Pedagogisen osaamisen koulutuksen logo, jossa lapsi ja aikuinen katsovat toisiaan

Pedagogisen toiminnan perusteet lasten ja nuorten harrastustoiminnassa (3 op)

 

Ilmainen pedagogisen toiminnan perusteiden kurssi (PEDA V) 6.9.–4.11.2024

 

Syksyllä 2024 järjestetään harrastustoiminnan ohjaajille pedagogisen osaamisen koulutus osana opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa Harrastamisen Suomen mallin kehittämistoimintaa. Koulutus on suunnattu liikunnan, urheilun, taiteen, tieteen, kulttuurin ja muiden harrastusten ohjaajille. Koulutus on kolmen opintopisteen laajuinen, ja hyväksytysti suoritetusta koulutuksesta saa todistuksen. Ensimmäiset toteutukset koulutuksesta järjestettiin kesällä 2022 osana kansallisen lapsistrategian toimeenpanoa, ja syksyn PEDA V -kurssi on kokonaisuuden kahdeksas toteutus. Koulutukset vastaavat sisällöltään toisiaan. Koulutus toteutetaan etäopintoina Zoomissa ja DigiCampus-alustalla sisältäen orientaatio-osuuden vapaavalintaisesti pe 6.9. (klo 9–10.30) tai ma 9.9. (klo 16.00–17.30) sekä neljä intensiivikurssipäivää ti 10.9. (klo 9.15–15.30), ke 18.9. (klo 9.00–15.00), to 26.9. (klo 10.00–16.15) ja pe 4.10. (klo 9.15–15.15) ja päätöspäivä 4.11. (klo 14.00–17.00).

Koulutus on osallistujille maksuton.

Koulutuksen teemoina ovat lasten ja nuorten harrastustoiminnan laatu ja pedagogiikan kehittäminen sekä lapsen ja nuoren kehitysvaiheet. Koulutus vastaa kysymyksiin:

 • Miksi harrastaminen usein päättyy murrosiässä? Miten ohjaaja voi vaikuttaa tähän osaamisellaan?
 • Mikä merkitys ohjaajan pedagogisella osaamisella on lapsen hyvinvoinnille ja kehittymiselle?
 • Miten huomioida haavoittuvassa asemassa olevat lapset ja nuoret?
 • Mitä on kulttuuritietoinen harrastustoiminta?
 • Mitä tarkoittaa lapsen ja nuoren yhdenvertainen oikeus harrastamiseen?

Näitä aiheita ja alan ajankohtaista tietoa käsitellään pedagogiikan, erityispedagogiikan, lapsen oikeuksien, psykiatrian, kasvatustieteen ja -psykologian sekä taide- ja liikuntakasvatuksen suomalaisten huippuasiantuntijoiden johdolla.

Koulutuksen järjestää Taideyliopiston Avoin kampus yhteistyössä Suomen taide- ja kulttuurikasvatuksen observatorion sekä opetus- ja kulttuuriministeriön ja Olympiakomitean kanssa. Koulutuksen johtajana toimii professori emerita Inkeri Ruokonen. Koulutuksen hyväksytysti suorittaneet saavat Taideyliopiston Avoimen kampuksen todistuksen.

Ilmoittaudu mukaan maksuttomaan koulutukseen 30.8.2024 mennessä

Lisätietoja: Projektipäällikkö Sirke Pekkilä, Taideyliopiston Avoin kampus, sirke.pekkila@uniarts.fi tai suunnittelija Sunna Maijala, Taideyliopiston Avoin kampus, sunna.maijala@uniarts.fi

 

 

Koulutuksen ohjelma

 

Pe  6.9. Oppiva ja hyvinvoiva lapsi ja nuori – pedagogiikan perusteet, orientaatio kurssille


9.00 Opetus- ja kulttuuriministeriön tervehdys

 • Iina Berden, neuvotteleva virkamies, Taiteen ja kulttuuriperinnön vastuualue, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto

