Pedagogisen osaamisen koulutuksen logo, jossa lapsi ja aikuinen katsovat toisiaan

Pedagogisen toiminnan perusteet lasten ja nuorten harrastustoiminnassa (3 op)

 

Maksuton ja virtuaalinen koulutus kaikille lasten ja nuorten harrastustoiminnan ohjaajille 16.5.–9.8.2022

 

Ilmoittaudu koulutukseen viimeistään 6.5.2022 tästä linkistä

Kesällä 2022 harrastustoiminnan ohjaajille järjestetään pedagogisen osaamisen koulutus osana kansallista lapsistrategiaa. Koulutus on suunnattu liikunnan, urheilun, taiteen, kulttuurin ja muiden harrastusten ohjaajille. Siitä vastaavat alan huippuasiantuntijat. Voit osallistua koulutukseen urasi missä vaiheessa tahansa – olit sitten uusi tai jo kokenut ohjaaja tai valmentaja. Koulutus on kolmen opintopisteen laajuinen, ja saat hyväksytysti suoritetusta koulutuksesta todistuksen.

Koulutuksen teemoina ovat lasten ja nuorten harrastustoiminnan laatu ja pedagogiikan kehittäminen sekä lapsen ja nuoren kehitysvaiheet. Koulutus vastaa kysymyksiin:

 • Miksi harrastaminen usein päättyy murrosiässä? Miten ohjaaja voi vaikuttaa tähän osaamisellaan?

 • Mikä merkitys ohjaajan pedagogisella osaamisella on lapsen hyvinvoinnille ja kehittymiselle?

 • Miten huomioida haavoittuvassa asemassa olevat lapset ja nuoret?

 • Mitä on kulttuuritietoinen harrastustoiminta?

 • Mitä tarkoittaa lapsen ja nuoren yhdenvertainen oikeus harrastamiseen?

Näitä aiheita ja alan ajankohtaista tietoa käsitellään erityispedagogiikan, valtiosääntöoikeuden, psykiatrian, kasvatustieteen ja -psykologian sekä taide- ja liikuntakasvatuksen suomalaisten huippuasiantuntijoiden johdolla.

Koulutuksen järjestävät Suomen taide- ja kulttuurikasvatuksen observatorio ja Taideyliopiston Avoin kampus yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön ja Olympiakomitean kanssa.

Koulutus järjestetään Zoom- ja DigiCampus-alustoilla kesällä 2022. Koulutukseen otetaan 100 ensimmäiseksi ilmoittautunutta.

Koulutus on suomeksi, kysymyksiä voi esittää ja kurssitehtävät tehdä myös ruotsiksi tai englanniksi. Se järjestetään uudelleen syksyllä 2022. Kesän koulutus on täynnä lisäpaikkoja ja jonotuslistaa myöten.

Lisätietoa koulutuksesta ja ennakkoilmoittautuminen syksyn koulutukseen: Tutkimuskoordinaattori Sunna Maijala, etunimi.sukunimi (at) uniarts.fi

OHJELMA 16.5.–9.8.2022


Huom! 16.5. ja 20.5. ovat vaihtoehtoiset, samasisältöiset orientaatiopäivät

16.5. Oppiva ja hyvinvoiva lapsi ja nuori – pedagogiikan perusteet, orientaatio kurssille

16.00 Opetus- ja kulttuuriministeriön tervehdys

 • Iina Berden, neuvotteleva virkamies, Taiteen ja kulttuuriperinnön vastuualue, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto

16.05 Koulutuksen järjestäjät esittäytyvät
16.15 Orientaatio koulutuksen ohjelmaan ja teemoihin

 • Inkeri Ruokonen, varhaiskasvatuksen pedagogiikan professori, varadekaani, Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunta

17.00 Mitä on pedagoginen laatu lasten ja nuorten harrastustoiminnassa?

 • Eeva Anttila, tanssipedagogiikan professori, tanssinopettajan maisteriohjelman johtaja, Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu

17.15 Osallistujat tutustuvat toisiinsa Zoomin Break-out-huoneissa
17.45 Yhteenveto
18.00 Päivän päätös


20.5. Oppiva ja hyvinvoiva lapsi ja nuori – pedagogiikan perusteet, orientaatio kurssille


9.30 Opetus- ja kulttuuriministeriön tervehdys

 • Iina Berden, neuvotteleva virkamies, Taiteen ja kulttuuriperinnön vastuualue, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto

9.35 Koulutuksen järjestäjät esittäytyvät
9.45 Orientaatio koulutuksen ohjelmaan ja teemoihin
10.30 Mitä on pedagoginen laatu lasten ja nuorten harrastustoiminnassa?

