Lapset tekemässä ympäristötaidetta. Kuvan on tehnyt Eeva Vanhanen.

Suomen taide- ja kulttuurikasvatuksen observatorio

Kokoamme ja jaamme tietoa taide- ja kulttuurikasvatuksen käytännöistä, tutkimuksesta ja toimintapolitiikoista Suomessa. Lisäksi vahvistamme tutkimuksen ja käytännön työn yhteyttä sekä tuemme taide- ja kulttuurikasvatuksen toimijoiden yhteistyötä,  alan toimintaedellytyksiä ja kansainvälistä yhteistyötä.

null Ilmoittautuminen toistaiseksi viimeiseen Pe­da­go­gi­sen toi­min­nan pe­rus­teet las­ten ja nuor­ten har­ras­tus­toi­min­nas­sa -koulutukseen päättyy 1.3.2024Vielä ehdit ilmoittautua koulutukseen!

Toistaiseksi viimeinen Pedagogisen toiminnan perusteet lasten ja nuorten harrastustoiminnassa -hankkeen koulutus alkaa maaliskuussa. Ilmoittaudu mukaan koulutukseen 1.3.2024 mennessä!

Koulutukset ovat maksuttomia ja avoimia kaikille lasten ja nuorten harrastustoiminnan ohjaajille lajista ja kokemuksesta riippumatta. Hanke on Taideyliopiston Avoimen kampuksen, Suomen taide- ja kulttuurikasvatuksen observatorion, opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Olympiakomitean yhteistyö.

Lue lisää koulutushankkeesta ja ilmoittaudu mukaan