9.05 Koulutuksen järjestäjät esittäytyvät

9.15 Orientaatio koulutuksen ohjelmaan ja teemoihin

 • Inkeri Ruokonen, professori emerita, Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunta

9.45 Mitä on pedagoginen laatu lasten ja nuorten harrastustoiminnassa?

 • Eeva Anttila, tanssipedagogiikan professori, tanssinopettajan maisteriohjelman johtaja, Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu

10.00 Osallistujat tutustuvat toisiinsa Zoomin break-out-huoneissa

10.20 Yhteenveto

10.30 Päivän päätös

Ma  9.9. Oppiva ja hyvinvoiva lapsi ja nuori – pedagogiikan perusteet, orientaatio kurssille (vaihtoehtoinen 6.9. päivälle)


16.00 Opetus- ja kulttuuriministeriön tervehdys

 • Iina Berden, neuvotteleva virkamies, Taiteen ja kulttuuriperinnön vastuualue, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto

16.05 Koulutuksen järjestäjät esittäytyvät

16.15 Orientaatio koulutuksen ohjelmaan ja teemoihin

 • Inkeri Ruokonen, professori emerita, Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunta

16.45 Mitä on pedagoginen laatu lasten ja nuorten harrastustoiminnassa?

 • Eeva Anttila, tanssipedagogiikan professori, tanssinopettajan maisteriohjelman johtaja, Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu

17.00 Osallistujat tutustuvat toisiinsa Zoomin Break-out-huoneissa

17.20 Yhteenveto

17.30 Päivän päätös

Ti 10.9. Oppiminen, vuorovaikutus ja kannustava kohtaaminen nuoren harrastajan elämässä


9.15  Oppiminen ja vuorovaikutus nuoren harrastajan elämässä – KARVI:n arvioinnin tuloksia

 • Tanja Laimi, arviointiasiantuntija KARVI, Kansallinen koulutuksen arviointikeskus

10.45 Tauko (15 min)

11.00 Vahvuudet pedagogiseksi voimavaraksi

 • Lotta Uusitalo, yliopistonlehtori, erityispedagogiikan dosentti, Helsingin yliopisto

12.30 Tauko (45 min)

13.15 Pienryhmätyöskentelyä aamun luentojen pohjalta

 • Inkeri Ruokonen, professori emerita, Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunta

13.45 Tauko (15 min)

14.00–15.30 Kuunteleva, kunnioittava ja kannustava kohtaaminen harrastustoiminnan ohjaajan pedagogisen osaamisen ytimenä

 • Eeva Anttila, tanssipedagogiikan professori, tanssinopettajan maisteriohjelman johtaja, Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu

15.30 Päivän päätös

Ke 18.9. Ohjaajan pedagoginen toiminta ja menetelmät harrastustoiminnan ohjausta tukemassa


9.00-9.45 Osallisuuden tukeminen harrastusympäristössä

 • Satu Lehto, Liikuntatieteiden maisteri, Filosofian tohtori

10.15 Menetelmänä ihmissuhde, pedagogiikkana kohtaaminen. Erityisen haavoittuvassa asemassa olevien lasten ja nuorten harrastustoiminta

 • Nelli Niemelä, asiantuntija, tyttötyön kehittäjä, Icehearts

11.00 Tauko (15 min)

11.15–12.00 Menetelmänä ihmissuhde, pedagogiikkana kohtaaminen. Erityisen haavoittuvassa asemassa olevien lasten ja nuorten harrastustoiminta (jatkuu)

 • Nelli Niemelä, asiantuntija, tyttötyön kehittäjä, Icehearts

12.00 Tauko (45 min)

12.45 Ohjaajan pedagoginen toiminta oppivan ja hyvinvoivan lapsen ja nuoren harrastusta tukemassa

 • Inkeri Ruokonen, professori emerita, Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunta

13.30 Tauko (15 min)

13.45 Ohjaajan pedagoginen toiminta oppivan ja hyvinvoivan lapsen ja nuoren harrastusta tukemassa (jatkuu)

 • Inkeri Ruokonen, professori emerita, Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunta

