Tietoa hankkeesta

Tietoa hankkeesta:

ARTSEQUAL-hanke

ARTSEQUAL-hanke

Taiteen ei tarvitse olla vain harvojen etuoikeus. Mitä jos se olisikin kaikille kuuluva peruspalvelu?

Mikä?

 • The Arts as Public Service: Strategic Steps towards Equality
 • Taideyliopiston koordinoima, monitieteinen tutkimushanke: yksi suurimmista taiteiden ja taidepedagogiikan tutkimushankkeista Suomen historiassa.
 • Kesto: 6 vuotta, toukokuu 2015 – huhtikuu 2021
 • Rahoittaja: Suomen Akatemian strategisen tutkimuksen neuvosto

Kuka?

 • Konsortiopartnerit: Taideyliopisto (koordinaattori), Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö Cupore, Lappeenrannan yliopisto, Turun yliopisto ja Työterveyslaitos (elokuuhun 2019 asti)
 • Hankkeen johtaja: professori Heidi Westerlund, Taideyliopiston Sibelius-Akatemia
 • Hankkeen varajohtaja: professori Kai Lehikoinen, Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu
 • 6 tutkijaryhmää:
   
  • Arts@School; tiimijohtaja, professori Eeva Anttila, Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu
  • Arts Education for All; tiimijohtaja, professori Marja-Leena Juntunen, Taideyliopiston Sibelius-Akatemia
  • Arts in Health, Welfare and Care; tiimijohtaja, professori Kai Lehikoinen, Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu
  • Socially Responsible Arts Institutions and Artists; tiimijohtaja, dosentti Sari Karttunen, Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö Cupore
  • Impacts on the Arts on Equality and Well-being
  • Visions – Systems Analysis and Policy Recommendations; tiimijohtaja, professori Heidi Westerlund, Taideyliopiston Sibelius-Akatemia
    
 • Tutkijoita: yli 90 eri pituisina tutkimuskausina

 

Mitä ARTSEQUAL tekee?

Mitä ARTSEQUAL tekee?
 • Vaihtaa radikaalisti näkökulmaa. Tarkastelee taiteita ja taidekasvatusta kaikille tasapuolisesti kuuluvana peruspalveluna uudesta holistisesta ja systeemisestä näkökulmasta.
 • Tutkii, kuinka taide julkisena palveluna voisi lisätä yhteiskunnallista tasa-arvoa ja hyvinvointia.
 • Analysoi mm. kouluissa, taiteen perusopetuksessa, vanhuspalveluissa, monikulttuurisessa nuorisotyössä, vammaistyössä ja vankiloissa toteutettuja uudenlaisia taiteen ja taidekasvatuksen interventioita sekä niiden tasa-arvo- ja hyvinvointivaikutuksia.
 • Tekee näkyväksi uusia taide- ja taidekasvatusperustaisia sosiaalisia innovaatioita ja tarkastelee kriittisesti taiteiden ja taidekasvatuksen laajentuneita rooleja ja yhteiskunnallisia vaikutuksia.
 • Kannustaa institutionaalisten rajojen ylittämiseen (taide-, kasvatus-, sosiaali-, hoito- ja hoiva-alat, kulttuuritoimi).

Vuorovaikutus

Vuorovaikutus
 • Toimii tiiviissä yhteistyössä yli 50 vuorovaikutuskumppanin kanssa. Vuorovaikutuskumppaneita ovat mm. opetus- ja kulttuuriministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, Taiteen edistämiskeskus, Opetushallitus, Kuntaliitto, Espoon, Helsingin ja Turun kaupungit, aluehallintovirastot, kansalaisjärjestöt sekä tutkimusyhteisöt.
 • Hanke solmii uusia vuorovaikutussuhteita kiinnostuneiden toimijoiden kanssa läpi hankkeen elinkaaren.
 • Luettelo vuorovaikutuskumppaneistamme

Tiivistelmä

Tiivistelmä

Kuuden tutkimusryhmän ARTSEQUAL-tutkimushankkeessa taiteen perinteistä asemaa Suomessa tulkitaan uudelleen siten, että taide ymmärretään kaikille tasapuolisesti kuuluvana peruspalveluna, joka edistää laaja-alaisesti hyvinvointia. Yhtäältä hanke tuottaa uutta tietoa siitä, miten taiteen nykyisiä palveluja tulisi kehittää tasa-arvon ja hyvinvoinnin näkökulmista luovan ja osallistuvan kansalaisuuden vahvistamiseksi. Toisaalta hankkeessa analysoidaan esimerkiksi kouluissa, taiteen perusopetuksessa sekä sosiaali- ja terveyssektoreilla toteutettujen osallistavien taiteen ja taidekasvatuksen interventioiden hyvinvointivaikutuksia. Hankkeessa sovelletaan systeemistä ajattelua taiteen yhteiskunnallisten vaikutusten hahmottamiseksi sekä esitetään suosituksia poliittisen päätöksenteon tueksi ja taiteen uusien palvelujen vakiinnuttamiseksi. Projekti toteutetaan tiiviissä yhteistyössä ministeriöiden, aluehallinnon, kuntien ja järjestöjen kanssa.

Tiivistelmä ensimmäisen kauden tuloksista ja jatkokauden tavoitteista

Hankkeen varajohtaja Kai Lehikoinen, kai.lehikoinen(AT)uniarts.fi, +358 50 439 0517

Projektikoordinaattori Karla-Maria Toiviainen, karla-maria.toiviainen(AT)uniarts.fi, +358 46 921 1412

Tiedottaja Heta Muurinen, heta.muurinen(AT)uniarts.fi, +358 50 569 2904