Basic Arts Education for All

Tutkimusryhmä

Lauri Väkevä: Basic Arts Education for All

 

 

Tutkimusryhmän huomion keskipisteessä on koulun opetussuunnitelman ulkopuolella tapahtuva taiteen perusopetus. Kenelle taiteen perusopetus on suunnattu? Kenelle se kuuluu? Kenen ehdoilla taiteen perusopetusta maassamme järjestetään ja kehitetään? Miten tutkimus voi auttaa taiteen perusopetusta järjestäviä instituutioita kohtaamaan tulevaisuuden haasteita?

Ryhmä on erityisen kiinnostunut siitä, millaisia ratkaisuja on jo toteutettu ja voidaan toteuttaa sellaisten ryhmien valtauttamiseksi, jotka ovat syystä tai toisesta jääneet taiteen perusopetuksen ulkopuolelle. Sitä kiinnostavat myös taiteen perusopetuksessa esiintyvät inklusiiviset ja saavutettavuutta lisäävät käytännöt. Ryhmän julkilausuttuna tavoitteena on lisäksi tutkia, miten suomalaiset taiteen perusopetuksen instituutiot voivat kehittää tällaisia käytäntöjä tutkimusperustaisesti yhteistyössä muiden taide- ja kulttuurialan toimijoiden kanssa.

Ryhmän piirissä toteutettavissa tutkimushankkeissa tarkastellaan muun muassa taidekasvatuksen poliittista oikeutusta, taiteen perusopetusjärjestelmän julkista säätelyä, sukupuolten välistä tasa-arvoa taideopetuksessa, kieli- ja kulttuurivähemmistöjen mahdollisuuksia taideopiskeluun, sosiaaliperustaista taideopetusta sekä taiteen erityispedagogiikan mahdollisuuksia taidekasvatuksen tasa-arvon ja inklusiivisuuden edistämisessä.

 • Ryhmänjohtaja: professori Marja-Leena Juntunen, Taideyliopiston Sibelius-Akatemia
 • Professori Lauri Väkevä (entinen ryhmänjohtaja), Taideyliopiston Sibelius-Akatemia
 • Professori Heidi Westerlund, Taideyliopiston Sibelius-Akatemia
 • Tutkija Marja Heimonen, Taideyliopiston Sibelius-Akatemia
 • Post doc-tutkija Alexis Kallio, Taideyliopiston Sibelius-Akatemia
 • Post doc-tutkija Isto Turpeinen, Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu
 • Post doc-tutkija Anna Kuoppamäki, Taideyliopiston Sibelius-Akatemia
 • Dosentti Guadalupe López Íñiguez, Taideyliopiston Sibelius-Akatemia
 • Tohtorikoulutettava Tuulikki Laes, Taideyliopiston Sibelius-Akatemia
 • Tohtorikoulutettava Sanna Kivijärvi, Taideyliopiston Sibelius-Akatemia
 • Tohtorikoulutettava Lisa Fornhammar, Taideyliopiston Sibelius-Akatemia
 • Tohtorikoulutettava Hanna Kamensky, Taideyliopiston Sibelius-Akatemia
 • Tohtorikoulutettava Heidi Elmgren, Jyväskylän yliopisto
 • Tohtorikoulutettava Kati Nieminen, Taideyliopiston Sibelius-Akatemia