Projects [PhD/DMus]

null Kuusalun viulupelimanni Eduard Aaman – perinteisen viulunsoiton muutos 1900-luvun Virossa

Kont-Rahtola, Anneli
TaiYo

Virolaisen kansanomaisen viulunsoiton vaiheet ovat vähän tutkittuja. Eri alueiden soittotyyli on saanut vaikutteita naapureilta ja aikaisemmilta valtasoittimilta. Tutkimuskohteeni pohjois-virolaisen Kuusalun pitäjän viuluohjelmisto sisältää piirteitä täkäläisestä vahvasta säkkipillin soittamisen traditiosta. Tiheä kanssakäyminen Suomen kaakkoisrannikon asukkaiden kanssa on puolestaan tuonut omia vaikutteita. Tämän huomasi jo vuonna 1913 paikalla kansanmusiikkia kerännyt tutkija A. O. Väisänen.

Omassa tutkimuksessani haluan musiikkianalyyttisin keinoin määrittää Kuusalun perinteiselle viulusoitolle ominaisia piirteitä ja osoittaa niiden mahdollisia lähtökohtia.

Tutkimusmateriaalini on peräisin A. O. Väisäsen vuonna 1913 keräämistä fonograafitallenteista. Silloisen keräyksen yksi kohdehenkilöistä oli viulupelimanni Eduard Aaman (1884–1926) Leesin kylästä. Lisäksi on olemassa runsaasti vertaismateriaalia vuosilta 1935–38. Jälkimmäisten avulla haluan kuvailla musiikillista kokonaistilannetta 1900-luvun alun maalaispitäjässä ja kansanmusiikin aluekenttää osana sitä. Tavoitteenani on löytää niitä tekijöitä, jotka vaikuttivat kansan parissa harrastettavaan musisoimiseen, ohjelmiston muokkautumiseen, pelimannin ohjelmistoon sekä viulun soittotyyliin.

Avainsanat: kansanmusiikki, perinteinen viulunsoitto, etnomusikologia, perinteinen soittotyyli, musiikkianalyysi