Distansmaterial för konstfostran

 

På webbplatsen för Förbundet för barnkulturcentraler i Finland sammanställs material om konst och kultur som stöd för distansundervisning. Bland länkarna finns bland annat livesändningar, virtuella rundturer och visuella anvisningar för konstmetoder. Sidan uppdateras kontinuerligt. Bekanta dig med materialet på förbundets webbplats.

Dessutom har förbundet producerat den populära webbplatsen Harrastakotona.fi, där material för fritidssysselsättning på distans inom konst och kultur har sammanställts. Bläddra bland materialet på webbplatsen Harrastakotona.fi.

På webbplatsen för Förbundet för grundläggande konstundervisning finns tips för distansundervisning inom den grundläggande konstundervisningen samt länkar till det distansundervisningsmaterial som förbundets medlemsorganisationer har utarbetat. Läs mer på webbplatsen för Förbundet för grundläggande konstutbildning.

På Konstuniversitetets webbplats finns rikligt med podcaster, konst och videor som man kan njuta av hemma. En del material har också anknytning till konstfostran. Bekanta dig med sammanställningen på Konstuniversitetets webbplats.

Bildkonstlärarna KUVIS rf har sammanställt material för distansundervisning och distansstudier i bildkonst på sin webbplats Kuvista kotona. Bekanta dig med materialet på KUVIS rf:s webbplats.

Mikko Luhtasela har som en del av sin pro gradu-avhandling och projektet ArtkTOP (Arktiskt förnyande och undersökande lärarskap) vid Lapplands universitet utvecklat en avgiftsfri distansinlärningsmiljö som stöd för bildkonstfostran. Bekanta dig med pro gradu-avhandlingen i Lapplands universitets elektroniska publikationsarkiv. Det finns också en kort presentation av materialet som du kan ladda ner genom att klicka på denna text.

Följande lista innehåller också några tips om utländskt material som kan utnyttjas i distansundervisning:

Google Arts & Culture

Museums Online

Paris Museums Online

Digital Performance Archive

UbuWeb Dance Archive

The 40 Best Sources of Free Music Education Online