Pedagogisen osaamisen koulutuksen logo, jossa lapsi ja aikuinen katsovat toisiaan

Pedagogisen toiminnan perusteet lasten ja nuorten harrastustoiminnassa (3 op)

 

Maksuton ja virtuaalinen koulutus kaikille lasten ja nuorten harrastustoiminnan ohjaajille 29.8.–21.11.2022

 

Kurssi on nyt päättynyt. Kiitos kaikille osallistujille. 

Huom! Koulutus on tällä hetkellä täynnä, mutta 13.10. luentopäivän aamuun on tästä huolimatta mahdollista osallistua. Aamuluento 13.10. kello 9.15 - 10.45 (luennoitsija Pauli Rautiainen) järjestetään Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun Auditorio 1:ssä (Haapaniemenkatu 6, Helsinki). Voit osallistua luennolle tulemalla paikan päälle auditorioon, vaikket olisikaan kurssin opiskelija. Luento on avoin ja maksuton kaikille. Ilmoittaudu avoimeen luentoon tämän lomakkeen kautta viimeistään 9.10. Huom! Jos olet kurssin opiskelija ja osallistut luentoon Zoom-yhteyden kautta (etäyhteys avoin vain opiskelijoille), sinun ei tarvitse ilmoittautua erikseen lomakkeella. Lisätietoa: Sunna Maijala (etunimi.sukunimi at uniarts.fi)

Syksyllä 2022 harrastustoiminnan ohjaajille järjestetään pedagogisen osaamisen koulutus osana kansallista lapsistrategiaa. Koulutus on suunnattu liikunnan, urheilun, taiteen, kulttuurin ja muiden harrastusten ohjaajille. Siitä vastaavat alan huippuasiantuntijat. Voit osallistua koulutukseen urasi missä vaiheessa tahansa – olit sitten uusi tai jo kokenut ohjaaja tai valmentaja. Koulutus on kolmen opintopisteen laajuinen, ja saat hyväksytysti suoritetusta koulutuksesta todistuksen. Ensimmäinen toteutus koulutuksesta järjestettiin kesällä 2022, syksyn koulutus vastaa sisällöltään kesän koulutusta.

Koulutuksen teemoina ovat lasten ja nuorten harrastustoiminnan laatu ja pedagogiikan kehittäminen sekä lapsen ja nuoren kehitysvaiheet. Koulutus vastaa kysymyksiin:

  • Miksi harrastaminen usein päättyy murrosiässä? Miten ohjaaja voi vaikuttaa tähän osaamisellaan?

  • Mikä merkitys ohjaajan pedagogisella osaamisella on lapsen hyvinvoinnille ja kehittymiselle?

  • Miten huomioida haavoittuvassa asemassa olevat lapset ja nuoret?

  • Mitä on kulttuuritietoinen harrastustoiminta?

  • Mitä tarkoittaa lapsen ja nuoren yhdenvertainen oikeus harrastamiseen?

Näitä aiheita ja alan ajankohtaista tietoa käsitellään erityispedagogiikan, valtiosääntöoikeuden, psykiatrian, kasvatustieteen ja -psykologian sekä taide- ja liikuntakasvatuksen suomalaisten huippuasiantuntijoiden johdolla.

Koulutuksen järjestävät Suomen taide- ja kulttuurikasvatuksen observatorio ja Taideyliopiston Avoin kampus yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön ja Olympiakomitean kanssa.

Koulutus järjestetään Zoom- ja DigiCampus-alustoilla syksyllä 2022. Koulutukseen otetaan 100 ensimmäiseksi ilmoittautunutta. Huom! Syksyn toteutus koulutuksesta on täynnä!

Koulutus on suomeksi, kysymyksiä voi esittää ja kurssitehtävät tehdä myös ruotsiksi tai englanniksi.

Lisätietoa koulutuksesta: Tutkimuskoordinaattori Sunna Maijala, etunimi.sukunimi (at) uniarts.fi

 

OHJELMA 29.8.–21.11.2022

 

Muutokset ovat mahdollisia.

