissa kuullaan alustuksia taidekasvatuksen eri tutkimusaloilta. Iltapäivällä osallistujilla on mahdollisuus työpajatyöskentelyyn. Työpajoissa lähestytään toivon tematiikkaa mm. radikaalin toivon, rauhankasvatuksen ja ekokriisin näkökulmista.

Seminaarin kieli on suomi. Seminaari on osallistujille maksuton. Ilmoittautuminen päättyy 19.5.2022.