 • Eeva Anttila, tanssipedagogiikan professori, tanssinopettajan maisteriohjelman johtaja, Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu

10.45 Osallistujat tutustuvat toisiinsa Zoomin Break-out-huoneissa
11.15 Yhteenveto
11.30 Päivän päätös


6.6. Oppiminen, motivaatio ja tunteet nuoren harrastajan elämässä 


9.15 Osa I: Oppiminen ja vuorovaikutus

 • Kirsti Lonka, kasvatuspsykologian professori, Helsingin yliopisto

10.45 Tauko (15 min)
11.00 Osa II: Tunteet ja motivaatio

 • Kirsti Lonka, kasvatuspsykologian professori, Helsingin yliopisto

12.30 Tauko (45 min)
13.15 Ohjaajan pedagoginen toiminta oppivan ja hyvinvoivan lapsen ja nuoren harrastusta tukemassa

 • Inkeri Ruokonen, varhaiskasvatuksen pedagogiikan professori, varadekaani, Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunta

14.45 Kokoava ja reflektoiva keskustelu
15.15 Päivän päätös


7.6. Pedagogiset menetelmät harrastustoiminnan ohjausta tukemassa


9.15 Ratkaisukeskeiset keinot lasten ja nuorten pedagogisessa ohjaamisessa

 • Ben Furman, psykiatrian erikoislääkäri ja psykoterapeutti, Helsinki Brief Therapy Institute

10.45 Osallisuuden tukeminen harrastusympäristössä

 • Satu Lehto, Liikuntatieteiden maisteri, Filosofian tohtori

11.30 Tauko (45 min)
12.15 Menetelmänä ihmissuhde, pedagogiikkana kohtaaminen. Erityisen haavoittuvassa asemassa olevien lasten ja nuorten harrastustoiminta

 • Nelli Niemelä, tyttötyön kehittäjä ja kasvattaja, Icehearts

13.00 Välittömyys eli ohjaajan vaikutus hänen ja ohjattavan/ohjattavan ryhmän väliseen suhteeseen 

 • Tapio Toivanen, dosentti, draamakasvatuksen yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto

13.45 Kokoava ja reflektoiva keskustelu
14.15 Päivän päätös


8.6. Harrastus on jokaisen lapsen ja nuoren oikeus – saavutettavuus, moninaisuus ja inklusiivisuus


9.15 Lapsen ja nuoren yhdenvertainen oikeus harrastukseen – mitä sillä oikeudellisesti tarkoitetaan

 • Pauli Rautiainen, sosiaalioikeuden yliopistonlehtori, hyvinvointi- ja valtiosääntöoikeuden dosentti, Itä-Suomen yliopisto

10.45 Tauko (15 min)
11.00 Oppijalähtöisyys – avain inkluusioon

 • Tuulikki Laes, yliopistotutkija, Taideyliopiston CERADA-tutkimuskeskus

12.30 Tauko (45 min)
13.15 Kulttuuritietoinen harrastustoiminta. Käsitteitä ja käytäntöjä

 • Mariana Siljamäki, yliopistonlehtori, Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellinen tiedekunta

14.45 Kokoava ja reflektoiva keskustelu
15.15 Päivän päätös


9.6. Dialogisuus ja kokonaisvaltaisuus sensitiivisen vuorovaikutussuhteen perustana


9.15 Vahvuudet pedagogiseksi voimavaraksi

 • Lotta Uusitalo, yliopistonlehtori, erityispedagogiikan dosentti, Helsingin yliopisto

10.00 Olemisesta, dialogisuudesta ja ihmiskäsityksestä – Pohdintoja ja kokemuksia kohtaamisen tiloista

 • Isto Turpeinen, tutkija, Suomen taide- ja kulttuurikasvatuksen observatorio

11.30 Tauko (45 min)
12.15 Kuunteleva, kunnioittava ja kannustava kohtaaminen harrastustoiminnan ohjaajan pedagogisen osaamisen ytimenä

 • Eeva Anttila, tanssipedagogiikan professori, tanssinopettajan maisteriohjelman johtaja, Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu

13.45 Kokoava ja reflektoiva keskustelu
14.15 Päivän päätös
 


9.8. Päätöspäivä


14.00 Tervehdykset ja päivän rakenteen esitteleminen
14.15 Itsenäisten kehitystehtävien esittely pienryhmissä (sis. tauko)
16.15 Yhteinen loppukeskustelu ja kurssin yhteenveto
17.00 Kurssin juhlallinen päätös