Esittely


Musiikkikasvatus-lehti (Finnish Journal of Music Education) on musiikkikasvatuksen ilmiöihin ja tutkimukseen keskittyvä tieteellinen julkaisu, joka julkaisee artikkeleita sekä suomeksi, ruotsiksi että englanniksi. Lehteä julkaisevat Taideyliopiston Sibelius-Akatemian musiikkikasvatuksen, jazzin ja kansanmusiikin osasto ja Suomen Taidekasvatuksen Tutkimusseura. Ensimmäinen lehti ilmestyi vuonna 1996. 

ISSN: 1239-3908 (painettu)
ISSN 2342-1150 (verkkojulkaisu)

Musiikkikasvatus-lehti on syksyllä 2018 saanut käyttöön Tieteellisten seurain valtuuskunnan myöntämän vertaisarviointitunnuksen. Tunnus on tarkoitettu tiedekustantajille, jotka haluavat merkitä julkaisemansa vertaisarvioidut kirjat ja artikkelit. Käyttöoikeuden saaminen edellyttää, että tieteelliset julkaisut läpikäyvät vähintään kahden riippumattoman asiantuntijan suorittaman ennakkoarvioinnin. Lisäksi kustantaja sitoutuu täyttämään muut käyttöoikeudelle asetetut ehdot. Lisää tunnuksesta Tieteellisten seurain valtuuskunnan kotisivuilla

 

Toimituskunta

 

Päätoimittaja: Heidi Westerlund, professori

Vastaava toimittaja: Marja Heimonen, dosentti, yliopistonlehtori

Lisäksi numerokohtaisia vierailevia päätoimittajia. Toimituskunnan muut jäsenet: Tuulikki Laes, MuT, tutkijatohtori (Taidekasvatuksen Tutkimusseura), Sidsel Karlsen, professori (Norwegian Academy of Music, Oslo), Pirkko Paananen, professori (Oulun yliopisto), Suvi Saarikallio, apulaisprofessori (Jyväskylän yliopisto), Heikki Ruismäki, professori (Helsingin yliopisto), Cecilia Björk, universitetslärare (Åbo Akademi).

Toimituskunnan lausunnonantajat

Randall Allsup
Columbia University, New York, U.S.A.

Philip Alperson
Temple University, U.S.A.

Elin Angelo

Norwegian University of Science and Technology

Eeva Anttila
Taideyliopisto

Päivi Arjas
Taideyliopisto

Cathy Benedict
The University of Western Ontario, Canada

Tiri Bergesen Schei
Western Norway University of Applied Sciences

Cecilia Björk

Åbo Akademi

Pauline von Bonsdorff
Jyväskylän yliopisto

Ulla-Britta Broman-Kananen
Suomen Akatemia & Taideyliopisto

Andrew Brown
Queensland Conservatorium Griffith University, Australia

Pamela Burnard
University of Cambridge, U.K.

Timo Cantell
Helsingin kaupunki

Janet E. Cape
Westminster Choir College of Rider University

Gemma Carey
Queensland Conservatorium Griffith University, Australia

Jelena Davidova

University of Daugavpils, Latvia

Petter Dyndahl
Hedmark University College, Norway

Ritva Engeström
Helsingin yliopisto

Marja Ervasti
Oulun yliopisto

Maija Fredrikson
Oulun yliopisto

Patrick Furu
Hanken Svenska Handelshögskolan

Claudia Gluschankof
Levinsky College of Education, Tel Aviv, Israel

Elizabeth Gould
University of Toronto, Canada

Ulla Hairo-Lax
Taideyliopisto

Christian Hakulinen
Helsingin yliopisto

Liisamaija Hautsalo
Taideyliopisto

David Gabriel Hebert
Western Norway University of Applied Sciences

Lenita Hietanen
Lapin yliopisto

Airi Hirvonen
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Laura Huhtinen-Hildén
Metropolia ammattikorkeakoulu

