Lapset tekemässä ympäristötaidetta. Kuvan on tehnyt Eeva Vanhanen.

Suomen taide- ja kulttuurikasvatuksen observatorio

Kokoamme ja jaamme tietoa taide- ja kulttuurikasvatuksen käytännöistä, tutkimuksesta ja toimintapolitiikoista Suomessa. Lisäksi vahvistamme tutkimuksen ja käytännön työn yhteyttä sekä tuemme taide- ja kulttuurikasvatuksen toimijoiden yhteistyötä,  alan toimintaedellytyksiä ja kansainvälistä yhteistyötä.

null Perusopetuksen taide- ja taitoaineiden arvioinnista saatavilla uusi tutkimusperustainen julkaisu: Taiteen ja taidon taitajiksi. Perusopetuksen arviointiosaamista kehittämässäPerusopetuksen taide- ja taitoaineiden arvioinnista on nyt saatavilla uusi tutkimusperustainen julkaisu. Taiteen ja taidon taitajiksi: Perusopetuksen arviointiosaamista kehittämässä -teos on laadittu vastaamaan erityisesti opettajankouluttajien ja kentän opettajien osoittamaan tutkimustarpeeseen. Se tuo esille moninaisia lähestymistapoja taide- ja taitoaineiden arvioinnissa. Kirja on saatavilla avoimesti verkkojulkaisuna. 

Yksi julkaisun toimittajista on Taidekasvatuksen observatorion asiantuntija, professori Mirja Hiltunen Lapin yliopistosta

Linkki kirjaan Taiteen ja taidon taitajiksi: Perusopetuksen arviointiosaamista kehittämässä