Talk-materiaali

VIDEO-OPAS

TALK on kielten opetukseen perustettu työpajamenetelmä, joka on kehitetty Zodiak – Uuden tanssin keskuksessa. Hanke toteutettiin yhteistyökouluissa vuosina 2013–2018 ja sen jälkeenkin on järjestetty useita opettajille suunnattuja koulutuksia. Hankkeen kielivalikoimaan kuuluivat englanti, ruotsi, ranska, saksa, espanja, venäjä ja suomi toisena kielenä. Hankkeen aikana järjestettiin kielen oppimiseen keskittyviä työpajoja eri koulutustasoilla, mm. maahanmuuttajien suomen kielen opetuksessa, varhennetussa kielen opiskelussa ja peruskoulussa vieraan kielen tai toisen kotimaisen kielen opetuksessa. Tämän lisäksi hankkeessa tarjottiin opettajille suunnattuja koulutuksia, joissa opettajat itse pääsivät kokeilemaan kehollisen oppimisen menetelmiä.

Oppilaille suunnattuissa harjoituksista on tehty video-opas, joka on vapaasti katsottavissa alla. Harjoituksia saa käyttää ja muokata itselleen sopivaksi. Koulutus- ja julkaisukäytössä pitää mainita harjoituksen alkuperä.

Video 1: Tunnin aloitus

00:18 Aloitus: tervehdyksiä, esittelyjä ja numerot

05:14 Tanssitaiteilija Annina Tuhkusen haastattelu

07:25 Ryhmän muodostaminen

09:48 Numerot

11:12 Tervehdykset tunnin alussa

12:05 Ranskan ja englannin opettaja Katja Niemisen haastattelu

 

Video 2: Uuden oppiminen ja vanhan kertaaminen

00:18 Värit
01:43 Tanssin- ja kielten opettaja Liisa Taimenen haastattelu
02:17 Verbiharjoitus
07:51 Tanssitaiteilija Annina Tuhkusen haastattelu
08:38 Kehonosat
10:35 Kehonosat: patsas
12:38 Adjektiiviharjoitus 1
15:03 Adjektiiviharjoitus 2
15:38 Tanssitaiteilija Jenna Rignellin haastattelu

Video 3: Uuden oppiminen ja vanhan kertaaminen

00:18 Prepositiojalkapallo
02:42 Tanssitaiteilija Jenna Rignellin haastattelu
04:06 Ajanmääreet 1
05:27 Ajanmääreet 2
06:53 Tanssitaiteilija Jenni Koistisen ja valmistavan luokan opettaja Eeva Suhosen haastattelu
08:13 Viikonpäivät
12:46 Kyrilliset aakkoset
16:33 Apuverbit: sein vai haben? (saksa)
18:24 Tanssin- ja kieltenopettaja Liisa Taimenen haastattelu

Video 4: Uuden oppiminen ja vanhan kertaaminen

00:18 Huonekalut
02:51 Are you? -peli
04:06 Englannin ja saksan opettajan Rita Virran haastattelu
04:49 Käänteinen sanajärjestys
10:10 Adjektiivit ja adverbit: Pallo kiertää piirissä
12:16 Oppilas Mafaldan haastattelu
14:08 Adverbit ja suunnat
17:40 Oppilas Pinjan haastattelu
18:04 Tanssin- ja kieltenopettaja Liisa Taimenen haastattelu

Video 5: Uuden oppiminen ja vanhan kertaaminen

00:18 Sanasto- ja kirjoitusharjoitus
01:15 Sanasto ja puheentuottamisen harjoitus: yli – ali…
02:09 Tanssitaiteilija Jenni Koistisen ja valmistavan luokan opettaja Eeva Suhosen haastattelu
03:10 Numerot ja oman liikkeen tuottaminen: Kovat ja pehmeät
07:34 Suunnat ja prepositiot -räppi
12:40 Tanssin ja kieltenopettaja Liisa Taimenen haastattelu

Video 6: Luovat tehtävät

00:18 Verbit, prepositiot ja adverbit: tanssija – koreografi
06:40 Parkour
08:08 Ranskan ja englannin opettaja Katja Niemisen haastattelu
08:36 Suhinat
12:19 Ninjat
15:09 Tanssitaiteilija Jenna Rignellin haastattelu
16:21 Lumihiutaletanssi
17:25 Tanssitaiteilija Jenni Koistisen ja valmistavan luokan opettaja Eeva Suhosen haastattelu

Viittaaminen

Zodiak - Uuden tanssin keskus (2017). TALK – Taidetta ja liikettä kieltenopetukseen. Video-opas.

TALK-hanke julkaisuissa ja opinnäytetöissä

  1. Laurén, Marika. 2018. TALK-kielityöpajan tuotteistaminen, Humanistinen  ammattikorkeakoulu, opinnäytetyö.

  2. Anttila, Eeva. 2019. Migrating Pedagogies: Encountering Immigrant Pupils through Movement and Dance. International Journal of Critical Pedagogy 10(1), 75-96.

  3. Kirsi, Katja. 2019. TALK – Taidetta ja liikettä kieltenopetukseen, Teatterikorkeakoulun julkaisusarja: https://disco.teak.fi/yhteiso-ja-taide/2-8-talk-taidetta-ja-liiketta-kielten-opetukseen/

  4. Niiniketo, Viivi. 2019. Körperlichkeit im frühen Dancing Fremdsprachenunterricht : Eine Aktionsforschung zum Embodiment, Helsingin yliopisto, humanistinen tiedekunta, pro gradu-tutkielma 

  5. Nikkanen, Hanna; Kirsi, Katja ja Anttila, Eeva. 2020. Artistic Process as a Frame for Collaborative, Embodied Pedagogies – Combining dance with language learning. Teoksessa C. Svendler Nielsen & S. Burridge (toim.), Dancing across borders: Perspectives on dance, young people and change (s. 134–144). Routledge.

TALK-hanketta ovat tukeneet Koneen säätiö, Suomen Kulttuurirahasto ja Alfred Kordelinin säätiö.

Katso myös:

TALK-hanke historia [TULOSSA]

TALK video-opas [TULOSSA]