Postadress:

Observatoriet för konst- och kulturfostran i Finland

CERADA research center vid Konstuniversitetet
PL 1
00097 Konstuniversitetet

 

E-post:

observatorio@uniarts.fi

 

Sociala media:

Följ Observatoriet på Facebook

@taidekasvatuksenobservatorio

 

 

 

 

 

 

 

 

Logo: Eeva Vanhanen 2019
Illustration: Eeva Vanhanen 2020