Huom! 29.8. ja 6.9. ovat vaihtoehtoiset, samasisältöiset orientaatiopäivät

 

29.8. Oppiva ja hyvinvoiva lapsi ja nuori – pedagogiikan perusteet, orientaatio kurssille

16.00 Opetus- ja kulttuuriministeriön tervehdys

Iina Berden, neuvotteleva virkamies, Taiteen ja kulttuuriperinnön vastuualue, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto

16.05 Koulutuksen järjestäjät esittäytyvät

16.15 Orientaatio koulutuksen ohjelmaan ja teemoihin

Inkeri Ruokonen, varhaiskasvatuksen pedagogiikan professori, Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunta

16.45 Mitä on pedagoginen laatu lasten ja nuorten harrastustoiminnassa?

Eeva Anttila, tanssipedagogiikan professori, tanssinopettajan maisteriohjelman johtaja, Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu

17.00 Osallistujat tutustuvat toisiinsa Zoomin Break-out-huoneissa

17.20 Yhteenveto

17.30 Päivän päätös

 

6.9. Oppiva ja hyvinvoiva lapsi ja nuori – pedagogiikan perusteet, orientaatio kurssille (vaihtoehtoinen 29.8. päivälle)

9.00 Opetus- ja kulttuuriministeriön tervehdys

Iina Berden, neuvotteleva virkamies, Taiteen ja kulttuuriperinnön vastuualue, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto

9.05 Koulutuksen järjestäjät esittäytyvät

9.15 Orientaatio koulutuksen ohjelmaan ja teemoihin

Inkeri Ruokonen, varhaiskasvatuksen pedagogiikan professori, Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunta

9.45 Mitä on pedagoginen laatu lasten ja nuorten harrastustoiminnassa?

Eeva Anttila, tanssipedagogiikan professori, tanssinopettajan maisteriohjelman johtaja, Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu

10.00 Osallistujat tutustuvat toisiinsa Zoomin Break-out-huoneissa

10.20 Yhteenveto

10.30 Päivän päätös

 

12.9. Oppiminen, motivaatio ja tunteet nuoren harrastajan elämässä

9.15 Harrastuksen ohjaaja lapsen ja nuoren kiintymyskohteena

Jari Sinkkonen, lastenpsykiatrian erikoislääkäri ja lääketieteen tohtori

10.45 Tauko (15 min)

11.00 Vahvuudet pedagogiseksi voimavaraksi

Lotta Uusitalo, yliopistonlehtori, erityispedagogiikan dosentti, Helsingin yliopisto

12.30 Tauko (45 min)

13.15 Ohjaajan pedagoginen toiminta oppivan ja hyvinvoivan lapsen ja nuoren harrastusta tukemassa

Inkeri Ruokonen, varhaiskasvatuksen pedagogiikan professori, Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunta

14.00 Tauko (15 min)

14.15 Ohjaajan pedagoginen toiminta oppivan ja hyvinvoivan lapsen ja nuoren harrastusta tukemassa (jatkuu)

Inkeri Ruokonen, varhaiskasvatuksen pedagogiikan professori, Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunta

15.00 Kokoava ja reflektoiva keskustelu

15.30 Päivän päätös

 

20.9. Pedagogiset menetelmät harrastustoiminnan ohjausta tukemassa

9.15 Osallisuuden tukeminen harrastusympäristössä

Satu Lehto, Liikuntatieteiden maisteri, Filosofian tohtori

10.00 Tauko (15 min)

10.15 Menetelmänä ihmissuhde, pedagogiikkana kohtaaminen. Erityisen haavoittuvassa asemassa olevien lasten ja nuorten harrastustoiminta

Nelli Niemelä, tyttötyön kehittäjä ja kasvattaja, Icehearts

11.00 Tauko (15 min)

11.15 Pedagoginen katse ja omatoimisuuden tukeminen

Riku Saastamoinen, teatteriopettajan maisteriohjelman johtaja, yliopistonlehtori, Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu

