Musiikkikasvatus

 

Tervetuloa Musiikkikasvatus-lehden sivustolle. Sivustolla on tietoa lehden toimituksesta sekä ohjeet kirjoittajille. Arkisto-osassa on lehden ensimmäinen numero vuodelta 1996 (vsk. 1, nro 1) ja praksialismin teemanumero vuodelta 2000 (vsk. 5, nrot 1–2). Vuodesta 2006 ilmestyneet lehden numerot löytyvät Arkistosta, jonne ne laitetaan noin vuoden viiveellä ilmestymisen jälkeen.

Musiikkikasvatus-lehti ilmestyy kaksi kertaa vuodessa. Lehden voi tilata: fjme@uniarts.fi (ulkomaille 35 €/vsk. [sis. alv], Suomeen 30 €/vsk [sis. alv], opisk. 17 €/vsk [sis. alv]). Irtonumeroita myy Ostinato.

Taideyliopiston Sibelius-Akatemia julkaisee lehteä yhdessä Suomen Taidekasvatuksen tutkimusseuran kanssa, jonka puitteissa toimii Hollo-instituutti.

Lehti on RILM-tietokannassa (RILM Full-text Music Journals Collection).

Lehti on saanut Tieteellisten seurojen valtuuskunnan kautta tieteellisen julkaisutoiminnan avustusta, jota opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää Veikkauksen tuotoista.

Artikkelikutsu erikoisnumeroon 2022

Finnish Journal of Music Education (FJME) kutsuu artikkeleita erikoisnumeroon, jonka aihe on “Care and Compassion in Music Education”. Teema pohjautuu tämän kevään NNRME 2022 -konferenssin teemaan. Aihetta voi lähestyä lukuisten tieteenalojen ja tutkimuskysymysten kautta - toivommekin erikoisnumeron artikkeleiden edustavan erilaisia näkökulmia ja lähestymistapoja. 

Kutsumme ensimmäisessä vaiheessa abstrakteja (max 300 sanaa) artikkeliehdotuksiksi helmikuun loppuun mennessä (28.2.2022). Abstraktit voi lähettää suoraan minulle suvi.saarikallio@jyu.fi. Erikoisnumeroon kutsuttavat artikkelit valitaan abstraktien perusteella, ja valinnasta ilmoitetaan maaliskuun 10. päivään mennessä. Varsinaisten artikkeleiden deadline on toukokuussa, 20.5.2022. Oletuksena on, että erikoisnumeron artikkelien kirjoittajat toimivat myös vertaisarvioijina toistensa artikkeleille touko-kesäkuun 2022 aikana.

Artikkeleiden kieli voi olla suomi, ruotsi tai englanti. Artikkelien kirjoittamisen yleiset ohjeet löytyvät FJME:n verkkosivuilta