Publications

Articles

Heikkinen, Olli & Rantanen, Saijaleena 2018. Itämeren kaupunkien muusikot kaupunginmuusikkoinstituution jälkeen. Vaasan ja Porin orkesteritoiminta 1860- ja 1870-luvuilla. Trio 7 (2), 77–97. 

Heikkinen, Olli 2017. Tuning the Nation. Textual strategies in collecting folk songs in Finland. In Historical Sources of Ethnomusicology in Contemporary Debate. Eds. Susanne Ziegler, Gerda Lechleitner, Ingrid Åkesson & Susana Sardo. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing. 202–213.

Koivisto, Nuppu 2017. "Viulun Sarah Bernhardt" – ruhtinatar Lilly Dolgoruki (1850–1897), kansallinen julkisuuskuva ja kansainväliset varieteeverkostot. ["The Sarah Bernhardt of Violin" – Princess Lilly Dolgorouky (1850–1897), national public image and international networks of variety show culture.] Musiikki 47 (1–2), 11–40.

Kurkela, Vesa 2018. Konserttikurin lähettiläät. Näkökulma helsinkiläiseen musiikkikritiikkiin 1800-luvulla ja 1900-luvun alussa. [The envoys of concert discipline. A perspective on music criticism in Helsinki in the 19th Century and in the beginning of the 20th Century]. Kriittinen piste. Tekstejä kritiikistä 2018, toim. Ville Hänninen. Helsinki: Suomen arvostelijain liitto, 42-54.

Kurkela, Vesa 2017. Helppotajuista arvokkutta ja mandoliininsoittoa. Suomalaisen keskimusiikin juurilla. [Comprehensible dignity and mandolin playing. On the roots of Finnish middle music]. Etnomusikologian vuosikirja 2017, 1–37. Verkkolähde: https://etnomusikologia.journal.fi

Kurkela, Vesa 2017. Suomen synty musiikkikulttuurissa. Orkesterimusiikki ja julkisuus Helsingissä 1860–1910. [The birth of Finland in music culture. Orchestral music and publicity in Helsinki, 1860-1920]. Musiikki 47 (1–2), 41–85.

Kurkela, Vesa & Olli Heikkinen 2017. Sibelius as Popular Composer. Music by Sibelius in Kajanus’s Popular Concerts. In Jean Sibelius’s Legacy. Research on his 150thAnniversary, eds. Daniel Grimley & al. Cambridge Scholars Press 2017, 159–169.

Kurkela, Vesa 2017. Suomen synty musiikkikulttuurissa. Orkesterimusiikki ja julkisuus Helsingissä 1860–1910. [Birth of Finland in music culture. Orchestral music and publicity in Helsinki 1860–1910.] Musiikki 47 (1–2), 41–85.

Kurkela, Vesa & Rantanen, Saijaleena 2017. Germany as a Cultural Paragon. Transferring Modern Musical Life from Central Europe to Finland. In Cultural Mediation in Europe 1800–1950. Eds. Reine Meylaerts, Lieven D'hulst & Tom Verschaffel. Leuven: Leuven University Press. 177–194.

Mantere, Markus 2018. Two Means of Averting the Gaze from the Fatherland: Ilmari Krohn and Armas Launis as Cosmopolitan Musicologists in the Early Twentieth-Century Finland. In Confronting the National in the Musical Past. Eds. Elaine Kelly, Markus Mantere & Derek B. Scott. London: Routledge.

Mantere, Markus 2018. From World Exhibitions to Sunrise Avenue: A Short History of Music Exportation and Research in Finland”. Proceedings of XVI Internationaler Kongress der GesellSchaft für Musikforschung 2016. Mainz, Germany. Schott Publishing Company. In print.

Mantere, Markus 2017. Ilmari Krohn, Otto Andersson, Armas Otto Väisänen ja tieteen suuri tehtävä. Suomalaisen musiikintutkimuksen suhteet Saksaan 1930–1940-luvuilla. Musiikki 47 (1–2), 86–112.

Mantere, Markus 2017. Ilmari Krohn, Otto Andersson, Armas Otto Väisänen ja tieteen suuri tehtävä. Suomalaisen musiikintutkimuksen suhteet Saksaan 1930–1940-luvuilla. [Ilmari Krohn, Otto Andersson, Armas Otto Väisänen and the grand task of academia. The affiliation of Finnish musicology to Germany in the 1930s and 1940s.] Musiikki 47 (1–2), 86–112.

Mantere, Markus 2016. Musiikki kasvun, muistamisen ja tuhoavan läsnäolon merkkinä. J.S. Bachin Goldberg-variaatioiden merkitys Hannibal Lecterin fiktiivisen hahmon rakentumisessa”. [Music as an auditive sign for growth, remembrance and destructive presence. J.S. Bach’s Goldberg Variations as Hannibal Lecter’s music.] WiderScreen 3-4/2016.

Mäkelä, Janne 2019. Muusikko tukee muusikkoa. Avustuskassat etujärjestön toiminnassa. [Musician supports musician. Social funds in the history of Finnish Musicians’ Union.] Muusikko edellä: Muusikkojen liiton satavuotisjuhlakirja. Eds. Pekka Nissilä & Lasse Lehtonen. Helsinki: Selvät Sävelet, 33–48.