12.00 Tauko (45 min)

12.45 Ratkaisukeskeiset keinot lasten ja nuorten pedagogisessa ohjaamisessa

Ben Furman, psykiatrian erikoislääkäri ja psykoterapeutti, Helsinki Brief Therapy Institute

13.45 Tauko (15 min)

14.00 Ratkaisukeskeiset keinot lasten ja nuorten pedagogisessa ohjaamisessa (jatkuu)

Ben Furman, psykiatrian erikoislääkäri ja psykoterapeutti, Helsinki Brief Therapy Institute

15.00 Kokoava ja reflektoiva keskustelu

15.30 Päivän päätös

 

5.10. Oppijalähtöinen, kokonaisvaltainen ja kulttuuritietoinen harrastustoiminta

10.00  Eettinen toimijuus, maailmansisäisyys ja kokonaisvaltaisuus oppimisen lähtökohtina ja tavoitteina

Heli Kauppila, yliopistonlehtori, tanssitaiteen tohtori, Taideyliopisto

11.30 Tauko (45 min)

12.15 Kuunteleva, kunnioittava ja kannustava kohtaaminen harrastustoiminnan ohjaajan pedagogisen osaamisen ytimenä

Eeva Anttila, tanssipedagogiikan professori, tanssinopettajan maisteriohjelman johtaja, Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu

13.45 Tauko (15 min)

14.00 Kulttuuritietoinen harrastustoiminta. Käsitteitä ja käytäntöjä

Mariana Siljamäki, yliopistonlehtori, Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellinen tiedekunta, vieraileva tutkija Taideyliopiston CERADA-tutkimuskeskuksessa

14.45 Tauko (15 min)

15.00 Kulttuuritietoinen harrastustoiminta. Käsitteitä ja käytäntöjä (jatkuu)

Mariana Siljamäki, yliopistonlehtori, Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellinen tiedekunta, vieraileva tutkija Taideyliopiston CERADA-tutkimuskeskuksessa

15.45 Kokoava ja reflektoiva keskustelu

16.15 Päivän päätös

 

13.10. Jokaisen lapsen oikeus dialogiseen ja kannustavaan harrastustoiminnan ohjaukseen

9.15 Lapsen ja nuoren yhdenvertainen oikeus harrastukseen – mitä sillä oikeudellisesti tarkoitetaan (Tämä on avoin luento kaikille, myös kurssin ulkopuolisille, Teatterikorkeakoulun Auditorio 1:ssä. Opiskelijat voivat osallistua luennolle myös Zoom-yhteyden kautta). Ilmoittautuminen avoimeen luentoon auditoriossa.

Pauli Rautiainen, sosiaalioikeuden yliopistonlehtori, hyvinvointi- ja valtiosääntöoikeuden dosentti, Itä-Suomen yliopisto

10.45 Tauko (15 min)

11.00 Olemisesta, dialogisuudesta ja ihmiskäsityksestä – Pohdintoja ja kokemuksia kohtaamisen tiloista

Isto Turpeinen, tutkija, Suomen taide- ja kulttuurikasvatuksen observatorio

12.30 Tauko (45 min)

13.15 Oppijalähtöisyys – avain inkluusioon

Tuulikki Laes, yliopistotutkija, Taideyliopiston CERADA-tutkimuskeskus

14.00 Tauko (15 min)

14.15 Oppijalähtöisyys – avain inkluusioon (jatkuu)

Tuulikki Laes, yliopistotutkija, Taideyliopiston CERADA-tutkimuskeskus

15.00 Kokoava ja reflektoiva keskustelu

15.30 Päivän päätös

 

21.11. Päätöspäivä

14.00 Tervehdykset ja päivän rakenteen esitteleminen

14.15 Itsenäisten kehitystehtävien esittely pienryhmissä

15.45 Tauko

16.00 Yhteinen loppukeskustelu ja kurssin yhteenveto

16.30 Kurssin juhlallinen päätös

17.00 Päivä päättyy