14.30–15.00 Kokoava ja reflektoiva keskustelu

To 26.9. Tunteet, motivaatio, oppijalähtöisyys ja ratkaisukeskeisyys kokonaisvaltaisen sensitiivisen vuorovaikutuksen perustana


10.00 Lapsen ja nuoren oikeudet vapaa-ajalla ja harrastustoiminnassa

 • Kansallinen lapsistrategia ja eOppiva ovat yhteistyössä luoneet koulutuskokonaisuuden lapsen oikeuksien edistämiseen. Aamupäivällä toteutetaan itsenäinen tai pienryhmissä tapahtuva verkkotyöskentely  Lasten oikeudet eOppiva-materiaalin pohjalta

11.30 Tauko (45 min)

12.15 Oppijalähtöisyys – avain inkluusioon

 • Tuulikki Laes, yliopistotutkija, Tutkimusinstituutti, Tutkimus ja tohtorikoulutus, Taideyliopisto

13.00 Taiteellisen harrastustoiminnan eettisistä kysymyksistä

 • Heli Kauppila, yliopistonlehtori, Taideyliopiston yhteinen opetus, Avoin kampus, Taideyliopisto

13.45 Tauko (15 min)

14.00–14.30 Aamupäivän verkko-opiskelun kokoava keskustelu Lapsen ja nuoren oikeudet vapaa-ajalla ja harrastustoiminnassa -verkkomateriaalin pohjalta

14.30–16.00 Tunteet ja motivaatio oppimisessa

 • Heidi Lammassaari, MA, class teacher, PhD Researcher, University of Helsinki / Faculty of Educational Sciences, Research Group for Educational Psychology

16.00–16.15 Kokoava keskustelu ja päivän päätös

Pe 4.10. Dialogisuus, kulttuuritietoisuus ja ratkaisukeskeisyys kokonaisvaltaisen sensitiivisen vuorovaikutuksen perustana


9.15 Kulttuuritietoinen harrastustoiminta. Käsitteitä ja käytäntöjä. Luento ja keskustelut pienryhmissä

 • Mariana Siljamäki, yliopistonlehtori, Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellinen tiedekunta, vieraileva tutkija Taideyliopiston CERADA-tutkimuskeskuksessa

10.45 Tauko (15 min)

11.00 Ratkaisukeskeiset keinot lasten ja nuorten pedagogisessa ohjaamisessa

 • Ben Furman, psykiatrian erikoislääkäri ja psykoterapeutti, Lyhytterapiainstituutti Oy

12.30 Tauko (45 min)

13.15 Ratkaisukeskeiset keinot lasten ja nuorten pedagogisessa ohjaamisessa (jatkuu)

 • Ben Furman, psykiatrian erikoislääkäri ja psykoterapeutti, Lyhytterapiainstituutti Oy

14.00 Tauko (15 min)

14.15  ”Olemisesta, dialogisuudesta ja ihmiskäsityksestä – Pohdintoja ja kokemuksia kohtaamisen tiloista”

 • Isto Turpeinen, erityisasiantuntija, Taiteen edistämiskeskus

15.00 Kokoava ja reflektoiva keskustelu

15.30 Päivän päätös

Ma 4.11. Kurssin päätöspäivä


14.00  Kuulumiset ja päivän työskentelyrakenteen esitteleminen,

 • Inkeri Ruokonen, professori emerita, Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunta

14.15 Itsenäisten kehitystehtävien esittely (break-out-rooms) pienryhmissä

15.45 Tauko (15 min.)

16.00 Yhteinen loppukeskustelu ja kurssin yhteenveto

16.30 Ministeriön tervehdys, Iina Berden, neuvotteleva virkamies, Taiteen ja kulttuuriperinnön vastuualue, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto, onnittelut kouluttajilta ja kurssin juhlallinen päätös

17.00 Kurssi päättyy

17.00 Koulutus päättyy

Muutokset ohjelmaan ovat mahdollisia.