Mäkelä, Janne 2019. Muusikkojärjestö yli rajojen. [Finnish Musicians’ Union and international cooperation.] Muusikko edellä: Muusikkojen Liiton satavuotisjuhlakirja. Toim. Pekka Nissilä ja Lasse Lehtonen. Helsinki: Selvät Sävelet, 295–314.

Mäkelä, Janne & Kärjä, Antti-Ville 2019. Musiikin ulkomaalaiskysymys Suomessa. [The foreign issue of music in Finland.] Muusikko edellä: Suomen Muusikkojen Liiton satavuotisjuhlakirja. Eds. Pekka Nissilä & Lasse Lehtonen. Helsinki: Selvät Sävelet, 589–634.

Rantanen, Saijaleena 2019. Laulu- ja soittojuhlien politisoituminen – Viipuri 1908. [The politicisation of song festivals in Finland – Vyborg 1908.] Politiikan ja jännitteiden Viipuri 1880–1939. Toim. Anu Koskivirta ja Aleksi Mainio. Viipurin Suomalaisen Kirjallisuusseuran toimitteita 21. Helsinki: VSKS, 139–141. 

Rantanen, Saijaleena 2019. Sisällissodan 1918 punaiset laulut Viipurissa. [Songs of the labour movement in Vyborg during the Finnish civil war 1918.] Politiikan ja jännitteiden Viipuri 1880–1939. Toim. Anu Koskivirta ja Aleksi Mainio. Viipurin Suomalaisen Kirjallisuusseuran toimitteita 21. Helsinki: VSKS, 237–238.

Rantanen, Saijaleena 2019. Music and migration. John Rosendahl as a musical entrepreneur in the United States in the 1920s and early 1930s. In Transnational Finnish mobilities: proceedings of Finn Forum XI. Eds. Johanna Leinonen & Auvo Kostiainen. Turku: The Migration Institute. 85–103. 

Rantanen, Saijaleena 2017. Raittiusliikkestä haalisosialismiin. Musiikin harrastustoiminnan muotoutuminen amerikansuomalaisissa siirtolaisyhteisöissä Yhdysvalloissa 1900-luvun vaihteessa. [From temperance movement to hall-socialism. Formation of amateur music-making practices in Finnish American immigrant communities in the United States at the turn of the 20th century.] Musiikki 47 (3), 38–59. 

Rantanen, Saijaleena 2017. Taiteen harrastajia vai toivottomia poropeukaloita? Musiikin harrastustoiminta Suomessa varhaisista orkesteriyhdistyksistä laulu- ja soittojuhliin. [Art lovers or hopeless binglers? Amateur music-making in Finland from the early orchestral associations to song festivals.] Musiikki 47 (1–2), 113–140.

Rantanen, Saijaleena 2017. Suomalaisten ”tuplajuulaisten” laulut. [Songs of the Finnish Wobblies.] Ennen ja nyt 4/2017. Materiaalinen 1800-luku, osa II. Toim. Taneli Hiltunen. Source: http://www.ennenjanyt.net/2017/12/suomalaisten-tuplajuulaisten-laulut/

Rantanen, Saijaleena 2016. Lähtökohtia amerikansuomalaisten siirtolaisten musiikkikultturin tutkimukseen. [Starting points for researching the music culture of Finnish Americans.] Musiikin suunta 38 (1). Source: http://musiikinsuunta.fi/2016/01/lahtokohtia-amerikansuomalaisten-siirtolaisten-musiikkikulttuurin-tutkimukseen/ 

Books

 

Mantere, Markus (with Elaine Kelly and Derek. B Scott) 2018. Confronting the National in the Musical Past. London: Routledge.

Mantere, Markus & Rantanen, Saijaleena (eds.) 2017. Musiikki-lehti. Musiikin historiantutkimuksen teemanumero. [Music (journal of musicology). Theme number of music history research.] 1–2 (47). Helsinki: Suomen musiikkitieteellinen seura. 

Mäkelä, Janne & Ramstedt, Kim & Hytönen-Ng, Elina (eds.) 2018. Etnomusikologian vuosikirja vol. 30. [Finnish yearbook of ethnomusicology vol. 30.] Helsinki: Suomen Etnomusikologinen Seura. Source: https://etnomusikologia.journal.fi/issue/view/4837

Mäkelä, Janne 2019. Nubbenin levyt – Taiteilija Lars-Gunnar Nordström jazzkeräilijänä. [Nubben’s records – Visual artist Lars-Gunnar Nordström as jazz collector.] Helsinki: Kansalliskirjasto. Source: https://www.doria.fi/handle/10024/168145

Mäkelä, Janne 2019. Vanhimmat suomalaiset nuotit verkkoon. Pilottihanke. [Re-issuing the early Finnish sheet music in the internet. Report of the pilot project.] Kansalliskirjaston raportteja ja selvityksiä 20. Kansalliskirjasto: Helsinki. Source: http://urn.fi/URN:ISBN: 978-951-51-5089-9

Mäkelä, Janne & Haapoja-Mäkelä, Heidi & Ahlsved, Kaj & Auvinen, Tuomas & Hytönen-Ng, Elina (eds.) 2019. Etnomusikologian vuosikirja vol. 31. [Finnish yearbook of ethnomusicology vol. 31.]  Helsinki: Suomen Etnomusikologinen Seura (tulossa).