Matti Huttunen
Taideyliopisto

Eeva Kaisa Hyry
Oulun yliopisto

Leena Hyvönen
Oulun yliopisto

Eero Hämeenniemi

Taideyliopisto

Lotta Ilomäki
Taideyliopisto

Satu-Mari Jansson
Helsingin yliopisto

Geir Johansen
Norges Musikkhogskole

Tanja Johansson
Taideyliopisto

Marja-Leena Juntunen
Taideyliopisto

Päivi Järviö
Taideyliopisto

Alexis Kallio
Taideyliopisto

Panos Kanellopoulus
University of Athens, Greece

Sidsel Karlsen
Hedmark University College, Norway

Sari Karttunen
Cupore. Kulttuuripolitiikan tutkimuksen edistämissäätiö

Eija Kauppinen
Opetushallitus

Alexandra Kertz-Welzel
Institut für Musikpädagogik an der Ludwig-Maximilians-Universität, München

Mikko Ketovuori
Turun yliopisto

Nuppu Koivisto
Helsingin yliopisto

Erja Kosonen
Jyväskylän yliopisto

Kari Kurkela
Taideyliopisto

Vesa Kurkela
Taideyliopisto

Tuire Kuusi
Taideyliopisto

Roberta Lamb
Queen’s University School of Music, Canada

Don Lebler
Queensland Conservatorium Griffith University, Australia

Kai Lehikoinen
Taideyliopisto

Taru Leppänen
Turun yliopisto

Monica Lindgren

Göteborg universitet

Guadalupe López-Íñiguez
Taideyliopisto

Jukka Louhivuori
Jyväskylän yliopisto

Otso Lähdeoja
Taideyliopisto

Jan-Erik Mansikka
Helsingin yliopisto

Markus Mantere
Taideyliopisto

Marie McCarthy
University of Michigan, U.S.A.

Susanna Mesiä
Metropolia AMK & Taideyliopisto

Laura Miettinen
Taideyliopisto

Yannis Miralis
European University Cyprus

Sari Muhonen
Taideyliopisto

Minna Muukkonen
Itä-Suomen yliopisto

Pentti Määttänen
Helsingin yliopisto

Hanna Nikkanen
Taideyliopisto

Ava Numminen
Taideyliopisto

Albi Odendaal
School of Music, North-West University Potchefstroom, South Africa

Pirkko Paananen-Witikka
Lapin yliopisto

Reijo Pajamo
Taideyliopisto

Heidi Partti
Taideyliopisto

Aija Puurtinen
Taideyliopisto

Leena Pääkkönen
Oulun yliopisto

Thomas A. Regelski
Helsingin yliopisto

Inga Rikandi
Taideyliopisto

Michael Rogers
University of Oregon, USA

Guillermo Rosabal-Coto
University of Costa Rica

Heikki Ruismäki
Helsingin yliopisto

Inkeri Ruokonen
Helsingin yliopisto

Marja-Liisa Saarilammi
Korkeakoulujen arviointineuvosto

Eva Saether
Lund University, Malmö Academy of Music, Sweden

Miikka Salavuo
Taideyliopisto

Patrick Schmidt
The University of Western Ontario, Canada

Tiina Selke

University of Tallinn

Eeva Siljamäki
Taideyliopisto

Marissa Silverman
John C. Cali School of Music Montclair State University

Henna Suomi
Jyväskylän yliopisto

Johan Söderman
Malmö University, Sweden

Ketil Thorgersen
Stockholm University and University College of Music Education in Stockholm, SMI, Sweden

Juha Torvinen
Turun yliopisto

Serja Turunen
Itä-Suomen yliopisto

Lauri Väkevä
Taideyliopisto

Susanna Välimäki
Turun yliopisto

Ruth Wright
Western University, Canada

Yhteystiedot

Toimituksen osoite

Taideyliopiston Sibelius-Akatemia
Musiikkikasvatuksen, jazzin ja kansanmusiikin osasto
PL 30
00097 Taideyliopisto

Tilaukset

fjme@uniarts.fi

Tilaushinnat

Ulkomaille: 35 € vsk. (sis. alv)
Kotimaahan: 30 € vsk. (sis. alv)
Opiskelijatilaus: 17 € (sis. alv)

Irtonumerot

Irtonumeroita myy Ostinato: 15 € (+ postituskulut) (sis. alv)